8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Nisan 2022  

I. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
II. Dinde akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır.
III. İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İslam canın korunmasını emreder
B) Din malın üzerinde durmaz
C) Din aklın korunmasını amaçlar
D) Din neslin korunmasını dolayısıyla ailenin korunmasını amaçlar

08 Nisan 2022  

I. Ahlak ilkeleri
II. Toplumsal ilişkiler
III. Diplomatik ilişkiler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dinin ana inanç esaslarındandır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmaya ......................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) istişare            B) intiba
C) infak                D) istihkak

08 Nisan 2022  

I. Asr Suresi 3 ayettir.
II. Adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
III. Mekke de inmiştir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Asr suresi için doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Samimi bir şekilde iman etmek.
B) Cihada koşmak
C) Salih amel işlemek.
D) Sabrı tavsiye etmek.

08 Nisan 2022  

Hz. Yusuf ile ilgili olarak;
I. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir
II. Mucizesi Rüyaları tabir etmektir
III. İffeti ve Yüz Güzelliği ile tanınır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilen kıssa hangi kıssadır?

A) Hz. Yusuf            B) Hz. İbrahim
C) Hz. İshak             D) Hz. Musa

08 Nisan 2022  

I. Müslümanlar İslam dinini muhafaza etmekle yükümlüdürler.
II. İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir
III. Dinin korunmasında en önemli husus bilginin doğruluğudur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir mesaj içermektedir?

A) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
B) “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”
C) ”Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.”
D) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

08 Nisan 2022  

* “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”
* “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”  (Hadis-i Şerif)
Yukarıda verilen ayet ve hadisler daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Aklın korunması        B) Malın korunması
C) Neslin korunması      D) Canın korunması

08 Nisan 2022  

I. İslam dini neslin korunmasını amaçlamaktadır.
II. Evlilikle ilgili detaylı bilgi Kuran-ı Kerim'de bulunmadığı için peygamberimiz bu konuda bizleri bilgilendirmiştir.
III. Aile İslam dininde çok önemli yer kaplar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

I. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”
II. “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”
III. “Müslümanın Müslümana malı, ırzı (şeref ve namusu) ve kanı haramdır (dokunulmazdır)…” 
Yukarıda verilen ayet ve hadislerden hangisi veya hangileri İslam'ın can güvenliğine verdiği önemi sergiler?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Dinin gayeleri ile ilgili olarak;
I. Dünya ve ahiret mutluluğuna amaçlar.
II. Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi amaçlar
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe ...................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) ahlak    B) din    C) yazgı    D) mezhep

08 Nisan 2022  

“Ey İman Edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.” (Nisa Suresi 29.Ayet)
Yukarıdaki ayette biz Müslümanlara yasak edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçki    B) Sigara    C) Uyuşturucu    D) Kumar

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi” taassubtan korunma” yollarından birisi değildir?

A) Aklı kullanmak.
B) Öz eleştiri yapabilmek.
C) Doğru bilgiye ulaşmak.
D) Var olan bilginin doğruluğundan şüphe etmemek.

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Alkol ve uyuşturucu maddelerin zararlarından birisi değildir?

A) Kişinin kötü anlarını unutmasına yardım eder.
B) İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz etkiler.
C) Bireyin aile ve iş huzurunu olumsuz etkiler.
D) Suç işlemesine sebep olur.

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi” Kuran’ ın aklımızı kullanmaya” teşvik ettiği ayetlerden birisi değildir?

A) “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.”
B) “Bunu ancak akıl sahipleri anlar.”
C) “Allah azabı akıllarını kullanamayanlara verir.”
D) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.”

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmak için başvurulan yollardan birisi değildir?

A)  Arkadaş seçimine dikkat edilmeli.
B) Zararları hakkında bilgi edinilmeli.
C) Anne baba yasaklar koyarak engellemeli.
D) Boş zamanları sosyal etkinliklerle değerlendirmeli.