2021-2022 8.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

26 Ekim 2021  

Magnezyum elementi ile ilgili olarak;
I. Periyodik sistemin sol tarafında yer alırlar.
II. Atomik yapıdadır
III. Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ekim 2021  

Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe;
I. Kütle numarası 
II. Ametalik özellik
III. Atom hacmi
verilenlerden hangisi veya hangileri artar?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ekim 2021  

Periyodik cetvel ile ilgili olarak;
I. Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.
II. Yatay sıralara periyot denir. 7 periyot vardır.
III. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ekim 2021  

Sıvıların basınçları ile ilgili olarak;
I. Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.
II. Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınçta artar.
III. Yüksekliği fazla suyun tabana yaptığı basınç fazladır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisinin basıncı diğerlerine göre daha yüksektir?

A) Bıçağın ucunun sivri olmas
B) Kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması
C) Raptiyenin bastırdığımız ucunun geniş olması
D) Kar ayakkabılarının geniş olması

26 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DNA’nın çift zinciri hücre içerisinde sarmal bir yapıda bulu­nur.  
B) DNA kendini eşleyeceği zaman bu DNA zincirleri birbirinden ayrılmaktadır
C) DNA’nın kendini eşlemesi ile oluşan kopya sayesinde canlıya ait tüm bilgiler yavru hücreye aktarılmaktadır.
D) Bir DNA’nın yapısında bir nükleotid zinciri bulunur.

26 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki nükleotid bir araya gelerek DNA’nın yapısındaki genleri oluşturur. 
B) Adenin Nükleotidi Timin Nükleotidi ile Guanin Nükleotidi Sitozin Nükleotidi ile eşleşir.
C) Adenin ve Timin Nükleotidlerinin bir araya gelmesiyle bir gen meydana gelir. 
D) Adenin ve Timin Nükleotidlerinin arasında 4, Guanin ve Sitozin Nükleotidlerinin arasında 8 adet hidrojen bağı vardır.

26 Ekim 2021  


bilim uygulamalrı nükleotit sorusu
Formülü verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gen    B) Nükleotit    C) RNA    D) Kromozom

26 Ekim 2021  

DNA ile ilgili olarak;
I. Canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüdür.
II. DNA’nın en önemli görevi kalıtsal bilgileri saklamak ve nesilden nesile taşımaktır
III. Hücrelerde DNA, kromozomun yapısında yer alır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) I ve II

26 Ekim 2021  

İçerisinde 48 kromozom bulunduran diploit hücrenin haploit hücre sayısı hangisidir?

A) 96    B) 24    C) 48    D) 72

26 Ekim 2021  

Kromozomlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapılardır.
B) Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlar.
C) Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar.
D) Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve değişkendir.

26 Ekim 2021  

* Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcıdır.
* Gece ve gündüz eşittir. (12 saat)
* Eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar.
* Güneş ışınları ekvatora dik düşer.
Yukarıda özellikleri verilen ekinoks tarihi hangisidir?

A) 21 Mart            B) 21 Haziran    
C) 21 Aralık          D) 23 Eylül

26 Ekim 2021  

Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken, aynı anda güney yarım küre yaz mevsimini yaşanmasının sebebi ..............................
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) eksen eğikliği            B) güneşe uzaklığı
C) dönme hızı                D) aya uzaklığı

26 Ekim 2021  

Mevsimlerin oluşması ile ilgili olarak;
I. Dünya'nın yıllık hareketi sonucunda oluşur.
II. Dünya'nın dönme ekseninin eğik olması sonucunda oluşur.
III. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sonucunda oluşur.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III   C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ekim 2021  

I. Bir DNA yapısında iki nükleotid zinciri bulunur.
II. Nükleotid zinciri sarmal yapı oluşturu.
III. DNA çift zincirli sarmal bir yapıdadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) II ve III  C) I ve III   D) I, II ve III

10 Ekim 2021  

I. Farklı canlı türleri aynı sayıda kromozoma sahip olabilir.
II. Aynı canlı türündeki tüm bireylerde aynı sayıda kromozom bulunur.
III. Kromozom sayısı gelişmişliği ifade eder.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                 B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

10 Ekim 2021  

Kromozomla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Hücre çekirdeğinde yer alır.
B) Kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlar.
C) Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozom bulunmaz.
D) Kromozom sayılara canlı türlerine göre çeşitlilik gösterir.

10 Ekim 2021  

Hidrojen bağı ile birbirlerine bağlanan Guanin ve Sitozin arasında kaçlı bağ bulunur?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

10 Ekim 2021  

Hidrojen bağı ile birbirlerine bağlanan Adenin ve Timin arasında kaçlı bağ bulunur?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

10 Ekim 2021  

DNA'nın yapısında bulunun azotlu bazlar (adenin, guanin, sitozin, timin) arasındaki bağ çeşiti hangisidir?

A) Oksijen bağı                 B) Hidrojen bağı
C) Karbondioksit bağı      D) Kimyasal bağ