2021-2022 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek içerisindeki en karmaşık yapıya kromozom denir.
B) Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesi ile olur.
C) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden gruplar bulunur.
D) Nükleotidler DNA'lara göre daha büyük yapıya sahiptir.

09 Kasım 2021  

Aşağıda eşeysiz üreyen canlılar ile eşeysiz üreme çeşitleri verilmiştir. Hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) Bira mayası - Tomurcuklanarak
B) Hidra - Bölünerek
C) Patates - Vejetatif
D) Planarya - Yenilenme ile

09 Kasım 2021  

Türlerin kromozom sayısının sabitliğini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mayoz Bölünme      B) Mitoz Bölünme
C) Eşeysiz Üreme         D) Sporla Üreme

09 Kasım 2021  

Hemofili bakımından genotipleri verilen anne ve babalardan hangisinin çocuklarının fenotipinde hastalık görülmez?

    Anne      Baba
A) XHXh      XhY
B) XhXh      XhY
C) XHXh      XHY
D) XHXH      XhY

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Mendel’in çalışmalarında bezelyeyi tercih etmesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Tek seferde çok fazla döl vermesi
B) Maliyetinin düşük olması
C) Kullanabileceği başka materyal olmaması
D) Diğer bitkiler ile çok az tozlaşması

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?

A) Hemofili                        B) Renk Körlüğü
C) Yapışık parmaklılık      D) Grip

09 Kasım 2021  

1400 fosfata sahip bir DNA molekülünde 400 Timin nükleotiti bulunduğuna göre, Guanin nükleotit sayısı nedir?

A) 400    B) 300    C) 600    D) 1000

09 Kasım 2021  

I. İki yeni hücre oluşması
II. Hücrenin boğumlanması
III. Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
IV. DNA' nın kendini eşlemesi
V. Kromozomların kutuplara çekilmesi
Yukarıda karışık olarak verilen mitoz bölünmede gerçekleşen olayların doğru sıralaması hangi seçenekteki gibidir?

A) IV ,I, III, V ve II            B) I, III, V, II ve IV
C) IV,III, V, II ve I             D) I, V, III, II ve IV

09 Kasım 2021  

Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yapısal ve işlevsel birimlerin, basitten karmaşığa doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Gen-nükleotit-DNA        B) Nükleotit-gen –DNA
C) Nükleotit-DNA-gen        D) DNA- gen- nükleotit

09 Kasım 2021  

Aşağıda canlıların üreme şekilleri verilmiştir.
Patates, vejetatif ürer. Bira mayası, tomurcuklanarak ürer. Kedi, eşeyli ürer Bakteri bölünerek ürer.
Bu canlılardan hangisinin üreme şekilleri kalıtsal çeşitliliğe yol açar?

A) Patates                B) Bira mayası
C) Bakteri                 D) Kedi

09 Kasım 2021  

Bir bölünme sırasında homolog kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir?

A) Hücre bölünmesini hızlandırır.
B) Canlıların büyümesinde etkili olur.
C) Canlılarda çeşitliliği sağlar.
D) Hücrelerde kromozom sayısının azalmasına neden olur.

09 Kasım 2021  

Hamur yaparken maya kullandıktan sonra bir müddet beklememizin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maya hücrelerinin tomurcuklanması
B) Maya hücrelerinin ölmesi
C) Maya hücrelerinin yenilenmesi
D) Hamurla mayanın kaynaşması

09 Kasım 2021  

Embriyonun ilk aşamalarında görülen, farklı hücre tiplerine dönüşebilen, henüz özelleşmemiş hücre tiplerine kök hücreleri denir. Doğumdan sonra ve yaş ilerledikçe bazı organlarda bu hücreler bulunur, ancak farklılaşma yetenekleri daha düşüktür.
Aynı canlıda bulunan kök hücreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.
B) Hücreler mitoz bölünme ile oluşurlar.
C) Hücrelerdeki farklılaşma mayoz ile gerçekleşir.
D) İleri yaşlardaki kök hücreleri sadece alındığı organa farklılaşabilir.

09 Kasım 2021  

Renk körlüğü ve hemofili hastalıkları, çevre şartlarına bağlı olmayıp dölden döle aktarılırlar. Renk körü olmayan bir anne babadan, renk körü çocuklar olabileceği gibi sağlam çocuklar da olabilir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Genlerin çekinik olmasıyla
B) İlgili özelliklerin Y kromozomu ile taşınmasıyla
C) Özelliklerin X ve Y kromozomu ile taşınmasıyla
D) İlgili hastalıkların öldürücü olmasıyla

09 Kasım 2021  

Vücut hücresinde 32 kromozomu olan bir canlı, 3 mitoz ve 1 mayoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı (H) ve hücrelerdeki kromozom sayısı (K) kaç olur?

A) H: 32, K: 32        B) H: 32, K:16
C) H: 16, K: 16        D) H: 16, K: 32

09 Kasım 2021  

Aşağıda genetik kavramlar ile ilgili konuşan öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru bilgi vermiştir?
Gülsüm
: DNA çift zincirli ve sarmaldır.
İrem : Baskın genler küçük harfler ile gösterilirler.
Elif : Erkek birey kromozomu anneden alınır.
Tuğçe : Nükleotit sayısı ve sırası türlerde çeşitlilik sağlar.

A) Gülsüm-Tuğçe           B) İrem-Tuğçe
C) Gülsüm-Elif                D) İrem-Elif

09 Kasım 2021  

Aşağıdaki mayoz bölünme özelliklerden hangisi çok hücrelilerde sonucu tür içi çeşitlilik sağlanır?

A) Vücut hücrelerinde görülmesi
B) Parça değişimin görünmesi
C) Kromozom sayısının yarıya inmesi
D) Dört yavru hücre oluşması

09 Kasım 2021  

Renk körlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangi bilgi yanlıştır?

A) Dişilerin renk körü olması için taşıdıkları X kromozomunun bir tanesinin çekinik olması gerekir.
B) Kız çocuğu renk körü ise baba mutlaka renk körüdür.
C) Erkek çocuklarının tümü renk körü ise anne renk körüdür.
D) Erkeğin renk körü olması için çekinik geni sadece X kromozomunda taşınması yeterlidir.

09 Kasım 2021  

Mendel, bir karakter yönünden bezelyelerde yaptığı çaprazlama sonucunda açığa çıkan dölün, 0 melez olduğunu görmüştür. Bu sonuca göre Mendel hangi genotipteki bezelyeleri çaprazlamıştır?

A) UU x UU                    B) Uu x Uu
C) UU x uu                     D) uu x uu

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek değildir?

A) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
B) Kesilen deniz yıldızının her parçasının yeni bir deniz yıldızı olması
C) Bakterinin bölünmesi
D) Hidranın tomurcuklanması