2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30)

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) CEVAPLARI

 1. DNA’nın yapısı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşılmaz?

  A) Adenin    B) Şeker    C) Fosfat    D) Tuz

 2. Cevap: D

 3. 1500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 250 adet timin(T) bulunmaktadır. Bu zincirde kaç adet sitozin (C) bulunur?

  A) 350    B) 400    C) 500    D) 1500

 4. Cevap: C

 5. A-G-G-T-C-A-C şeklinde dizilime sahip DNA zincirinin karşı zincirindeki dizilim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) C-C-T-A-G-T-G    B) C-C-C-G-G-A-A
  C) T-C-C-A-G-T-G    D) A-T-T-C-G-A-A

 6. Cevap: C

 7. I. Güneş ışınlarının Dünya’ya gelme açısı, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisini etkiler.
  II. Hava olayları, günlük hayatı bazen olumsuz etkiler.
  III. İklim; dar bir bölgede, uzun sürede değişen ortalama hava koşullarıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 8. Cevap: A

 9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
  B) Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
  C) Bir kromozom üzerinde, sadece bir karaktere ait genler bulunur.
  D) Baskın ve çekinik genler bir arada bulunuyorsa fenotipte baskın genin etkisi görülür.

 10. Cevap: D

 11. I. Akraba evliliklerinde sağlıklı iki bireyin hasta çocukları doğmaz.
  II. İklim ile ilgili bilgiler tahmini bilgilere dayalıdır.
  III. Yatay yönlü hava hareketleri daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 12. Cevap: A

 13. Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketinin bir sonucudur?

  A) Gece ve gündüzün oluşumu
  B) Dönme ekseni eğikliği
  C) Mevsimlerin oluşumu
  D) Dolanma düzleminin uzunluğu

 14. Cevap: C

 15. “Yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi, Güneş’ten yayılan ışık ışınlarının düşme açısının artmasına bağlı olarak artar.” diyen bir araştırmacı, görüşünü kanıtlamak için;
  I. 21 Haziran tarihinde, Yengeç dönencesinde çalışma yapmak
  II. 21 Haziran tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
  III. 23 Eylül tarihinde, Ekvator’da çalışma yapmak
  IV. 21 Aralık tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
  Yukarıda verilenlerden hangi ikisini yaparsa amacına daha net ulaşabilir?

  A) I ve II    B) I ve III     C) II ve IV    D) III ve IV

 16. Cevap: A

 17. Aşağıda verilenlerden hangisi, gözlem ve analizler sonucu hava tahmininde bulunan bilim insanına verilen isimdir?

  A) Klimatoloji                     B) Meteoroloji
  C) Meteorolog                   D) Klimatolog

 18. Cevap: C

 19. Yeryüzüne yakın su buharı, sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hâle geçmeden direkt küçük buz kristallerine dönüşür. Oluşan bu buz kristallerine .............................. denir.
  Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Kar    B) Kırağı    C) Çiy    D) Dolu

 20. Cevap: B

 21. Aşağıda bazı tarihler verilmiştir.
  I.   21 Haziran
  II.  21 Aralık
  III. 21 Mart
  IV. 23 Eylül
  Buna göre verilen tarihlerden hangilerinde Dünya’nın her yerinde gece gündüz sürelerinde eşitlik yaşanır?

  A) I ve II    B) III ve IV    C) II ve IV    D) I, II ve III

 22. Cevap: B

 23. Aşağıda bazı karakterlerin oluşumuna etki eden aleller gösterilmiştir.
  I. UU
  II. Kk
  III. aa
  Bu alellerden hangileri homozigot durumdadır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: C

 25. Beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin mor çiçekli olma olasılığı % kaçtır?
  (Bezelyelerde mor çiçek aleli ‟B”, beyaz çiçek aleline ‟b” baskındır.)

  A) 100    B) 75    C) 25    D) 0

 26. Cevap: D

 27. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşmaz?

  A) SS X SS    B) SS X Ss    C) Ss X Ss    D) ss X Ss

 28. Cevap: A

 29. Sarı tohumlu iki bezelye çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelyeler oluştuğu gözleniyor.
  Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri hangi seçenekteki gibi olabilir? (S: sarı tohum geni, s: yeşil tohum geni)

  A) SS X SS    B) Ss X ss    C) Ss X Ss    D) SS x Ss

 30. Cevap: C

 31. Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir.
  8.sınıf fen bilimleri
  Buna göre  bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) DNA'daki baz eşeleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir.
  B) İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir
  C) DNA zincierleri nükleotid olarak isimleridirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur.
  D) İşaretlenen kısımdaki nükleotid dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır.

 32. Cevap: D

 33. A ve B bezelyelerinin çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin çiçek boyu bakımından fenotip oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
  fen bilimleri
  Buna göre A ve B bezelyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) A bezelyesi homozigot baskın B bezelyesi heterozigot baskın genotipe sahiptir.
  B) A ve B bezelyelerinin genotipleri heterozigot baskındır.
  C) A ve B bezelyelerinin fenotipleri uzun boyludur.
  D) A ve B bezelyeleri yeni oluşan bezelyelerden herhangi biri ile çaprazlandığında homozigot baskın, heterozigot baskın veya homozigot çekinik genotipe sahip bezelyeler oluşabilir.

 34. Cevap: A

 35. Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf döl çekinik özellikte bireyler dünyaya gelebilir?

  A) AA X AA                 B) bb X BB
  C) Dd X Dd                 D) SS x ss

 36. Cevap: C

 37. Kalıtım yapılarının karmaşıktan basite sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Kromozom - DNA – Nükleotit - Gen
  B) Kromozom - DNA – Gen - Nükleotit
  C) DNA - Kromozom - Nükleotit - Gen
  D) Nükleotit – DNA - Gen - Kromozom

 38. Cevap: B

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) 23 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Ekim 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
  1. Adaptasyon ve Evrim
  2. DNA ve Genetik Kod
  3. Kalıtım
  4. Mayoz
  5. Mitoz
 • KUVVET VE HAREKET
  1. Basınç
  2. Bazı Cisimler Neden Yüzer?
  3. Kaldırma Kuvvet

Ayrıca etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) Testi İstatistikleri

Bu sınav 33 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 374 kere doğru, 166 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2022-10-30) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri