Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İslamiyet öncesi Türk sosyal yapısında ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapının adı nedir?


 2. Cevap: Urug Açıklama:

  İslamiyet öncesi Türk sosyal yapısında aileler bir araya gelerek "urug" adı verilen ailenin birliğini oluşturmuşlardır. 3. Eski Türk devlet yapısının temeli nedir?


 4. Cevap: Aile yapısı ve güçlü ordulara bağlıdır. Açıklama:

  Türk devlet yapısının temeli, güçlü ordulara ve aile yapısının korunmasına bağlıdır. 5. Levirat evliliğinin Türk toplumlarında görüldüğüne dair üç örnek verin.


 6. Cevap: * Hunlarda üvey annelerle evlenme * Tu-cue'lerde ölen kardeş karısıyla evlenme * Çin kaynaklarına göre Hunlarda ağabeyin dul kalan eşiyle evlenme Açıklama:

  Levirat evliliği, ölen kardeşin dul kalan eşiyle evlenme biçimidir. 7. Evlilik törenlerinde Türklerde uygulanan önemli bir gelenek nedir?


 8. Cevap: Kuşak bağlama Açıklama:

  Gelin baba evinden çıkarılmadan önce, geleneğe göre ona kuşak bağlanır. 9. Eski Türklerde doğum öncesinde çocuğun cinsiyetini tahmin etme amaçlı uygulanan bir ritüeli belirtiniz.


 10. Cevap: Çocuğun kız mı yoksa erkek mi olacağını tahmin etmek için 'tilki mi, kurt mu?' diye sorulurdu. Açıklama:

  Tilki denirse kız, kurt denirse erkek olacağına inanılırdı. 11. Eski Türklerde çocukların adlandırma törenlerinden birini açıklayınız.


 12. Cevap: Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki Boğaç Han Destanı'na göre, avlanan bir boğayı yenen bir oğlan çocuğuna, kahramanlığı nedeniyle Oğuz beyleri tarafından "Boğaç" adı verilirdi. Açıklama:

  Eski Türklerde çocuklara adları, sergiledikleri kahramanlıklar sonucu verilirdi. 13. E. Durkheim'ın Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısına ilişkin görüşlerini aktarınız.


 14. Cevap: E. Durkheim'ın Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısına ilişkin görüşlerini aktarınız.rkheim'ın Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısına ilişkin görüşlerini aktarınız. Açıklama:

  E. Durkheim'ın Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısına ilişkin görüşlerini aktarınız. Cevap: * Aile tipi eski bir ataerkil yapının yıkılmasıyla oluşmamıştır. * Maderî (ana ailesi) tipinin evrimleşmiş bir halidir. * Türklerde hiçbir zaman ataerkil bir aile yapısı görülmemiştir.im'ın Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısına ilişkin görüşlerini aktarınız. Cevap: * Aile tipi eski bir ataerkil yapının yıkılmasıyla oluşmamıştır. * Maderî (ana ailesi) tipinin evrimleşmiş bir halidir. * Türklerde hiçbir zaman ataerkil bir aile yapısı görülmemiştir. 15. Doğu Türkistan Türk ailesinin özelliklerini açıklayınız.


 16. Cevap: Doğu Türkistan Türk ailesi, eşitlikçi, demokrat bir ev yaşamının ifadesidir. Yakutlarda görülen maderî biçim bile tamamen maderî olmayıp pederî ve eşitlikçidir. Açıklama:

  Gökalp, Doğu Türkistan Türk ailesinin çevre ve medeniyet koşullarından kaynaklanan bazı farklılıklar gösterse de ortak özelliklerinin eşitlikçi ve demokrat olması olduğunu savunur. 17. Eski Türklerdeki "evlilik ailesi"nin oluşumunu ve özelliklerini açıklayınız.


 18. Cevap: Evlilik ailesi, bir delikanlının kahramanlık göstererek vatandaşlık kazandıktan sonra evlenmesiyle oluşur. Açıklama:

  Eski Türklerde miras, baba ve annenin ölmesini gerektirmez ve ailenin malları tüm bireylere aittir. Evlilik ailesi, mukaddes bir mabed olarak kabul edilen "bark" adı verilen evde kurulur. 19. Eski Türk ailesinde baba otoritesinin mahiyetini açıklayınız.


 20. Cevap: Eski Türk ailesinde baba otoritesi söz sahibi olmakla birlikte, ana da aile işlerine katılırdı. Baba hukukunun geçerli olduğu bu aile tipinde miras ve akrabalık iki taraflıydı. Açıklama:

  Pederî ailede baba otoriter bir yönetim sergilemez, velayet hakkına dayanarak aile işlerini idare ederdi. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Eski Türklerde ailede özel mülkiyet bulunurdu.
  2. (.....) Diğer topluluklarda ailede mülkiyet kadınlarındı.
  3. (.....) Eski Türklerde kadınlar aile içinde bağımlıydı.
  4. (.....) Leviratus sistemi Moğollarda da görülüyordu.
  5. (.....) Diğer topluluklarda yakın akraba ile evlenmek yaygındı.
  6. (.....) Türk ailesinde kadınların yakılması adetti vardı.
  7. (.....) Eski Türklerde çocukların satılması ve öldürülmesi yaygındı.
  8. (.....) Diri diri gömülme eski Türk ailesinde görülen bir adetti.
  9. (.....) Türk ailesinde çocukları başkasına vermek yaygındı.
  10. (.....) Eski Türklerde aile bireyleri birbirlerini satın alırdı.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  * Eski Türklerde ailede özel mülkiyetin erkeklerde olduğu anlaşılmaktadır. * Diğer topluluklarda ailede mülkiyet genellikle erkeklerin elindeydi. * Eski Türklerde kadınlar aile içinde hür ve saygıdeğerdi. * Leviratus sistemi yalnızca Moğollarda görülüyordu. * Türk ailesinde yakın akraba ile evlenmek yasaktı. * Türk ailesinde kadınların yakılması veya çocukların satılması ve öldürülmesi gibi adetler görülmezdi. * Diri diri gömülme Türk ailesinde görülen bir adet değildi. * Türk ailesinde çocukları başkasına vermek veya aile bireylerini satın almak gibi adetler de görülmezdi. 23. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  1. Doğu Türkistan Türk kadınlarında kapalılık yoktur.
  2. Doğu Türkistan Türklerinde çok karılılık ilk karının rızasıyla mümkündür.
  3. Türk ailesinde mal ayrılığı prensibi vardır.
  4. F. Grenard, İslâmiyet'ten önce Türk aile yapısının pederşahî olduğunu savunur.
  5. G. Richard'a göre Yakut Türklerinde aile maderî yapıdadır.
  6. E. Durkheim, Doğu Türkistan Türk ailesini maderî tipin değişmiş bir şekli olarak görür.
  7. Ziya Gökalp, Türk ailesinde pederşahîliğin hiç görülmediğini düşünür.
  8. Kırgız Türklerinde dışarıdan evlenme esastır.
  9. Altay Türklerindeki aile, maderî ve pederî tiplerin ortası bir yapıdadır.
  10. Türk aile yapısı, ekonomik ve toplumsal koşullara göre çeşitli tiplere ayrılır.
  Cümleler:
  a. F. Grenard'ın Görüşleri
  b. G. Richard'ın Görüşleri
  c. E. Durkheim'ın Görüşleri
  d. Ziya Gökalp'in Görüşleri
  e. Eski Türk Aile Yapısı
  f. Doğu Türkistan Türk Ailesi
  g. Köçebe Türk Aile Tipleri
  h. Şehirli Türk Aile Tipleri
  i. Maderî Aile Tipi
  j. Pederî Aile Tipi

 24. Cevap: 1. f 2. f 3. e 4. a 5. g 6. c 7. d 8. j 9. g 10. g Açıklama:

  Bu eşleştirme, eski Türk aile yapısı hakkında farklı bilim insanlarının görüşlerini ve aile tiplerini vurgulamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Ortaokul 8.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İslamiyet öncesi Türk sosyal yapısında ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapının adını öğrenmek.

Eski Türk devlet yapısının temelinin özelliklerini öğrenmek.

Eski Türklerde geleneksel evlilik türlerinin çeşitliliğini öğrenme.

Türklerde evlilik törenlerinin önemli bir geleneğini öğrenir.

Öğrenci, eski Türklerin çocuk cinsiyetini tahmin etme konusunda uyguladıkları ritüeli kavrar.

Eski Türk aile yapısının bir yönünü kavrama.

Türk aile yapısının tarihsel kökenlerine ve gelişimine ilişkin bilgi edinilir.

Öğrenciler, Doğu Türkistan Türk ailesinin eşitlikçi ve demokratik yapısını anlayacaklardır.

Türklerin evlilik ve aile kurumlarına yönelik tarihsel anlayışlarını geliştirir. Eski Türk ailesinin temel özelliklerini açıklayınız.

Öğrenciler, eski Türk aile yapısında baba otoritesinin sınırlı olduğunu ve ailede kadının da söz sahibi olduğunu kavrar.

* Eski Türk aile yapısının diğer topluluklardan farklı yönlerini öğrenmek. * Türk ailesinin kadınlara değer veren yapısını kavramak. * Aile hukuku alanında Türk ve diğer topluluklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.

* Eski Türk aile yapısı hakkındaki temel bilgileri öğrenmek * Farklı aile tiplerini ayırt etmek * Bilimsel çalışmaların Türk aile yapısına ilişkin görüşlerinin farkına varmak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.