2021-2022 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler yazarak doldurunuz.

* Ahiret konusunda tek bilgi kaynağı .................................. dir.
...................................  kıyametin küçük alametlerinden birisidir.
* İnsanların hesaba çekileceği ilk ibadet............................. dır.
* K. Kerim’de bilgi edinme yollarından birisi de ......................... .
* İnsanların yaptıkları her türlü davranışlarını ....................................... denilen melekler kaydederler.
* ''... Artık kim .................. ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir..''( Zilzal S. 7.ayet )
* Kıyametten sonra İsrafil'in sura II. kez üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmelerine
.............................denir.
* Dünya hayatında iman etmeyenlerin sürekli olarak; iman ettiği halde salih amel işlemeyen kimselerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları ceza ve azap yerine............................. denir.
* Kıyamet, dört büyük melekten .................................... sura üflemesiyle başlayacaktır.
............................................  kıyametin büyük alametlerinden birisidir.

29 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız

(         ) Dünya hayatındaki söz, davranış ve eylemlerden oluşan amellerinin sonuçlarının alınmasına ba's denir.
(         ) Cenazelerin gömüldüğü yere kabir denir.
(         ) Allah, hayrın yanı sıra şerrin de yaratıcısıdır. Allah’ın şerrin yaratıcısı olması O'nun şerre razı olduğu anlamına gelmez.
(         ) Her canlının bir eceli vardır .
(         ) Ahiret günü Allah'ın adalet sıfatının bir gereğidir.
(         ) Ahiret ve ahiret hayatının mahiyeti pozitif bilimlerle ve akılla açıklanır.
(         ) Sevapları ve günahları eşit olan araftaki insanlar Allah’ın dilediği bir zamana kadar burada kalacak, daha sonra Allah’ın affına mazhar olarak cennete gireceklerdir.
(          ) Müminler, ihlastan ödün vermeden, ibadetlerini çoğaltarak, kötülüklerden uzak durarak bir bakıma ahiretteki sıratlarını kendileri inşa etmiş olurlar.
(        ) İslam dinine göre kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkündür.
(         ) Kıyamet, İsrafil’in Allah’ın emriyle kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesiyle başlayacak olan dehşet verici olaydır

29 Mart 2022  

Aşağıda birinci bölümde verilenleri ikinci bölümdeki uygun olanlar ile eşleştiriniz
Mahşer   Amel Defteri   Berzah  Mizan  Haşr  Cennet  Sur

.................
Kıyametin kopmasından sonra bütün insanların dirilip mahşer yerinde toplanması için İsrafil’in üflediği boru.
.................
Mahşerde herkesin amellerini tartmaya mahsus bir adalet ölçüsü.
.................
Allah’ın insanları ahirette toplayacağı yer.
.................
Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı.
.................
İnsanların dünyada kabul ettikleri inançlarla, yaptıkları işlerin kaydedildiği ve ahirette kendilerine takdim edileceği bildirilen defter.
.................
Allah’ın ölülerin ruhlarını iade edip hesaba çekmek üzere toplaması ve toplanma yerine sevketmesi.
.................
İman edip, salih amel işleyenlere ahirette vaad edilen nimet ve mükafat yurdu.

29 Mart 2022  

Cennetin sözcük ve terim anlamını yazınız.

................. ................. ................. .................

................. ................. ................. .................

................. ................. ................. .................

29 Mart 2022  

Cehennemin sözcük ve terim anlamını yazınız.

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

29 Mart 2022  

Sorgu ve hesap sırasında insan 5 şeyin hesabını vermeden oradan ayrılamayacaktır bu beş şey nedir?

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

29 Mart 2022  

Ahiretin sözcük ve terim anlamını yazınız.

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

29 Mart 2022  

Ba’s ne demektir? Açıklayınız.

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

…………… …………………… ……………………

29 Mart 2022  

Kabir azabını kaldıran amelleri yazınız.

……………… …………………… …………………
……………… …………………… …………………
……………… ……………………… ………………

29 Mart 2022  

Kabir azabına sebep olan amelleri yazınız.

…………… …………………… ……………………
…………… …………………… ……………………
…………… …………………… ……………………

28 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kabir azabına sebep olmaz?

A) Sürekli kötü söz söylemek.
B) Hırsızlık yapmak
C) İftirada bulunmak
D) İmrenmek

28 Şubat 2022  

Kıyamet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Ne zaman gerçekleşeceği yalnızca Allah ve peygamberler tarafından bilinmektedir.
B) Dünya yaşamının sonudur.
C) Dünyada hiçbir canlı kalmayacaktır.
D) Hesap günü olarak da bilinir.

28 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden biri olarak sayılmaz?

A) Hz. Mesih'in gelmesi            B) Doğal afetlerin çoğalması
C) Yardımlaşmanın artması      D) Fitnelerin çıkması

28 Şubat 2022  

Ölen kişilerin ahiret hayatına başlamadan önce kabir hayatında sorgulamaya başlanmaktadır. Bu sorgulamayı .................... melekleri yapmaktadır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Kiramen Katibin        B) Münker ve Nekir
C) Mikail ve İsrafil          D) Azrail ve Cebrail

28 Şubat 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar bir amaç için yaratılmıştır.
B) Her insanın amacı birbirinden farklıdır.
C) Allah insanları başı boş bırakmamıştır.
D) Yaratılış amacımız Allah'a ibadet etmektir.

28 Şubat 2022  

Ahirete inanmış biri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gayba inanmıştır.
B) İmanın şartlarından birini yerine getirmiştir.
C) Adaletin sağlanacağı yer olduğuna inanmıştır.
D) Bu dünyadaki amacını yitirmiştir.

28 Şubat 2022  

Kurban ibadeti ilk kez ........................ peygamber ile başlamıştır.
Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Hz. İsa                    B) Hz. Muhammed
C) Hz. Musa                D) Hz. İbrahim

28 Şubat 2022  

Kurban ibadeti ............... bir ibadettir.
Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) farz    B) mekruh    C) sünnet    D) vacip

28 Şubat 2022  

“Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülükişlemiş ise onun karşılığını görür.” 
Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Allah'ın merhametli olması
B) Allah'ın adaletli olması
C) Allah'ın her şeyi işitmesi
D) Allah'ın bir ve tek olması.

28 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin nedenlerinden biri değildir?

A) Allah'ın rızasını kazanmak.
B) Allah'a olan bağlılığımızı artırmak.
C) Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmek.
D) Kurbanın kanını Allah'a adamak.