2021-2022 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Kasım 2021  

31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra;
I. İttihat ve Terraki Cemiyetinin ülke yönetimindeki etkisi daha da arttı.
II. Padişahın meclisi feshetmesi zorlaştırıldı.
III. Padişahın veto hakkı sınırlandırıldı.
verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanmıştır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

09 Kasım 2021  

Dünya tarihinde uçağın ilk kez kullanıldığı ve Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş hangisidir?

A) 1. Dünya savaşı           B) Trablusgarp savaşı
C) Çanakkale savaşı        D) Kurtuluş savaşı

09 Kasım 2021  

I. Nutuk
II: Cumalı Ordugahı
III. Geometri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal'in kaleme aldığı eserlerdendir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Kasım 2021  

Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinen ve Mustafa Kemal'in Türk ulusunun yüzyıllardır beklediği ses olarak belirttiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret             B) Namık Kemal 
C) Ziya Gökalp             D) Mehemt Emin Yurdakul

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen yazar -  düşünür ve fikir akımı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Tevfik Fikret -- İnkılapçılık
B) Namık Kemal -- Cumhuriyetçilik
C) Ziya Gökalp -- Milliyetçilik
D) Mehmet Emin Yurdakul -- Milliyetçilik

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in idadi sıralarından başlayarak en çok okuduğu ve etkilendiği Türk yazar ve düşünürler arasında değildir?

A) Ziya Gökalp
B) Namık Kemal
C) Orhan Pamuk
D) Mehmet Emin Yurdakul

09 Kasım 2021  

I. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehirdir.
II. Farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.
III. Mustafa Kemal'in açık görüşlü biri olmasını sağlamıştır.
Yukarıda verilen şehirlerden hangisi veya Selanik için doğrudur?

A) I, II ve III   B) II ve III   C) I ve III   D) Yalnız III

09 Kasım 2021  

I. Selanik
II. İstanbul
III. Şam
Yukarıda verilen şehirlerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemalin hayatında iz bırakmıştır?

A) I ve II   B) II ve III   C) I ve III   D) I, II ve III

09 Kasım 2021  

Mustafa Kemal’in hem vatan ve millet fikirlerinin olgunlaşmasında hem de Batı’ya dönük çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde  önemli bir dönem olmuştur.
Yukarıda verilen açıklama Mustafa Kemal'in gittiği hangi okul için geçerlidir?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
D) Harp okulu ve harp akademisi

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gittiği okullardan biri değildi?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
D) Galatasaray Lisesi

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir.
B) Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği yıl Osmanlı Devletinin en güçlü olduğu dönemdi.
C) Mustafa Kemal'in beş kardeşi vardı.
D) Ancak beş kardeşten sadece bir tanesi hayatta kalabildi.

09 Kasım 2021  

31 Mart olayını bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a giden ve içinde Mustafa Kemalin de bulunduğu ve ismini Mustafa Kemalin verdiği ordu hangisidir?

A) Cumhuriyet ordusu    B) Saltanat ordusu
C) Hareket ordusu          D) Türk ordusu

09 Kasım 2021  

31 Mart Olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Ayaklanma İstanbul'da çıkmıştır.
B) Meşrutiyete karşı çıkmış bir isyandır.
C) Ayaklanmayı bastırmada gelen orduda Mustafa Kemal da vardı.
D) İsyan sonucu meşrutiyet kaldırılmıştır.

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gittiği okullar arasında değildir?

A) Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi
B) Şemsi Efendi Okulu
C) Galatasaray Lisesi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen akımlardan hangisi Osmanlı devletinin dağılma döneminde ortaya çıkan akımlardan biri değildir?

A) Batıcılık                B) Milliyetçilik
C) Turancılık             D) İslamcılık

09 Kasım 2021  

Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için bir çok akım ortaya çıkmıştır. Bunlardan hangisi Tanzimat ve Islahat fermanını yayınlanmasında öncülük etmiştir?

A) Osmanlıcılık                B) Turancılık
C) Türkçülük                    D) Batıcılık

09 Kasım 2021  

Her yıl 18 Mart'ta kutladığım Çanakkale zaferi hangi tarihte olmuştur?

A) 1915    B) 1925    C) 1935    D) 1945

09 Kasım 2021  

Osmanlı devletinin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı hangi ülke işgal etmiştir?

A) Almanya                B) İngiltere
C) İtalya                     D) Yunanistan

09 Kasım 2021  

31 Mart Olayı ne amaçla yapılmış bir isyandır?

A) Meşrutiyeti ilan etmek için
B) Meşrutiyeti sonlandırmak için
C) Demokrasi ilan etmek için
D) Padişahı tahttan indirmek için

08 Kasım 2021  

Trablusgarp savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İtalyanlar tarafından Osmanlı devletine açılmıştır.
B) Osmanlı devleti savaşı kaybetmiştir.
C) Savaş sonucunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
D) Trablusgarp Yunanlara bırakılmıştır.