2021-2022 8.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Zekâ Oyunları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Zekâ Oyunları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Zekâ Oyunları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Zekâ Oyunları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

8.grade brain teaser
Verilen şekildeki sayılardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) 97    B) 63    C) 59    D) 71

25 Mayıs 2022  

eight grade brain teaser quiestion
Verilen şekildeki örüntüye göre soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı gelmelidir?

A) 18    B) 23    C) 9    D) 46

25 Mayıs 2022  

brain teaser questions for students
Verilen şekil ile ilgili olarak;
* 0,25'in katı olanlar maviye,
* 0, 4'ün katı olanlar kırmızıya,
* 0, 3 katı olanlar yeşile ve
* 0, 7'nin katı olanlar sarıya boyanacaktır.
Tüm boyama işlemi bittikten sonra;
I. Toplam maviye boyanan kutu sayısı 5'tir.
II. Kırmızıya boyanan kutu sayısı yeşile boyanan kutu sayısına eşittir.
III. Sarıya boyanan kutu sayısı beştir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

25 Mayıs 2022  

triangle brain teaser
Verilen şekilde dikdörtgenlerin içine gelen sayılar kendisine komşu iki çemberin içindeki sayıların aritmetik ortalamasıdır.
Buna göre a + b + c toplamı kaçtır?

A) 3,45    B) 3,92    C) 4,01    D) 4,53

25 Mayıs 2022  

Bir kral ile bir kraliçenin 6 tane kızı vardır. Her kızında bir tane erkek kardeşi vardır. Buna göre bu aile kaç kişidir?

A) 14    B) 9    C) 8    D) 16

25 Mayıs 2022  

ARABA” kelimesi 27232 sayısı ile şifrelenmiştir. “BABA” kelimesinin şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2323     B) 3232     C) 3737     D) 2727

25 Mayıs 2022  

3 - 7 - 11 - 15 - A - 23 - B
Yukarıda verilen örüntüde A ve B yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

A) 44     B) 45     C) 46     D) 47

25 Mayıs 2022  

2, 6, 14, 30, 62, A, 254 sayı örüntüsünde "A" yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 126         B) 127     C) 128     D) 129

25 Mayıs 2022  

2, 7, 4, 9, A, 11, 8, 13 sayı örüntüsünde "A" yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 5     B) 6     C) 7     D) 8

25 Mayıs 2022  

5 sayısının karesinin 25 fazlası, aynı sayının 95 fazlasının kaç eksiğidir?

A) 40     B) 50     C) 60     D) 70

25 Mayıs 2022  

Günümüzün en ünlü Japon oyunu olan …………., Japonca "Sayılar tek olmalı" anlamına gelmektedir. Bu oyun 9 hücreden oluşan 9 karenin 3 boyut diyebileceğimiz düzlemde 1 den 9'a kadar sayıların tek bir defa kullanılması şartı ile dizilmesiyle oynanır.
Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sudoku                       B) Anagram
C) Sayı bulmaca             D) Kendoku

25 Mayıs 2022  

Satrançta oyuncular taşları sırayla hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla göre hareket ettirilmesine ne denir?

A) Hamle     B) Dama     C) Mat     D) Şah

25 Mayıs 2022  

Satranç oyununda ‘iki ileri sağa veya sola’ şeklinde hareket eden ve taşların üzerinden atlayan taş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kale     B) At     C) Fil     D) Piyon

25 Mayıs 2022  

Bir oyuncunun kaç şahı vardır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

25 Mayıs 2022  

Satranç tahtası hangi harf ile biter?

A) H     B) B     C) Ğ     D) I

25 Mayıs 2022  

Satranç oyununda en değerli taş hangisidir?

A) Kale     B) Şah    C) At     D) Piyon

06 Mayıs 2022  

zeka oyunları sorusu
Verilen şekil toplamda kaç tane üçgenden oluşmaktadır?

A) 21    B) 35    C) 44    D) 69

06 Mayıs 2022  

8.sınıf zeka oyunları sorusu
Yukarıda verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

A) 3    B) 4    C) 6    D) 1

06 Mayıs 2022  

12, 34, 10, 11, 12, 5, 6 ,7, 13, 14, a, b
Yukarıda verilen örüntüye göre a ve b yerlerine sırasıyla hangisi gelmelidir?

A) 15 - 11                B) 11 - 15
C) 13 - 15                D) 13 - 11

06 Mayıs 2022  

brain teaser question math
Verilen şekildeki örüntüye göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

A) 17    B) 21    C) 34    D) 29