2021-2022 8.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Mayıs 2022  

periyodik tablo
Yukarıda verilen periyodik cetvelde hangisi ametal değildir?

A) X    B) Z    C) T    D) K

09 Mayıs 2022  

I. Yük alış verişi sadece (-) yüklerle olmaktadır.
II. Topraklama sonucu cisim (+) yükle dolu olur.
III. Topraklama esnasında cisimden toprağa veya topraktan cisme (-) yük geçişi olur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi bazlar için doğru değildir?

A) Ele kayganlık hissi verir.
B) Cam ve porseleni aşındırır.
C) Tatları acıdır.
D) Ph değerleri 7'den küçüktür.

09 Mayıs 2022  

I. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
II. Oluşan ürünler etil alkol ve CO2'dir.
III. Yüksek yapılı canlıların ATP üretme şeklidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya oksijensiz solunum için doğrudur?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi metal değildir?

A) Mn    B) Fe    C) Co    D) Br

09 Mayıs 2022  

I. He
II. Kr
III. Xe
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ametaldir?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Buz halden sıvı hale geçen bir cisimle ilgili olarak;
I. Cisim ısı almıştır.
II. Cisim ortama ısı vermiştir.
III. Ortamın ısısı düşmüştür.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Cisimlerin yükünü ölçen aletlere .................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) teleskop                    B) eletroskop
C) dinomometro            D) pereskop

09 Mayıs 2022  

I. Yıldırım
II. Şimşek
III. Yağmur
Havada gaz halinde bulunan azot yukarıda verilen hangi hava olayları ile toprağa geçer?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

I. Ses havanın olmadığı ortamda yayılmaz.
II. Ses doğrusal olarak yayılır.
III. Ses en iyi katı madde ortamında yayılır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ile havadaki nem değerini ölçeriz?

A) Termometre              B) Manometre
C) Dinamometre            D) Higrometre

09 Mayıs 2022  

Basınç değerini ölçmek için .................... kullanılır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Termometre              B) Manometre
C) Dinamometre            D) Higrometre

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Nötr cisimler içerisinde (+) ve ya (-) yük taşımayan cisimlerdir.
B) Zıt yüklü cisimler birbirlerini çekerler.
C) Nötr cisimler arasında çekme veya itme kuvveti olmaz.
D) Aynı yükte cisimler birbirlerini iterler.

09 Mayıs 2022  

Elektrik yüklü olan bir cismi iletken bir kablo ile toprağa bağlandığında hangisi görülür?

A) Cisimdeki pozitif iyonlar toprağa geçer.
B) Cisimdeki negatif iyonlar toprağa geçer.
C) Cisimdeki pozitif ve negatif iyonların tümü toprağa geçer.
D) Topraktaki negatif iyonlar cisme geçer.

09 Mayıs 2022  

Oksijenli solunumla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Mitokondride gerçekleşir.
B) Net 2 ATP elde edilir.
C) Su ve karbondioksit üretilir.
D) Glikoz ve oksijen kullanılır.

09 Mayıs 2022  

* Atom numarası 9 dur.
* Elektron sayısı 9 dur.
* 7 A grubunda ve ametaldir.
Yukarıda verilenlerden hangi elementin özellikleridir?

A) O    B) Be    C) F    D) S

09 Mayıs 2022  

Sıcaklıkları sırasıyla 34 ve 26 derece olan iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda birbirlerine yan yana konulmuştur.
Buna göre son durum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Son durumda cisimlerin sıcaklıkları eşitlenecektir.
B) Sıcaklığı 34 derece olan cisimden diğer cisme ısı akışı olacaktır.
C) Sıcaklığı düşük olan cisimden diğerine ısı akışı olacaktır.
D) Son durumda cisimlerin sıcaklığı 34 ile 26 arasında olacaktır.


09 Mayıs 2022  

Fotosentez için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Sadece klorofil taşıyan canlılar tarafından yapılır.
B) Besin ve oksijen üretilir.
C) Gerçekleştiği canlılarda ağırlık azalığı meydana gelir.
D) Hem gece hemde gündüz yapılabilir.

09 Mayıs 2022  

İki madde arasında ısı alış verişi olabilmesi için;
I. Maddelerin öz ısılarının aynı olması,
II. Maddelerin sıcaklıklarının farklı olması,
III. Maddelerin cinlerinin farklı olaması
verilenlerden hangisi veya hangileri zorunludur?

A) I ve II    B) Yalnız III    C) II ve III    D) Yalnız II

09 Mayıs 2022  

Bir maddenin 1 gram miktarının sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken ısı miktarına ne denir?

A) Öz ısı                          B) Öz sıcaklık
C) Erime sıcaklığı          D) Erime ısısı