2021-2022 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Kasım 2021  

I. Cimrilik ve bencillik artar
II. Yalan ve hile çoğalır
III. Gıybet ve iftiraya görülür
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini paylaşmanın olmadığı toplumlarda görülür?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Kasım 2021  

“İnsanlar öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanların ve kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisine daha çok örnek olarak gösterilebilir?

A) Sadaka-i Cariye     B) Fitre    C) Zekât    D) Fidye

04 Kasım 2021  

Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

A) Zekât gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan verilmelidir
B) Zekât malın iyisinden verilmelidir
C) Zekât verecek olduğumuz kişinin ihtiyacı olup olmadığını araştırmalıyız
D) Zekât verdiğimiz kişiden karşılık beklemeliyiz.

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir?

A) Oturulan evin             B) Kullanılan arabanın
C) Evdeki eşyaların        D) Ekilen tarlanın

04 Kasım 2021  

Yardımlaşma ve paylaşma aşağıdaki duygulardan hangisine engel olur?

A) Sorumluluk   B) Kardeşlik  C) Cimrilik  D) Mutluluk

04 Kasım 2021  

Halife Ömer bin Abdulaziz çuval çuval şeker alır, fakirlere dağıtırmış. Ona bunu yapacağına, para vermesini tavsiye edenlere: “Ben şekeri çok severim, onun için sevdiğim şeyi vermek istedim.” dermiş. Halifeyi böyle davranmaya yönelten ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul.” (İnşirâh suresi, 7. ayet)
B) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
C) “Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenler olun...” (Mâide suresi, 8. ayet)
D) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça en iyiye eremezsiniz...”(Ȃl-i İmrân suresi, 92. ayet)

04 Kasım 2021  

İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Düşünmesi                B) Yürümesi
C) Konuşması                D) Beslenmesi

04 Kasım 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuna örnek değildir?

A) “(Ey Resulüm!) Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
B) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.” (Rahman suresi, 26. ayet)
C) “Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez...” (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
D )“Her can ölümü tadacaktır...” (Ankebut suresi, 57. ayet)

04 Kasım 2021  

Allah’ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ........... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kaza     B) Ecel     C) Rızık    D) Emek

04 Kasım 2021  

Kader kavramının anlamını, kader inancının hayatımızdaki yeri ve önemini bilen bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

A) Haksızlıklara göz yumması
B) Sorumluluktan kaçması
C) Sabırlı ve iyimser olması
D) Hırslı ve kıskanç olması

04 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’de belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) İhtiyaç sahiplerine imkânları ölçüsünde yardımda bulunması
B) Ahlaklı ve dengeli bir hayat sürmesi
C) Toplum huzurunu bozacak davranışlardan kaçınması
D) Yapılan haksızlıklar karşısında duyarsız kalması

04 Kasım 2021  

“Kaderim böyleymiş, talihsizim. Allah ne takdir etmişse o olur, elimden bir şey gelmez.” gibi ifadelerle insanlar yaptıklarının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar. Bu anlayışa sahip bir kişi aşağıdakilerden hangisini dikkate almamaktadır?

A) Rızkı, Allah’ın verdiğini
B) İnsanın irade sahibi olduğunu
C) Duanın insan hayatındaki önemini
D) Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi bildiğini

04 Kasım 2021  

• Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde tırmanmamıştır.
• Bir hizmette bulundu isem bu, gayretten ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir.
Bu cümlelerde anlatılmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstenilen hedefe ulaşmak için çaba ve emek sarf edilmelidir.
B) Başarının ön şartı iyi bir planlamadan geçer.
C) Yeni ürünler ortaya koymak için özgün düşünmek gerekir.
D) Bir işin gerçekleşmesi için uygun ortam ve imkânlar bulunması gerekir.

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı hususlardan biridir?

A) İnancı      B) Ahlakı      C) İbadeti      D) Irkı

04 Kasım 2021  

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
Yukarıda verilen ayet daha çok hangi yasa ile ilgilidir?

A) Toplumsal yasa         B) Fiziksel yasa
C) Biyolojik yasa            D) Kimyasal yasa

04 Kasım 2021  

“Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.”
Yukarıda verilen ayet daha çok hangi yasa ile ilgilidir?

A) Toplumsal yasa        B) Fiziksel yasa
C) Biyolojik yasa           D) Kimyasal yasa

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel yasalarla alakalı değildir?

A) Enerjinin oluşumu
B) Yağmurun yağması
C) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
D) Canlıların doğması ve gelişmesi

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi evrendeki yasalardan biri değildir?

A) Fiziksel yasalar            B) Biyolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar      D) Kimyasal yasalar

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur.
B) Evrende yaratılan her şey planlı ve ölçülüdür.
C) Evrende yaratılan her şey sonsuza kadar sürecektir.
D) Allah her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yaratmıştır.

04 Kasım 2021  

Allah'ın gerek duyular alemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesine ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Kaza    B) İlim    C) Kudret    D) İrade