2021-2022 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Mayıs 2022  

"İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır." (Hadis-i Şerif)
Peygamberimizin bu sözünden O'nun hangi özelliğini anlayabiliriz?

A) Dürüst bir insan olduğunu
B) Ailesini çok sevdiğini
C) Komşularına iyi davrandığını
D) Bilgiye önem verdiğini

09 Mayıs 2022  

Kurban Bayramı'ndan önce arefe gününde, Arafat denilen yerde bir süre durmaktır. Arafat'ta hacılar ibadet ve dua ederler.
Yukarıda tanımı verilen ve Hac'cın farzlarından olan ibadete verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf     B) Sa'y     C) İhram     D) Vakfe

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) İnsanları mutlu etmeleri
B) Muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeleri
C) Sadece mal ve parayla yapılan bir ibadet olmaları
D) Allah'ın sevgisini kazandırmaları

09 Mayıs 2022  

Bir Müslüman'a zekatın farz olması için zekat vereceği malın veya paranın üzerinden ne kadar zaman geçmesi gerekir?

A) 3 ay     B) 6 ay     C) 1 yıl     D) 2 yıl

09 Mayıs 2022  

Bir düşünceye, bir inanışa körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşünceleri kabul etmemeye taassup denir.
Taassubun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merak     B) Hoşgörü     C) Cahillik     D) Özenti

09 Mayıs 2022  

Hıristiyanların ibadet yerleri ve din adamlarına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kilise - Rahip        B) Sinagog - Haham
C) Cami - İmam         D) Kilise - Haham

09 Mayıs 2022  

Ölülerin yakılarak küllerinin kutsal sayılan Ganj nehrine atılması hangi dinde vardır?

A) İslamiyet                  B) Hıristiyanlık
C) Yahudilik                  D) Hinduizm

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?

A) Namaz kılmamak
B) Dedikodu yapmak
C) Devlet malına zarar vermek
D) İnsanları bakışlarıyla rahatsız etmek

09 Mayıs 2022  

Mahmut Amca yaşlı olmasına rağmen el arabasıyla, el feneri , tırnak makası , cüzdan , makas gibi küçük ev aletleri satarak geçimini sağlıyor aynı zamanda olan oğluna bakıyordu.
Mahmut Amcanın çalışmasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Zorluklara karşı her zaman sabretmeliyiz.
B) İnsan ne olursa olsun çalışarak, rızkını, helal yollardan kazanmalıdır.
C) İnsan çalışmadan da para kazanmasını bilmelidir.
D) Bizim vazifemiz ibadet etmektir. Rızkı veren Allah’tır.

09 Mayıs 2022  

Din insanların huzur ve mutluluğunu hedefler. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için insana bir takım sorumluluklar yükler. Sorumlulukların farkına varmak ise ancak ……………………..sayesinde olur. Bu nedenle……………………………dini sorumluluğun ön şarttır.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) vicdan     B) irade     C) düşünce     D) akıl

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangileri hac ibadetinin yapılış amaçlarından biridir?

A) Allah’ın verdiği sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı ona şükretmek
B) Akraba dost ve komşulara gösterip yapmak
C) Yakınlara hediyeler getirmek
D) Ticari bağlantılar kurmak

09 Mayıs 2022  

Kumaş fabrikası olan Ahmet Bey, işlerin kötü gitmesinden dolayı bütün fabrika çalışanları ile bir toplantı yaparak, üretimi ve kazancı artırma adına neler yapılabileceği konusunda onların görüşlerini almıştır. Ahmet Bey bu davranışlarıyla Peygamberimizin hangi üstün özelliğini örnek almıştır?

A) Affedici olmasını            B) Hakkı gözetmesi
C) Danışarak iş yapması    D) Bilgiye önem vermesini

09 Mayıs 2022  

Allah, yapılmasını istediği her ibadette insanların farklı bir yönünü geliştirmeyi ve o konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır.
Buna göre “ Bütün Müslümanlarda paylaşma ve yardımlaşma ruhunun olması gerekir.” Düşüncesini daha çok fark ettiren ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hac     B) Zekat     C) Oruç     D) Namaz

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akla önem verdiğini gösterir?

A) Bazı ibadetlerin yapılmasında kadın- erkek ayırmaması
B) İnanmayan toplumları peygamberler ile uyarması
C) Kur’an’da sıklıkla “ Ey akıl sahipleri” ifadesinin kullanması
D) Bazı sorumlulukları yalnızca zenginlere vermesi

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Evrendeki yıldız ve gezegenlerin pek çoğu şans eseriş olmuştur.
B) Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.
C) Allah, kainatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaşatmıştır.
D) Allah’ın evrende koyduğu düzene kader denir.

09 Mayıs 2022  

Kaza neye denir?

A) Allah’ın her şeyi bir ölçü plan ve düzen içinde yaratmış olmasıdır.
B) Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiği zaman meydana gelmesidir.,
C) Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenip , sonucu ondan beklemektir.
D) Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür.

09 Mayıs 2022  

Hristiyanlığın temeli olan ‘üçlü tanrı’ sisteminde hangisi yoktur?

A) Tanrı                        B) Hz. İsa
C) Ruhül Kudüs          D) Hz. Meryem

09 Mayıs 2022  

İslam’da ‘Allahın varlığına ve birliğine inanmak’ hangi kelime ile ifade edilir?

A) Teslis     B) Tevhid     C) On emir     D) Nirvana

09 Mayıs 2022  

Hz. Peygamber Efendimiz (sav):  “………..bütün kötülüklerin anasıdır.” buyurmuştur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olarak hangisi konulmalıdır?

A) kumar                      B) içki
C) şans oyunları          D) sigara

09 Mayıs 2022  

Zararlı davranış ve alışkanlıklara başlamanın en önemli sebebi hangisidir?

A) mMerak                             B) Cahillik
C) Kötü arkadaş çevresi        D) Özenti