2021-2022 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

27 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Suhuflar 4 peygambere indirilmiştir.
B) Kutsal kitaplardaki toplam suhuf sayfası 100 geçmemiştir.
C) Hz. İbrahim'e 40 sayfalık suhuf indirilmiştir.
D) En fazla suhuf sayfa sayısı Hz. Şit'e 50 sayfa ile indirilmiştir.

27 Ekim 2021  

Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?

A) Hz. İbrahim                    B) Hz. Şit
C) Hz. Hz. İdiris                  D) Hz. Yusuf

27 Ekim 2021  

Aşağıda verilen Allah'ın sıfatları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) İlim -- Subuti          B) Basar -- Zati
C) Beka -- Zati             D) İrade -- Subuti

27 Ekim 2021  

Yaratmak, yaratıcı, kainattaki her şeyin yaratıcısı olan anlamına gelen Allah'ın sıfatı hangisidir?

A) Tekvin    B) Basar    C) Semi    D) Kudret

27 Ekim 2021  

Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin ona muhtaç olduğunu belirten zati sıfatı hangisidir?

A) Muhalefetün Li'l-havadis    B) Vahdaniyet
C) Kıyam Binefsihi                    D) İlim

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subüti sıfatlarından biri değildir?

A) İlim    B) Semi    C) Basar    D) Vahdaniyyet

27 Ekim 2021  

Aşağıda verilen melek ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) İsrafil (a.s) -- Süra üflemekle görevlidir.
B) Mikail (a.s) -- Kader ve kaza olaylarını düzenler.
C) Azrail (a.s) -- Can almakla görevlidir.
D) Cebrail (a.s) -- Vahiy iletmekle görevlidir.

27 Ekim 2021  

Görevi Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmek olan ve vahiy meleği olarak ta adlandırılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrais (a.s)            B) İsrafil (a.s)
C) Mikail (a.s)               D) Azrail (a.s)

27 Ekim 2021  

Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap indirilmemiştir?

A) Hz. İsa  B) Hz. Musa  C) Hz. Davut  D) Hz. Yahya

27 Ekim 2021  

I. Hz. İsa -- İncil
II. Hz. Muhammed -- Kur'an-ı Kerim
III. Hz. Davud -- Zebur
Yukarıda verilen kitap ve indirildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II   B) I ve III  C) I ve II   D) I, II ve III

27 Ekim 2021  

Anne ve babanın çocuğuna karşı görevleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğuna iyi bir terbiye vermek
B) Güzel bir isim koymak
C) Çocukları arasında ayrım yapmak
D) Çocuğuna güzel örnek olmak

27 Ekim 2021  

Müslümanlarca önemli kabul edilen Mescid-i Haram’dan çıkan suyun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maun    B) Şerbet    C) Zemzem    D) Meşreb

27 Ekim 2021  

Hac ibadeti esnasında Kâbe’nin etrafında Yedi kez dönmeye ne ad verilir?

A) Tavaf    B) Şavt    C) Sa’y    D) İhram

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yayılmış hurafelere örnektir?

A) Baykuş, karga, siyah kedi görünce uğursuzluk gelmesi
B) Felak-nas surelerinin koruyucu sureler olması
C) Minarelerden ezan okunması
D) Ezandan sonra ezan duasının okunması

27 Ekim 2021  

Sözlük anlamı "sonradan olan, sonradan ortaya çıkan, türeyen şey"; dini terim olarak da "daha önce mevcut olmayan ve sonradan ortaya çıkan, dinimizle çelişen inançlar, ameller " demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fasid    B) Bidat    C) Hurafe    D) Haram

27 Ekim 2021  

Bir Müslümanın düğün ve eğlencesi nasıl olmalıdır?

A) Gönlünden geçtiği gibi
B) Dini emir ve yasaklara uygun bir şekilde
C) Bulunduğu yöreye uygun şekilde
D) Kadın-erkek karışık eğlenecek şekilde

27 Ekim 2021  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kim bir ayıbı örterse sanki ....................................... gibi olur."
Yukarıdaki hadisi şerifte boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Dünyalar onun olmuş
B) Ayıbı örtülmüş
C) Kabrine diri gömülmüş bir yavruyu kurtarmış
D) Tüm insanlığı kurtarmış

27 Ekim 2021  

Yüce Allah’ın yasakladığı şeylerin yapmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günah    B) Sevap    C) Helal    D) Haram

27 Ekim 2021  

Dini bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey nedir?

A) Haram    B) Mübah    C) Helal    D) Mekruh

27 Ekim 2021  

Sözlükte “yasak, memnu” , dini terim olarak “Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış” demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Helal    B) Haram    C) Sevap    D) Günah