2021-2022 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

......İnsanın doğumuyla ölümü arasında geçen yaşamına ecel adı verilir.
......Zenginlik ve yoksulluk insanın kaderinde vardır.
......İnsanın yaptıklarından sorumlu olmasının nedeni akıl sahibi olmasıdır.
......Yüce Allah’ın bizim nerede ne yapacağımızı önceden bilmesi özgürlüğümüzü kısıtlar.
......Ecel önceden belirlenmiştir. İnsanın eceli ne bir dakika geri gelir ne de bir dakika ileri gider.
......Canlıların üreme, beslenme, büyüme ve gelişmesindeki ölçü ve düzen biyolojik bir yasadır.
......Rızkımızı veren Allahtır; ancak biz emek sarf ederek rızkımızı helal yollardan kazanmalıyız.
.......Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet, hareket ve çekim kanunu, mevsimlerin ve yılların oluşumu, fiziksel yasalarla ilgilidir.

09 Ocak 2022  

Boşluklara uygun sözcükleri yazınız. ( kaza, ömür, emek, tevekkül, kader )

Yüce Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmiyle tüm olayları önceden bilip takdir etmesine ………. denir.
Yüce Allah’ın önceden belirlediği olayların yeri ve zamanı gelince meydana gelmesine ………..denir
Peygamber Efendimiz’in; ‘’Önce deveni bağla, sonra Allah’a dua et’’ ifadesi ……………. ile ilgilidir.
İnsanın doğumuyla ölümü arasındaki geçen zamana ……………… adı verilir.
Kur’an’da geçen ”Kuşkusuz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayeti …………….. ile ilgilidir.

09 Ocak 2022  

“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

A) Şavt – Sa’y – Vakfe        B) Şavt – Tavaf – Sa’y 
C) Şavt – Vakfe – Tavaf      D) Vakfe – Tavaf – Şavt

09 Ocak 2022  

Aşağıda Hac ibadetinin yapılışı anlatılmaktadır. Boş bırakılan yerleri ilgili kavramlarla doldurunuz.

Hacı adayları kutsal topraklara girmeden önce ____________ denilen yerlerde hacca niyet ederler ve ______________ duasını okuyarak ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde ise öncelikle __________ ‘yi tavaf ederler. Akabinde Safa ve Merve tepeleri arasında ___________ yaparlar.
___________ günü hacılar __________ denilen yere gelerek _________________ ‘ni yaparlar. Burada öğle ile ikindi namazları cem edilerek, cemaatle ikindi vaktinde birlikte kılınır. Güneş battıktan sonra _____________ ‘ye gelinir. Burada akşam ve yatsı namazları, yatsı vaktinde cemaatle birlikte cem edilir. Gece burada geçirilir ve sabah ____________ namazı kılınarak buradan taş toplanır. Bayramın birinci günü, ___________’da şeytan taşlanır ve ____________ kesilir. Daha sonra _____________dan çıkılarak ___________’ye gelinir, ______________ tavafı yapılarak hac ibadeti tamamlanır.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

-Tırnak kesmek, Saç-sakal traşı olmak ______________ da yapılması yasak olan şeylerdir.
- Allah’ın kuşlara kanat, balıklara solungaç vermesi _______________yasaya örnektir.
-Yeryüzündeki ilk mabed _______________dir.
- Allah’ın bildiği ve onayladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince ortaya çıkmasına _______________denir.
-Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmeye _______________denir.
- Geçmişten geleceğe kadar olacak bütün şeyleri Allah’ın bilmesine _______________denir.
- Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde _______________denir.
-Allah rızası için insanların faydalanabileceği okul, hastane, yol, çeşme…vb yaptırmak _______________dir.
-Afetlerde ve kan ihtiyacı durumunda insanlara yardım eden kuruluşumuz ______________ dır.
- Sa’y ibadetine ____________ tepesinden başlanır.
- Bir canlının hayatının son bulmasına_______________denir.
- Kurban kişinin kendisi veya ______________ verdiği kişi tarafından kesilmelidir.
- _______________ibadeti mal ile yapılan farz bir ibadettir.
- Zekat vermenin dinen hükmü _____________
-Hacca gitmenin dinen hükmü_____________, umreye gitmenin ise, ______________
-Kurban kesmenin dinen hükmü_____________
-Allah rızası için maddi ve manevi yapılan her türlü iyiliğe _______________ denir.

09 Ocak 2022  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir
B) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir
C) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir
D) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir

09 Ocak 2022  

Allah, O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir. Her şeyi idare eden yönetendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını da yapacakla-rını bilir. O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Yücedir, büyüktür.
Yukarıdaki Ayete’l – Kürsi’nin anlamında aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı.
B) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı
C) Allah’ın kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği.
D) Gökleri ve yeri koruyup gözetmenin O’na güç gelmediği.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki nisap miktarlarından hangisi yanlıştır?

A) Deve: 1/7            B) Sığır:1/30
C) Koyun :1/40        D) Ticaret Malları:1/40

09 Ocak 2022  

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

A) Arafat’ta arefe günü        B) Arafat’ta bayram günü
C) Kâbe’de bayram günü    D) Mina’da arefe günü

09 Ocak 2022  

İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
B) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.
C) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
D) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş ya da bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.
09 Ocak 2022  

I  Arafatta vakfe yapmak.
II. İhram.
III. Kurban kesmek.
Yukarıdakilerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) II-I-III    B) I-II-III    C) III-I-II    D) II-III-I

09 Ocak 2022  

Aşağıda Hac ibadetinin yapılışı anlatılmaktadır. Boş bırakılan yerleri ilgili kavramlarla doldurunuz.

Hacı adayları kutsal topraklara girmeden önce ____________ denilen yerlerde hacca niyet ederler ve ______________ duasını okuyarak ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde ise öncelikle __________ ‘yi tavaf ederler. Akabinde Safa ve Merve tepeleri arasında ___________ yaparlar.
___________ günü hacılar __________ denilen yere gelerek _________________ ‘ni yaparlar. Güneş battıktan sonra _____________ ‘ye gelinir. Burada akşam ve yatsı namazları, yatsı vaktinde cemaatle birlikte cem edilir. Gece burada geçirilir ve sabah ____________ namazı kılınarak buradan taş toplanır. Bayramın birinci günü, ___________’da şeytan taşlanır ve ____________ kesilir. Daha sonra _____________dan çıkılarak ___________’ye gelinir, ______________ tavafı yapılarak hac ibadeti tamamlanır.

09 Ocak 2022  

Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasından seçerek doğru olarak tamamlayınız.

Ramazan bayramı öncesi verilen sadakaya …………………denir.
Arafat’ta belli bir müddet beklemeye …………………………. denir.
Hacılar kutsal topraklara girmeden önce ihramlarını ………………. denilen yerde giyerler
Kabe’nin etrafında yapılan bir tam dönüşe …………… denir.
İslam’ın şartlarından olup, hem mal hem de beden ile yapılan ibadet ………. ‘dır.

04 Ocak 2022  

Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir?

A) 1/40    B) 2/100    C) 2/10    D) 1/10

04 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?

A) Yoksul olan dedemiz
B) Yoksul olan amcamız
C) Evine dönecek parası olmayan yolcular
D) Yoksul olan kardeşimiz

04 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir?

A) Altın, gümüş, para 
B) İçinde oturduğumuz evimiz
C) Küçükbaş hayvanlar
D) Ticaret malları

04 Ocak 2022  

“İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… İbadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

A) Hac    B) Oruç    C) Namaz    D) Zekât

04 Ocak 2022  

Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. O, sınırsız irade ve sonsuz güç sahibidir. Metinde Allah’ın kaç tane sıfatı geçmektedir?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6

04 Ocak 2022  

Hacla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Şavt – Tava
B) Müzdelife – Vakfe
C) Arafat – Şeytan Taşlama
D) Mina – Kurban

04 Ocak 2022  

Aşağıdaki hangi kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?

A) Şükür Kurbanı       B) Akika Kurbanı
C) Adak Kurbanı        D) Hepsi