2021-2022 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

“Ya Rabbi, (…) şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı nasip eyle! Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 19)
Hz. Süleyman(as) duasında neler istemiştir?

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

“Müslüman olmalarını bir iyilik yapmış gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: Müslüman olmanızı bir iyilik gibi bana hatırlatıp durmayın…” (Hucurat, 17)
Yukarıdaki ayette eleştirilen davranış hakkında bilgi veriniz.

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Gıybet:
........................ ........................ ...........................
İftira:
........................ ........................ ...........................
Kötü Zan:
........................ ........................ ...........................
Fasık:
........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

İslam dinini öğrenebileceğimiz dinin temel bilgi kaynakları Ku’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed(sav)’in hadisleri ve sünnetidir(sözleri ve örnek yaşantısıdır).
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda İslam dininde “rüyaların” doğru bilgi edinmedeki rolünü açıklayınız.

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Sûr:
........................ ........................ ...........................
b) Kıyamet:
........................ ........................ ...........................
c) Mahşer:
........................ ........................ ...........................
d) Mizan:
........................ ........................ ...........................
e) Kıssa:
........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

Peygamberlerin özellikleri olarak ifade edilen aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Tebliğ: .............................................................
Emanet: ...........................................................
Fetanet: ..........................................................
Sıdk: ................................................................
İsmet: ............................................................

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
sırat köprüsü - mizan - ahiret - berzah - cennet - cehennem - kıyamet - risalet - mahşer

a) İsrafil isimli meleğin Sur'a üflemesiyle bütün canlıların öleceği ve insanların dünyada yaptıklarının hesabını vermek için dirileceği zamana ................................. denir.
b) İnsanların tekrar diriltildikleri zaman dünyada yaptıklarının hesabını vermek için toplanacakları yere ......................... yeri denir.
c) Hesap günü insanların sevap ve günahlarının tartılacağı teraziye .............................. adı verilir.
d) İnsanların hesap verdikten sonra Cennet'e veya Cehennem'e giderken geçecekleri yola ............................... denir.
e) Ölümden sonra yeniden dirilinceye kadar insanların ruhlarının yaşayacakları döneme ............................... ismi verilir.

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen bilgilerin yanındaki kutucuğa doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) işaretini koyunuz.

(……) Hz. Muhammed’e verilen mucize Kur’an-ı Kerim’dir.
(……) Allah katında tek geçerli din İslam’dır.
(…...) Hz Yusuf kardeşlerinin kendisine yapılan zulmüne karşı çok kötü bir şekilde intikam almıştır.
(……) Mizan dünya hayatında yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin tartıldığı ilahi terazidir.
(……) Peygamberler Allah tarafından seçilen insanlardır.

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki 10 adet kavramı tanımlayınız.

1-Vahiy:
........................ ........................ ...........................
2-İsmet:
........................ ........................ ...........................
3-Mucize:
........................ ........................ ...........................
4-Suhuf:
........................ ........................ ...........................
5-İlahi Kitap:
........................ ........................ ...........................
6-Sûr:
........................ ........................ ...........................
7-Mahşer:
........................ ........................ ...........................
8-Mizan:
........................ ........................ ...........................
9-Sırat Köprüsü:

........................ ........................ ...........................

05 Kasım 2021  

"Bugün sizi, ayıplamak ve azarlamak yoktur. Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir." (Yusuf suresi 92)
Hz. Yusuf bu sözleri kimlere hangi olay üzerine söylemiştir? Bizim, Hz. Yusuf'un başından geçen bu olaydan çıkaracağımız ders ne olabilir?

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

........................ ........................ ...........................

26 Ekim 2021  

"De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur."
Allah'ın tek olduğunun, eşi ve benzeri bulunmadığının anlatıldığı bu surenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha suresi               B) Nas suresi
C) İhlas suresi                  D) Kevser suresi

26 Ekim 2021  

Kıyametten sonra insanların diriltilip hesaba çekilecekleri ve dünyada yaptıklarının karşılığını görecekleri sonsuz hayatın adıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan    B) Sırat    C) Ahiret    D) Berzah

26 Ekim 2021  

"Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed (sav) Allah'ın peygamberidir (elçisidir)" anlamına gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evren düzenli bişr şekilde yaratılmıştır.
B) Allah evreni yaratan tek yaratıcıdır.
C) Yerin ve göğün belli bir düzeni vardır.
D) Peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır.

26 Ekim 2021  

Kur’an-ı Kerim’de “ahsen’ül kasas” yani kıssaların en güzeli olarak nitelendirilen kıssa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa Kıssası            B) Hz. Adem Kıssası
C) Hz. Yusuf Kıssası            D) Hz. Muhammed Kıssası

26 Ekim 2021  

Kıssa: Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülerdir.
Kuran’daki kıssaların gerçek amacı nedir?

A) Tarih bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara devam edip kötülüklerden uzak durmamızı, sağlamak
C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak

26 Ekim 2021  

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren, Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine (mahreçlerine) ve özelliklerine dikkat ederek, layıkıyla okumaya ne ad verilir?

A) Mahreç    B) Tecvid    C) Tenvin    D) Kıraat

26 Ekim 2021  

Asr Suresinde ziyana uğramayacak olan insanların özellikleri sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) İman etmek                        B) Salih amel işlemek
C) Hakkını helal etmemek     D) Sabrı tavsiye etmek

26 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hucurat suresinde geçen konulardan biri değildir?

A) Mü’minlerin Peygamberimize gösterecekleri saygıdan bahseder.
B) İman edenlerin bazı özelliklerinden bahseder.
C) Mü’minlerin edep ve ahlakından bahseder.
D) Namazın nasıl kılınması gerektiğinden bahseder.

26 Ekim 2021  

Hucurat suresi hangi dönemde kaç ayet olarak inmiştir?

A) Medine Dönemi, 15 ayet
B) Mekke Dönemi, 22 ayet
C) Medine Dönemi, 18 ayet
D) Mekke Dönemi, 28 ayet

26 Ekim 2021  

Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. O’nun emirlerini yerine getirip yasakladığı şeyleri terk etmektir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabır    B) Sulh    C) Takva    D )İslam