8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

Ms Excel programında satırın en sonundaki hücreye gitmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) Shift                       B) Ctrl+Sol ok
C) Alt+Home             D) Ctr+Sağ ok

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel’de bir hücreye girilebilecekler arasında yer almaz?

A) Metin     B) Sayı     C) Formül     D) Resim

25 Mayıs 2022  

Excel’de “bitişik olmayan hücreleri” seçmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) ENTER     B) ALT     C) CTRL     D) SHİFT

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangileri “Microsoft Excel” Programının kullanım amaçlarındandır?
I. Matematiksel işlemler yapmak
II. Verilerden grafik oluşturmak
III. Çizelgeler-Tablolar oluşturmak
IV. Slayt gösterisi yapmak

A) I-II     B) I-III-IV     C) I-IV     D) I-II-III

25 Mayıs 2022  

Microsoft Excel’in bir diğer adı aşağıda verilmiş olan isimlerden hangisidir?

A) Kelime İşlemci               B) Veri Tabanı
C) Elektronik Çizelge         D) Slayt Gösterisi

25 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Excel’de hücreler önce sütun adı sonra satır adı kullanılarak isimlendirilir.
B) Excel’de yazılan her formül EŞİTTİR işareti ile başlar.
C) Formül yazımında hücreleri tek tek seçmek için NOKTALI VİRGÜL işareti kullanılır.
D) Çıkarma işlemi yapmak için ÇIKAR formülü kullanılır.

25 Mayıs 2022  

Microsoft Excel, ilk açılışta ………….. olarak açılır ve …………….. vardır.
Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Defter-1 Kitap         B) Kitap-2 Defter
C) Kitap-3 Sayfa           D) Sayfa-Kitap

25 Mayıs 2022  

Microsoft Excel yazılımında sütunlar harfler ile adlandırılmaktadır.
Bu durumda “Z” sütunundan sonra hangi sütun gelir?

A) A     B) AA     C) A1     D) AB

27 Nisan 2022  

toplam = 0
sayi = 10
while sayi>0:
    if sayi %3 == 0:
        toplam = toplam + sayi
    sayi = sayi +1
print("Toplam: ",toplam)

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) Toplam:  18                B) Toplam: 55
C) Toplam: toplam          D) Hata verir

27 Nisan 2022  

for i in range(1,10):
    print(i)

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 2,4,6,8,10                    B) 1,3,5,7,9
C) 1,2,3,4,5,6,7,8,9          D) 4,8

27 Nisan 2022  

for i in range(0,10,2):
    print(i)

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 2,4,6,8                             B) 0,5,10
C) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10         D) 3,5,10

27 Nisan 2022  

range(0,21,5)
Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 0,6,12,18            B) 0,5,10,15,20
C) 3,7,12,18            D) 0,2,8,16,20

27 Nisan 2022  

I. while
II. if
III. for
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri pythonda döngü komutudur?

A) I ve II                                B) II ve III                               
C) I ve III                               D) I, II ve III

27 Nisan 2022  

for i in range (1,7):
    toplam =toplam +i
ortalama = toplam / 7
print("Ortalama: ", ortalama)

Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) Ortalama: 1            B) Ortalama: 2
C) Ortalama: 3            D) Ortalama: 4

27 Nisan 2022  

Aşağıda verilen komutlardan hangisinin yazımı doğrudur?

A) for a = b                    B) while i in range(6)
C) for i in range(6)         D) while range(6) = i

27 Nisan 2022  

durum = True
while durum = True:
     cikis = input("Çıkış için ç'ye basın")
     if cikis == "ç"
         print("Çıkış yapılıyor")
        durum = False
    else:
        print("Devam ediliyor")
        
       continue

Yukarıdaki kod çalıştırılıp klavyeden ç harfine basılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Çıkış yapılıyor yazar        B) Devam ediliyor yazar
C) Sonsuz döngüye girer      D) Hata verir

27 Nisan 2022  

for a in range(7):
    if a == 3:
    
    break
    print(a)

Verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 1,3,5                        B) 0,2,4,6
C) 1,2,3,4,5,6,7            D) 0,1,2

27 Nisan 2022  

I. True and True => True
II. True and False => False
III. False and False => False
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                                B) II ve III                               
C) I ve III                               D) I, II ve III

27 Nisan 2022  

Python programlama dilinde döngüleri niçin kullanırız?

A) Karar yapısı oluşturmak için
B) Kod kalabalığı yapmadan içerisine gelen kodları tekrarlamak için
C) Programın derlenmesi için
D) Kodun diğer sistemlerde de doğru çalışabilmesi için

27 Nisan 2022  

Python programlama dilinde bir karar yapısı kullanılacaksa aşağıda verilen komutlardan hangisini kullanmamız gerekmektedir?

A) if    B) for    C) while    D) input