2021-2022 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Aralık 2021  

Peygamberimiz bir adama İslam'ın ne olduğunu anlatırken, beş temel esasa vurgu yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin vurgu yaptığı esaslardan biri değildir?

A) Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak
B) Namaz kılmak
C) Ramazan orucunu tutmak
D) İnsanlara iyilik etmek

28 Aralık 2021  

Tevhid kavramının zıt anlamlısı olan ve Allah'a ortak koşma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman      B) Şirk      C) Küfür     D) İsyan

28 Aralık 2021  

Peygamberimiz: "Bir müminin, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir." dedikten sonra aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?

A) Üç gün geçtikten sonra küs olanları barıştırın.
B) Üç gün geçmeden küs olanları barıştırın.
C) Üç gün geçmişse küs olan kişi diğeriyle karşılaşıp selâm versin.
D) Üçüncü günün sonunda küs olanların ikisi de cehenneme gider.

28 Aralık 2021  

Kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilme zamanını ilan etmek için 'Sur' denen alete üflemekle görevli melek hangisidir?

A) Mikail      B) İsrafil      C) Azrail      D) Cebrail

28 Aralık 2021  

Peygamberlerin güvenilir olma sıfatlarına ne denir?

A) Risalet     B) Fetanet     C) Tebliğ      D) Emanet

28 Aralık 2021  

Başkasının sahip olduğu maddi veya manevi bir değerin onun elinden gitmesini istemeye ne denir?

A) Haset      B) Tedbir     C) Kibir      D) Yalan

28 Aralık 2021  

Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak, O'nun emirlerini yerine getirip, yasakladığı kötülükleri terk etmeye ne denir?

A) Sulh      B) Sabır      C) Takva     D) İman

28 Aralık 2021  

Barış, kardeşlik, huzur ortamının oluşmasına ve toplumsal düzenin sağlanmasına ne denir?

A) Sulh      B) Sadakat     C) İletişim     D) İbadet

28 Aralık 2021  

Allah'a teslim olmak manasına gelir. İlk peygamberden son peygambere kadar gönderilen bütün dinlerin ortak adıdır.
Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman      B) Takva      C) İslam      D) İhlas

28 Aralık 2021  

"Ey iman edenler! Size bir fasık (günahkâr kişi), bir haber getirecek olursa haberin doğruluğunu araştırın..." (Hucurat 6)
Allah bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Günahkar insanlardan uzak durmamız gerekir.
B) Aldığımız haberlere inanmamak lazımdır.
C) Bir haberin doğruluğunu aklımızı kullanarak anlarız.
D) Günahkar insanların getirdiği haberlere hemen inanmamak gerekir.

28 Aralık 2021  

Bir kişinin arkasından onun hoşuna gitmeyecek -gerçek- şeyler söylemeye ...................... , suçsuz bir insana yapmadığı bir suçu yüklemeye de ................. denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?

A) gıybet - dedikodu         B) iftira - gıybet
C) gıybet - iftira                 D) İftira - dedikodu

28 Aralık 2021  

İnsanın aracısız bir şekilde Allah ile konuşması ve derdini sıkıntısını Allah'a iletmesine ne denir?

A) Sabır      B) Dua      C) Takva      D) İman

28 Aralık 2021  

Peygamberlerin, inanmayan kişilere peygamber olduklarını ispatlamak için gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ne denir?

A) Sürpriz     B) Tesadüf     C) Mucize     D) Yenilik

28 Aralık 2021  

‘’ Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına kat.’’ (Neml 19)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) İnsan şükredebilmek için Allah'tan yardım istemelidir.
B) İnsan sadece kendine verilen nimetlere değil, ana-babasına verilen nimete de şükretmelidir.
C) İyi kullardan olabilmek için Allah'tan yardım istenmelidir.
D) Allah bu dünyada Müslümanlardan başka kimseye Rahmet (merhamet) etmez.

28 Aralık 2021  

Dualarımızın kabul olması için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ulaşmak istediğimiz sonuç için dua etmeden önce gerekli tedbirleri alıp çaba göstermeliyiz.
B) Duamız kabul olmazsa tekrar dua etmeliyiz.
C) Dua etmek için Cuma günü ve kandil günlerini beklemeliyiz.
D) Yapacağımız duaları önce diğer insanlarla da paylaşmalıyız.

28 Aralık 2021  

Zorluklar karşısında dayanmak ve karamsarlığa düşmemek anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Cesaret      B) Sabır      C) Barış      D) Alçakgönüllülük

19 Kasım 2021  

Hz. Yusuf ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Yakub'un oğludur.
B) 21 kardeşi vardır.
C) Rüyaları anlama mucizesine sahiptir.
D) Kardeşleri tarafında kuyuya atılmıştır.

19 Kasım 2021  

“…Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan,
insanın apaçık düşmanıdır.”
Ayeti hangi peygamberden bahsetmektedir?

A) Hz. İsmail               B) Hz. Musa
C) Hz. İshak                D) Hz. Yusuf

19 Kasım 2021  

* Güzel yüzlü ve sevimli
* Hz. Yakup'un oğlu
* Rüyaları analiz edebilir
Yukarıda verilen özellikler hangi peygamberimize aittir?

A) Hz. İsmail            B) Hz. Musa
C) Hz. Yusuf            D) Hz. İsa

19 Kasım 2021  

Hz. İbrahim'im torunu ve Hz. İshak'ın oğlu olan ve Kur'an'da kıssası bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsmail                B) Hz. Musa
C) Hz. Yakup                D) Hz. İsa