8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

14 Ocak 2022  

Bir baba ile oğlun yaşları farkı 24 tür. 6 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 2 eksik olacağına göre, baba ile oğlunun bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

i) (…..) sağ-sol ötlemede x değişirken yukarı –aşağı ötelemelerde y değişir.
ii) (…..)Açı ile karşısında bulunduğu kenar doğru orantılıdır.
iii) (…..) Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi boş kümedir.
iV) (…..) Bir ikizkenar üçgende tepe açısından inilen dikme aynı zamanda açıortay ve kenarortaydır.
V) (…..) üçgenlerde yüksekliklerin tümü içerdedir

14 Ocak 2022  

”; X ; Rasyonel Kümesi ;kesin olay; Dik ; Gerçek Sayılar ; Y ; Bağımlı ; Geniş ;dar; Eş olasılıklı;Bağımsız” verilen kelimeleri boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

i) En geniş sayı kümesine………………….…..kümesi denir.
ii)Pisagor bağıntısı sadece…………..üçgenlerde uygulanır.
iii) Aynı anda gerçekleşen iki olaydan biri diğerini etkiliyorsa bu tür olaylara………….……denir.
İV) Koordinat düzleminde X’e göre yapıalan yansımada ………….. değişirken ; Y’ye göre yapılan yansımalarda ise …………..değişir.
V) Gerçekleşme olasılıkları eşit olan olayalara………………olaylar denir.

14 Ocak 2022  

Kenar uzunlukları 18m ve 24 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla en az kaç fidan dikilir?

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

Bir çift zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayılar toplamanın 10 olması olayının olası durum sayısı kaçtır?

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

12 Lt lik, 20 Lt lik ve 24 Lt lik fıçılarda verilen üç farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istenirse bu iş için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

3 kırmızı ve 4 beyaz kalemin bulunduğu bir kalemlikten çekilen iki kalemin farklı renkte olma olasılığını hesaplayınız.

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a. Kesin olayların olma olasılığı …..dır.
b. İmkansız olayların olma olasılığı …..dır.
c. Rakamlardan seçilen bir sayının 5 olma olasılığı ……..dır
d. Madeni para atıldığında çıktı sayısı ….dır

14 Ocak 2022  

Bir torbada 3 kırmızı 5 mavi bilye vardır. Buna göre;

a. Torbadan geri atılmamak üzere 2 top çekiliyor çekilen toplardan ilkinin mavi ikincinin kızmızı olma olasılını hesaplayınız
.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

b. Torbadan geri atılmak üzere 2 top çekiliyor 1.nin mavi 2.kırmızı olma olasılığını hesaplayınız
.................... ....................... ................

.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki olayların çeşitlerini noktalı yerlere yazınız

a. Bir zar ile bir madeni para birlikte havaya atılıyor zarın 3 paranın tura gelme olasılığı…………………………………………………..
b. Bir torbada 3 mavi 4 yeşil top vardır torbadan geri atılmamak şartıyla iki bilye çekiliyor çekilen iki bilyenin de mavi olma olasılığı kaçtır…………………………………………………

14 Ocak 2022  

Aşağıda verilen boşlukları Bilimsel gösterim, yansıma, fraktal , örneklem, teorik kelimelerinden uygun olanı ile tamamlayınız.

Üzerinde araştırma yapılacak gruba ……………… denir.
Hesaplayarak bulunan olasılığa……………olasılık denir.
Bir sayının……………………………..ax şeklindedir.
Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyültülmüşleri ile elde edilen örüntülere ………………………denir.
Bir şeklin doğruya göre simetrisi…………………dır.

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki sayıları bilimsel şekilde yazınız.

a. 75 000 000 =
.................... ....................... ................
b. 0,000025 =
.................... ....................... ................

14 Ocak 2022  

20 kişilik bir sınıfta 1 yılda okunan kitap sayıları aşağıdaki gibidir.
3,7,8,5,4,3,5,12,15,17,20,18,25,27,15,13,12,11,19,34
Bu veri grubunu 6 gruba ayırarak grup aralıklarını yazınız.

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

14 Ocak 2022  

Bir çiftlikte bulunan tavuk ve tavşanların sayısı 96 dır. Tavuk ve tavşanların ayaklarının sayısı 264 olduğuna göre, tavukların sayısı kaçtır?

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

................. ..................... .......................

09 Ocak 2022  

54 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tanesi 10'dan küçüktür?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6

09 Ocak 2022  

Hangi seçenekteki sayılar aralarında asal değildir?

A) 18 ve 25    B) 24 ve 39    C) 16 ve 45    D) 44 ve 9

09 Ocak 2022  

15 ve A sayılarının EBOB'u 3, EKOK'u 60'tır. Buna göre A sayısı kaçtır?

A) 19    B) 15    C) 13    D) 12

09 Ocak 2022  

9-2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 81    B) -81    C) -1/81    D) 1/81

09 Ocak 2022  

Çözümlemesi; (2x102) + (3x100)+(1x10-1) +(2x10-3) olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23,12    B) 203,12    C) 203,102    D) 230,102

09 Ocak 2022  

312 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?

A) 314    B) 310    C) 39    D) 36