2021-2022 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların 4) başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(……. ) Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı
, üçüncü kenar uzunluğundan büyüktür. (………) Dik üçgende en uzun kenar , 900 nin karşısındaki (hipotenüs uzunluğu) kenardır.
(……...) Eş şekiller aynı zamanda benzer şekillerdir.
(…… ..)Üç kenar uzunluğu verilen bir üçgen çizilebilir.
(………)Bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü verilen bir üçgen cetvel ,açıölçer ve pergel kullanılarak çizilebilir.

01 Mart 2022  

Genel denklemi 3n+4 olan bir sayı dizisinin 12. terimi ile 3. terimin toplamı kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Bir torbada 4 mavi, 7 yeşil bilye vardır. Torbadan çekilen bilye geri atılmamak koşuluyla artarda çekilen iki bilyenin de mavi olma olasılığı nedir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Begüm menüdeki 5 tatlıdan 3’ünü seçerek yemek istemektedir. Begüm kaç farklı seçim yapabilir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimini yazınız.

0,000000186 =........................... ................... .........................
0,0007 =........................... ................... .........................
400000=........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

X + Y = 6
2X- Y = 3 Denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz.

(…….) π sayısı, irrasyonel sayı belirtir
(…….) Kareköklü her bir sayı bir irrasyonel sayıdır.
(……) Dik üçgende en uzun kenar hipotenüstür.
(…..) sinx.cosx=1 dir.
(…..) tanx.cotx=1 dir

01 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz

1)Kaynağından çıkan ışık ................yoğun ortamdan, ......................yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır.
2)İnce kenarlı merceklerde gönderilen paralel ışınların toplandığı yere.............................denir.
3)Ses, en yavaş maddenin .......................hâlinde, en hızlıda maddenin .......................hâlindeyayılır.
4)Besin zincirinde kendi besinini kendisi üretemeyen canlılara.....................................canlılar denir.
5)................................canlılar, ölü canlı kalıntılarını parçalayarak topraktaki mineral miktarını arttırır.
6)Solunum yapan canlılar havadan ...............................gazını alarak enerji üretirler.
7)............................................güneşten gelen zararlı ışınları süzerek, zararlı ışınların canlılara zarar vermesini engeller.
8)……………………………elektron vererek bileşiklerinde (+) yüklenirler.

01 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına ( D ), yanlış olanlarına ( Y ) harfi yazınız

(   ) Işık farklı yoğunluktaki ortamlarda aynı hızda ilerler.
(   ) İnce kenarlı mercekler ışığı toplayarak, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtarak kırarlar.
(   ) Ormanlık alanlara bırakılan cam kırıkları, ince kenarlı mercek görevi görür.
(   ) Sesin yayılması için maddesel ortama gerek yoktur.
(   ) Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı artar.
(   ) Tüketici canlılar başka canlılarla beslenir.
(   ) Bitkiler sadece gündüz fotosentez ve gece solunum yaparlar.
(   ) Fotosentez sadece güneş ışığında gerçekleşir.
(  ) Ayrıştırıcı canlılar besin zincirindeki tüm canlılarla ilişki içerisindedir.
(  ) İnsanlar gerektiğinde oksijensiz solunum da yaparlar.

01 Mart 2022  

Köşe noktalarının koordinatları A( 3,3 ) , B( 1,1) , C(5,2) olan bir üçgeni x eksenine göre 1 birim sağa , y eksenine göre 4 birim aşağı öteleyerek köşe noktalarının koordinatlarını yazınız.

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Köşe noktalarının koordinatları K(2,1) , L(5,0) , M( 3,3) olarak verilen KLM üçgeni orjin etrafında saat yönünün tersi yönde 90 döndürülmesiyle elde edilen üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını yazınız.

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

A( 4,-3) noktasının x ekseninde 5 birim sola; y ekseninde 6 birim yukarı ötelenmesi ile elde edilen B noktasının saat yönünde 90 ◦ döndürülmesi ile elde edilen C noktasının koordinatlarını yazınız.

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları A(-4,1) B(-3,4) ve C ( -1,1 ) olan ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü çizildiğinde oluşan A´ B´ C´ üçgeninin B´ noktasının koordinatları toplamı nedir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Bir madeni para ve bir zar aynı anda atılıyor. Zarın 5'ten küçük ve paranın yazı gelme olasılığı kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

27 Ocak 2022  

652 - 612 = a . b olduğuna göre a + b işleminin sonucu kaçtır?

A) 102    B) 130    C) 174    D) 215

27 Ocak 2022  

Bir kenar uzunluğu a birim olan bir kare, kenar uzunlukları b birim olan 9 karesel bölgeye ayrılıyor. Buna göre taralı bölgeleri gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) (– 4b) . (a + 4b)    B) (– 2b) . (a + 2b)
C) ( – 2b) . (a - 2b)    D) (a + 4b) . (a + 4b)

27 Ocak 2022  

120 sayısının 6’nın katları olan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı,
120 = 23.31.51 120 = 21.31.(22.51) 120 = 6.(22.51)
Pozitif Tam sayı Bölenlerinin Sayısı = (2+1).(1+1) P.T.B.S = 3.2 P.T.B.S = 6 adettir.
Yukarıdaki bilgilere göre, 360 sayısının pozitif tamsayı bölenleri arasından rastgele seçilen bir sayının, 15’in katı olma olasılığı kaçtır?

A) 1/3      B) 2/5      C) 3/8      D) 5/9

27 Ocak 2022  

I. Bir dik üçgene ait kenar uzunluklarıdır
II. Toplamları, çarpımlarından elde edilen sayının pozitif çarpan sayısına eşittir.
Yukarıdaki koşullara uyan bir sayı grubu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1, 2, 3     B) 3, 4, 5      C) 8, 15, 17      D) 6, 9, 1

27 Ocak 2022  

Ali bir zarı 6 defa havaya atmıştır ve 2 defa 1 gelmiştir. Bu olasılık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznel olasılık            B) Teorik olasılık
C) Deneysel Olasılık     D) Bağımsız olasılık

27 Ocak 2022  

8, 5, 2, … aritmetik dizisinin ortak farkı kaçtır?

A) 3    B) –3    C) 4    D) –4