2021-2022 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Mart 2022  

Yüce Allah'ın, peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olaylara ........................ denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) sihir    B) büyü    C) mucize    D) hikmet

28 Mart 2022  

I. Allah Teala ile elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli haberleşmedir
II. Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrılmayan iki kavramdır.
III. Vahyin nasıl gerçekleştiğini sadece onu yaşayan peygamber bilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

28 Mart 2022  

Peygamberimiz;
I. Herzaman hakkı söylemiştir.
II. Konuşurken açık ve sade konuşmuştur.
III. Anlamayan insanlara dini fazla anlatmamıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

28 Mart 2022  

Boykot yılları sonrasında peygamberimizin çok sevdidği amcası ve eşi bu sene içerisinde vefat etmiştir. Bu olay peygamberimizi derinden sarsmıştır.
Yukarıda açıklaması verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüzün yılı            B) Asr-ı saadet
C) Miraç olayı          D) Fil vakası

28 Mart 2022  

“Ben nefsimi temize çıkarmam; nefis her türlü fenalığı ister; ancak Rabbimin merhametine sığınırım da o beni korur.” (Yusuf, 12/53)
Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Tebliğ    B) İsmet    C) Sıdk    D) Fetanet

28 Mart 2022  

Allah gönderdiği peygamberleri zeki ve akıllı yaratmıştır. Böylece peygamberler Allah'ın kitabını ve dinini anlatırken daha ikna edici olmuşlardır.
Yukarıda verilen açıklamda peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Tebliğ    B) İsmet    C) Sıdk    D) Fetanet

28 Mart 2022  

Peygamberilerin her sözünde doğru olması, şaka amaçlı bile olsa yalan söylmemesi özelliğidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emanet    B) İsmet    C) Sıdk    D) Fetanet

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Kuranda verilen görevlerinden biri değildir?

A) Temsil    B) Tezkiye    C) Terase    D) Temsil

28 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz
(ACELECİ – CUMA GÜNÜ – GÜNAH - HAKKI – MÜSLÜMAN – ALLAH – MAZLUMUN – DUANIZ – KORKU ve ÜMİT - DİNİN)

Deki, ………………….olmasaydı Allah(cc) katında ne ehemmiyetiniz vardı?
Dua esnasında ……………………… birlikte olmalı,candan ve yalvararak ihlas ve samimiyetle istenmelidir.
………………..’nde bir vakit vardır ki,şayet bir Müslüman, namazda iken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini verir.
Dua müminin silahıdır…………direğidir.
Peygamberimiz(sav) duanın karşılığını beklerken…………………. olmamamızı tavsiye etmiştir.
Kişinin………………… kardeşini küçük görmesi kendisine günah olarak yeter.
……………. sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. O sizin kalpleriniz ve amellerinize bakar.
Üç kişinin duası geri çevrilmez; Adaletle hükmeden hakimin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve …………………..duası.
Yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek gibi dinimizin yasakladığı davranışlar ……………………..’dır.

28 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) işareti koyunuz.

(       ) Peygamberimiz(sav) Hz. Hatice ile evlendiğinde Zeyd b. Harise(ra) Peygamberimizin hizmetine verilen bir köleydi.
(        ) Asr-ı saadet döneminde kadınlara kölelelere ve fakirlere ikinci sınıf insan gözüyle bakılırdı.
(        ) Kibir Yüce Allah’ın Kuran’da kesin olarak yasakladığı davranışlardandır.
(        ) Hz. Muhammed(sav) Mekkenin soylu kabilelerinden Kureyş’e mensup bir insan olsa da hiçbir zaman cahiliye adetlerine uygun bir hayat tarzı benimsememiştir. Medine sözleşmesi’nde bütün insanların eşit olduğu vurgulanmış, İslam öncesinde görülen ayrımcılık ortadan kaldırılmıştır.
(        ) Hz. Muhammed haksızlıklarla mücadele için kurulan Hılfu’l Fudul a hicretten hemen sonra üye olarak haksızlıklara karşı mücadele etmiştir.
(        ) Adil olmak kolaydır, zor olan iyi olmaktır(Victor Hügo)
(        ) Hz. Muhammed Medine döneminde bir devlet başkanı, aynı zamanda yaşanan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan adil bir hakidi.
(         ) Cuma Günü güsül abdesti almak ve temiz elbiseler giyerek
(         ) Cuma namazına gitmek vaciptir.
(         ) Ezan ile kamet arasında dua edilmez

28 Mart 2022  

Aşağıdaki her boşluk tamamlayınız

Şu beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini biliniz:
…………………………………………….. gelmeden önce gençliğin, ……………………...…………………..... gelmeden evvel sağlığın,
………………………………………… . gelmeden evvel zenginliğin,
……………………………………………gelmeden önce boş vaktin,
……………………….... gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz.

28 Mart 2022  

Aşağıdaki her boşluk tamamlayınız

Peygamberimizin Hz. Hatice ile 25 yıl süren çok mutlu bir evliliği olmuş ve bu evlilikten ……………….. tanesi kız, ………. tanesi erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarının isimleri …………………….…… , .…………………………  , ……………………………  , ……………………………  , ……………………….………  ve ……………………………  ’tır.

28 Mart 2022  

Aşağıdaki konuları ilgili ayet ve hadislerle eşleştiriniz.
Yargılamada adil davranması
İnsanlara gereken değeri vermesi
Özel zamanlardaki duaları
Günlük duaları
Şakalaşma adabı
Sporu teşvik etmesi

"Allah'ım recep ve şabanı bizim için mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır."
.................. .................. ................
"Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı... öğretin."
.................. .................. ................
"Sizden hiçbiriniz, arkadaşının eşyasını ne şakacıktan ne de ciddi olarak almasın..."
.................. .................. ................
“Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse o kavimde mutlaka kan (anarşi) yaygınlaşır.”
.................. .................. ................
“Allah’ım bize dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.”
.................. .................. ................
“Sizden biriniz bir cenaze gördüğünde onunla gitmek istemezse cenaze ilerleyip cenazeden geri kalana kadar ayakta dursun.”
.................. .................. ................

01 Mart 2022  

Kuranı Kerimde bazı ayetlerin anlaşılabilirliği zor olduğundan peygamberimiz bizlere bu ayetler açık bir şekilde açıklamıştır. Peygamberimizin bizlere ayetleri açıklamasına ................. denmektedir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) tebliğ    B) tebyin    C) tezkiye    D) temsil

01 Mart 2022  

I. Çobanlık
II. Ticaret
III. Tarım
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberimizin yaptığı meslekler arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Mart 2022  

I. Peygamberimiz (s.a.v.) bilmediği konularda susmuş, o konuyla ilgili vahyin gelmesini beklemiştir.
II. Peygamberimizin yaptırdığı ilk mescit Kuba Mescidi’dir.
III. Dinimiz karıncanın bile incitilmesine izin vermemiştir.
Yukarıda ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Mart 2022  

Kuranda bulunan bazı ayetlerin anlamı kapalı veya mecazi anlam içermektedir. Bu ayetlere ............................ ayetler denmektedir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) müteşabih    B) muhkem    C) mahir    D) mehiyet

01 Mart 2022  

I. Yahudiler dinlerini serbestçe yaşayabilecek
II. Yahudiler ile müslümanlar arasındaki problemler peygamberimiz tarafından çözülecek.
III. Medine'ye karşı yapılan bir saldırıda müslümanlar ve yahudiler beraber Medine'yi savunacak.
Yukarıda verilen ifadelerden  hangisi veya hangileri Medine Sözleşmesi için doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Mart 2022  

Peygamber efendimizin yaşadığı dönemi isimlendirirken ............................ kullanırız. Çünkü peygamberimiz bu yıllarda varlığıyla dünyayı rahmet, huzur ve mutluluk getirmiştir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Hüzü yılı            B) Asr-ı Saadet
C) İsra                     D) Boykot yılları

01 Mart 2022  

“...Siz babalarınıza karşı iyi davranınız ki evlatlarınız da size iyi davransın...”
Hadisinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilinir?

A) Anne baba rol model olmalı.
B) Çocuklar anne babalarından gördükleri gibi davranmaktadır.
C) Çocukların büyüyünce ne yapacaklarını kestirmek zordur.
D) Anne babalar çocuklarına namaz kılmayı tembihlemelidir.