2021-2022 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

22 Aralık 2021  

Evlilikte İslam’daki kurallardan biri de eşler arası denkliktir. Denklik meselesinde en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmanî denklik
B) Fizikî denklik
C) Maddî denklik
D) Eğitim açısından denklik

22 Aralık 2021  

Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de rızıklandırır. Fakat bu dünya sebepler dünyasıdır. Bize düşen rızkın temini için emek sarf etmektir. Kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin için gayret ettiğini görmekteyiz
Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi dinimizin özüne aykırı bir davranıştır?

A) Tarlasını ekip bakımını yapan bir çiftçinin dua etmesi
B) SBS sınavı için çok çalıştıktan sonra ve dua eden öğrenci
C) Trafik kurallarına uyup dua ederek yola çıkan sürücü
D) Sürekli ibadet ederek rızık için Allah’a dua eden kişi

22 Aralık 2021  

“ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
C) Doğru bilgiye önem vermek
D) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak

22 Aralık 2021  

Hz. Muhammed’ e ilk inen ayetler aşağıdaki surelerden hangisindedir?

A) Fatiha    B) Bakara    C) Alak    D) Kalem

22 Aralık 2021  

Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatı boyunca yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara denir. Ramazan ayı dışında oruç tutmak,umre yapmak, selam vermek,diş fırçalamak v.b buna örnektir.
Yukarıdaki paragrafta örnekleriyle anlatılan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Farz    B) Vacip    C) Sevap    D) Sünnet

22 Aralık 2021  

Peygamberimiz ne zaman ve nerede vefat etmiştir?

A) 20 Nisan 632'de Kudüsde
B) 8 Haziran 622'de Mekke’de
C) 8 Haziran 632'de Medine’de
D) 8 Haziran 622'de Kabe’de

22 Aralık 2021  

Peygamber Efendimiz’in (sav) “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak oldu. Onlar, zayıf birisi suç işlese derhal cezalandırıyor, güçlülere dokunmuyorlardı. Vallahi kızım Fatıma da hırsızlık yapsaydı, onu da cezalandırırdım” hadisi hangi konuya en iyi örnektir?

A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Suçun kişiselliği
C) Kanun önünde eşitlik
D) Cezaların caydırıcılığı

22 Aralık 2021  

I-Kur’an-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
IV-Kur’an-ı ölüye okuyup onlara öğüt vermeliyiz
Yukarıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerim hakkında söylenemez?

A) I        B) II        C) III        D) IV

22 Aralık 2021  

………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

A) Bilim       B) Akıl         C) Din        D) İman

22 Aralık 2021  

‘Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa karşılığını görür.’ (Zilzal,7-8)
Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünya ahiretin tarlasıdır
B) Dünya hayatında yapılanların karşılığını ahirette görürüz
C) Allah(c.c) adaletlidir, hiçbir kimseye haksızlık yapmaz
D) İyilikler ve kötülükler az olması halinde dikkate alınmaz.

22 Aralık 2021  

‘Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir.’ Cümlesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Besmelenin anlamıdır.
B) Kelime-i Şahadetin anlamıdır.
C) Kelime-i tevhidin anlamıdır.
D) Fatiha süresinin anlamıdır.

22 Aralık 2021  

La ilahe illallah” cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah birdir. 
B) Kalıcı olan yalnız Allah’tır. 
C) Her şeyi yaratan Allah’tır.  
D) Allah’tan başka Tanrı yoktur

22 Aralık 2021  

İçinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescidi Nebevi            B) Mescidi Aksa
C) Mescid-i Haram           D) Mescid-i Mekke

22 Aralık 2021  

Şeytan hakkında aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan seçenek hangisidir?

A) Şeytan, Kur’an’ın tarif ettiğine göre inatçı ve nankördür
B) Şeytan, insanları şüpheye düşürür ve Allah’a ibadet etmekten alıkoyar
C) Şeytan, hasetliği yüzünden Allah’a isyan etmiş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.
D) Şeytanın en çok sevdiği kimseler Allah’a inanan ve ahlaklı olanlardır

22 Aralık 2021  

Kur’an’da Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:“ Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir?

A) Doğru yolu Allah’ın davetine uymakla bulabiliriz.
B) Allah, her duayı duyar ve değerlendirir.
C) Allah, aracıya gerek duymayacak şekilde insanlara yakındır.
D) Camide dua etmek daha sevaptır

22 Aralık 2021  

Namazda rukuda iken aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Allah’u Ekber
B) Subhane Rabbiyel Ala
C) Semiyallahu Limen Hamideh
D) Subhane Rabbiyel Azim

22 Aralık 2021  

“Deki: O Allah birdir...O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
C) Allah’ın her yerde olduğundan
D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından

22 Aralık 2021  

Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar
Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir
Mehmet: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.
Derya: Özgürce seçimlerinden insan sorumlu olmaz
Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?

A) Sadece Ahmet            B) Mehmet ve Ahmet
C) Ahmet ve Derya         D) Sadece Aslı

22 Aralık 2021  

Yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır... “ (Al-i İmran, 97) Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi en çok vurgulanmaktadır?

A) İnsanların Allah’ın emri ile namaz kılmak zorunda olduğu
B) Allah’ın insanlara hak ve hukuku açıkladığı
C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

22 Aralık 2021  

Dört büyük kitaptan biri olan Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir?

A) Hz Muhammed             B) Hz Musa
C) Hz İsa                              D) Hz Davut