2021-2022 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Mayıs 2022  

I. Konut ısıtımında
II. Elektrik enerjisi elde etmede
III. Fosil yakıt elde etmede
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisinin kullanım alanları arasındadır?/p>

A) II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

I. Atıkların denize atılması
II. Kimyasal atıkların toprağa gömülmesi
III. Geri dönüştürülemeyen maddelerin yakılarak imha edilmesi.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olur?

A) II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Sürdürülebilir kalkınma için;
I. Yeraltı ve yer üstü suları
II. Toprak
III. Bitki örtüsü 
verilenlerden hangisi veya hangilerinin korunması önemlidir?

A) II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Geri kazanım ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sıvı atıklar için geçerlidir.
B) Geri dönüşüm kavramını da kapsar.
C) Maddenin belirli işlemlerden geçerek yeni bir madde üretilmesi olayıdır.
D) Madde; fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçer.

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı türde geri kazanılabilir bir maddedir?

A) Ambalaj kartonları        B) Mukavvalar
C) Hazır çorba paketi        D) Kağıt torba

09 Mayıs 2022  

Kullanılan maddelerin ömrü bittikten sonra geri kazandırılması gerekmektedir. Ancak doğadaki bütün maddeler geri dönüşüme uygun değildir.
Buna göre:
* Cam
* Karton
* Metal
* Kompozit
* Plastik
verilenlerden kaç tanesi geri dönüştürülebilir?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2

09 Mayıs 2022  

Bir maddenin kullanım ömrü dolduktan sonra maddeye:
I. Geri kazanım
II. Geri dönüşüm
III. Tekrar kullanım
verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanabilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir doğal enerji kaynakları arasındadır?

A) Doğal gaz    B) Petrol    C) Linyit    D) Batarya

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Doğal dengenin korunması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.
B) Doğal dengenin korunması için geri dönüşebilen ürünler kullanmamalıyız.
C) Doğaya bırakılan her çöp dolaylı veya doğrudan toprağı, suyu ve havayı etkilemektedir.
D) Geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılması doğal kaynakların ömrünü uzatır.

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

A) Artık ekmek    B) Kağıt    C) Poşet    D) Bakır

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüme örnek değildir?

A) Bitmiş bir pilin tekrar işlenip farklı alanlarda kullanılması.
B) Kullanılmış bir poşetin eritilerek naylon yapımında kullanılması.
C) Seramik bardağın eritilerek başka bir ürün için kullanılması.
D) Bozulmuş bir cep telefonun tamir edilerek yeniden kullanılması.

09 Mayıs 2022  

Bir yazıcı tonerinin bittikten sonra doldurulup kullanılmasına ........................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) geri dönüşüm          B) geri kazanım
C) tekrar kullanım        D) sürdürülebilir kullanım

09 Mayıs 2022  

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Bir plan dahilinde yapılır.
B) Gelecekteki kuşakların gereksinimleri korunur.
C) Günümüzden çok gelecek üzerine planlanır.
D) Doğal kaynakların kullanımını planlar.

09 Mayıs 2022  

Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada en uzun sürede yok olur?

A) Kağıt    B) Plastik    C) Cam    D) Kumaş

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarına örnek değildir?

A) Sera etkisi
B) Global ısınma
C) Venezuela'da ki yanardağın patlaması
D) Buzulların erimesi

09 Mayıs 2022  

Bir bölgede yaşayan canlı türünün azalması olarak tanımlanan çevre sorunu hangisidir?

A) Biyolojik çeşitliliğin azalması
B) Biyo yakıtların azalması
C) Biyolojik sistemin azalması
D) Biyolojik devamlılığın azalması

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Kimyasal gübre kullanımı
B) Sanayi atıkları
C) Daha iyi verim için tarım ilaçlarını kullanılması.
D) Araba egzozundan çıkan gazlar.

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Toprak kirliliği hava kirliliğini de etkilemektedir.
B) Hava kirliliği sonucunda temiz hava alanları daralmaktadır.
C) Su kirliliğinin temel nedeni hava kirliliğidir.
D) Toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçilmediğinde küresel çevre sorunları oluşmaktadır.

09 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Çevre kirliliği sadece insan hayatını olumsuz etkilemektedir.
B) Çevre kirliliğinin temel nedeni insandır.
C) Çevre sorunları birbiri ile ilişkilidir.
D) Çevre kirliliği dünyaya büyük oranda tahribatlar vermektedir.

09 Mayıs 2022  

Bir bölgede uzun yıllar boyunca devam eden hava olaylarına iklim denir. Ancak çevre sorunlarından dolayı bölgelerin ve dolayısı ile dünyanın iklimi değişmektedir.
İklim değişikliği sonucunda;
I. Küresel ısınma
II. Yakıta olan ihtiyacın azalması
III. Biyo çeşitliliğin azalması
verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III