8.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Ocak 2022  

Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır.
B) Katı maddeler sıvı hale geçerken ısı alırlar.
C) Gaz halindeki maddeler sıvı hale geçerken ısı verirler.
D) Kattı maddenin sıvı hale geçmesine erime denir.

25 Ocak 2022  

Bir maddenin katı halden doğrudan gaz haline geçmesine ........................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) yoğunlaşma            B) süblimleşme
C) erime                      D) kırağı

25 Ocak 2022  

Sesin maddenin halleri üzerinde hangi hızda hareket ettiğini öğrenmek için Muharrem bir deney yapmak istemiştir.
Muharrem aşağıdaki maddeleri kullanarak aynı şiddetteki sesi aynı ortamda denemiştir. 
I. Demir
II. Su
III. Hava
Buna göre Muharrem'in ele ettiği sonuç hangisinde ses en hızlıdan en yavaşa olacak şekilde sıralanmıştır?

A) I, III, II    B) I, II, III    C) II, I, III    D) III, II, I

25 Ocak 2022  

Bir madde katı halden sıvı hale geçerken;
I. Dışarıya ısı verir.
II. Tanecikler arasındaki mesafe artar.
III. Taneciklerin hareket enerjisi artar.
verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

25 Ocak 2022  


bilim uygulamaları sorusu
Diğer tüm koşullar aynı tutulmak şartıyla yukarıda verilen şekle göre;
I. İlk önce buharlaşan Eter olacaktır.
II. En son buharlaşan su olacaktır.
III. Tüm sıvılar aynı anda buharlaşacaktır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

25 Ocak 2022  

İklim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Günlük olarak değişkenlik gösterir.
B) Belirli bir bölgede uzun yıllar devam eder.
C) Saatlik olarak değişiklik gösterir.
D) Hiçbir zaman değişiklik göstermez.

25 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunuma örnek değildir?

A) Sütten yoğur yapılması
B) Üzüm suyundan sirke yapılması.
C) Hamurun mayalanması
D) Fotosentez olayının yaşanması.

25 Ocak 2022  

Fen bilgisi öğretmeni sınıfta basit makinaları anlatırken öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini söylemiş olursa yanlış söylemiş olur?

A) İş makineleri hayatımızı kolaylaştırır.
B) Kuvvetten kazanç sağlar.
C) Enerji tasarrufu sağlar.
D) Yoldan tasarruf etmemizi sağlar.

25 Ocak 2022  

Fotosentez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yeşil yapraklı bitkiler tarafından yapılır.
B) Güneş ışığı fotosentez için olmazsa olmazlardandır.
C) Fotosentez sonucu açığa karbondioksit çıkar.
D) Fotosentez dünyadaki yaşamın döngüsü için vazgeçilmez bir olayıdır.

25 Ocak 2022  

Normal şartlarda yeşil yapraklı bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için;
I. Oksijen
II. Azot
III. Güneş ışığı
verilenlerden hangisine veya hangilerine ihtiyacı vardır?

A) I ve III    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

25 Ocak 2022  


sıcaklık değişim grafiği
Şekilde verilen saf bir maddenin ısı sıcaklık grafiği ile ilgili olarak;
I. Madde hal değişimine uğramıştır.
II. Madde gaz halden sıvı hale geçmiştir.
III. Madde ısı alış verişinde bulunmuştur.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

25 Ocak 2022  

1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin sayısı 300’dür. Bu DNA molekülündeki Guanin nükleotitlerin sayısı kaçtır?

A) 300    B) 400    C) 600    D) 1200

25 Ocak 2022  

Yıldırıma karşı korunmak amacıyla yüksek yerlere takılan ve elektrik yüklerinin toprağa akmasını sağlayan aletin adı nedir?

A) Elektroskop         B) İletken
C)  Voltmetre           D) Paratoner

25 Ocak 2022  

DNA molekülünün 1.zincirinin nükleotit dizilişi ATTAGCC ise 2.zincirinin dizilişi hangisidir?

A) ATTAGCC        B) GCTAACT
C) TATGCCG        D) TAATCGG

25 Ocak 2022  

Atom numarası 11 olan atom, periyodik tablodaki hangi element sınıfında yer alır?

A) Yarı metaller         B) Ametaller
C) Metaller                D) Soy gazlar