10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Gezi yazılarında kullanılan anlatım türlerini yazınız.


 2. Cevap: Açıklayıcı, öğretici, öyküleyici ve betimleyici anlatım Açıklama:

  Gezi yazılarında gezilen yerleri tanıtmak ve okuyucuda ilgi uyandırmak için farklı anlatım türleri kullanılır. 3. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinden metinde yer almayan üç tane mimari yapı örneği veriniz.


 4. Cevap: Ulu Cami, Germiyanoğlu İmareti, Cihan-nüma Açıklama:

  Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kütahya'nın mimari yapılarından bahsetmiştir. Bu metinde Ulu Cami, Germiyanoğlu İmareti ve Cihan-nüma ile ilgili bilgi yer almamaktadır. 5. Ön araştırma, gözlem yapma, not alma, fotoğraf çekme gibi gezi yazısı türünün unsurlarından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Not alma, gözlem yapma, fotoğraf çekme Açıklama:

  Yazar metinde ön araştırmalar ve gezilerinde bu yöntemleri kullandığını belirtmiştir. 7. Resim, karikatür, fotoğraf gibi görsel unsurların gezi yazısı türüne katkısını açıklayınız.


 8. Cevap: Görsel unsurlar, gezi yazısına canlılık katarak okuyucuya gezilen yerler hakkında daha net bir fikir verir. Açıklama:

  Görsel unsurlar, sözcüklerin anlatmakta zorlandığı detayları tamamlayarak daha etkili bir anlatım sağlar. 9. 5N 1K kuralını açıklayınız.


 10. Cevap: 5N 1K kuralı, haberle ilgili bilgileri tüm ayrıntılarıyla vermek için kullanılan bir yöntemdir. * Ne: Olayın ne olduğunu belirtir. * Nerede: Olayın nerede gerçekleştiğini belirtir. * Ne zaman: Olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtir. * Nasıl: Olayın gerçekleşme sürecini belirtir. * Neden: Olayın neden gerçekleştiğini belirtir. * Kim: Olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. Açıklama: 11. Haber değeri taşıyan olayların özelliklerini yazınız.


 12. Cevap: * Güncel * Önemli * İlginç * Etkileyici * İnsanları ilgilendiren Açıklama: 13. Türkiye'deki eğitimin Nobel ödülüne giden yolda oynadığı rol, metinde hangi ifadelerle desteklenmektedir?


 14. Cevap: a) "Türkiye’de ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, üniversitelerimiz bedavadır." b) "Türkiye’de üniversitede okurken, orada gördüğüm eğitim, buradaki üniversitelerin seviyesindeydi." Açıklama:

  Metinde, Türkiye'deki eğitimin kalitesinin ve ücretsizliğinin Sancar'ın Nobel'e giden yolda önemli bir rol oynadığı örneklerle desteklenmiştir. 15. Mülkiye Mektebi'nden mezun olanların atandıkları pozisyonu ve maaşını açıklayınız.


 16. Cevap: Saray kâtipliklerine atanmamışlarsa, Maarif Bakanlığı yazı işleri müdürlüğüne atanmışlar ve maaş olarak ayda 250 kuruş almışlardır. Açıklama:

  Mülkiye Mektebi'nden mezun olanlar, yarışma sınavına katılmadıkları için Saray kâtipliklerine değil, Maarif Bakanlığı yazı işleri müdürlüğüne atanmışlardır. 17. Anı türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün rolü hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Sözlü kültür, tarihi olayların ve kişisel deneyimlerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yazılı kültür ise anıların daha uzun süreli ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Anılar, kişisel deneyimleri ve gözlemleri aktaran metinlerdir. Bu türün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün etkileşimi önemli olmuştur. 19. Günlük ve anı türlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını sıralayınız.


 20. Cevap: Benzerlikler: Her ikisi de kişisel deneyimleri ve gözlemleri aktaran metinlerdir. Farklılıklar: Günlükler genellikle günlük olayları daha düzensiz bir şekilde kaydederken, anılar geçmişteki olaylara daha odaklanır ve daha düzenli bir yapıya sahiptir. Günlüklerde yazar genellikle olayları kendi iç dünyasına odaklanarak aktarırken, anılarda daha dışsal olaylara ve kişilere yer verilir. Açıklama:

  Günlük ve anı, kişisel deneyimleri anlatan metinler olmakla birlikte, yapı ve içerik açısından farklılıklar gösterirler. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Haber metinlerinde görsel unsurlar metnin anlaşılırlığını artırır.
  (.....) 2. Sekiz Pasifik Adası Sulara Gömüldü haberinde 5N 1K kuralı uygulanmamıştır.
  (.....) 3. Ana düşünce, denizlerin yükselmesinin Pasifik adalarını tehdit ettiğidir.
  (.....) 4. Yardımcı düşünceler, adaların kaybolma nedenleri ve bu kayıpların sonuçlarıdır.
  (.....) 5. Haber, deniz seviyesinin yükselmesinin tehlikelerini vurgulamayı amaçlamaktadır.
  (.....) 6. Haber, adaların sakinlerinin görüşlerine yer vererek gerçekçi bir perspektif sunmaktadır.
  (.....) 7. Metindeki bilgiler tutarlı ve konu akışı uyumludur.
  (.....) 8. Haber, okuyucuların çevresel konulara dikkat çekmeyi hedeflemektedir.
  (.....) 9. Dergi haberleri, günlük gazete haberlerine göre daha derinlemesine ve ayrıntılıdır.
  (.....) 10. Sekiz Pasifik Adası Sulara Gömüldü haberi, dergi haberciliğinde araştırma ve inceleme dosyalarının önemini vurgulamaktadır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Görsel unsurlar görselleştirme sağlar ve okuyucunun olayı daha iyi anlamasına yardımcı olur. 2. Haber, deniz seviyesinin yükselmesinin adaları nasıl etkilediğini açıkça anlatarak 5N 1K kuralını uygular. 3. Haber, deniz seviyesinin yükselmesinin ana tehdit olduğunu vurgulayarak bunu ana düşünce olarak sunar. 4. Yardımcı düşünceler, adaların kaybolmasının nedenleri ve sonuçları gibidir. 5. Haber, okuyucuyu deniz seviyesinin yükselmesi konusunda bilgilendirerek bunu amaçlar. 6. Adaların sakinlerinin görüşleri, haberin gerçekçi bir temelde olduğuna işaret eder. 7. Haber, tutarlı argümanlar ve mantıksal bir yapıya sahiptir. 8. Deniz seviyesinin yükselmesi bir çevresel sorundur ve haber bu konuya dikkat çeker. 9. Dergi haberleri daha uzun sürelerle hazırlandığından daha fazla ayrıntıya yer verebilirler. 10. Haber, araştırma ve inceleme dosyalarının önemini vurgulayarak dergi haberciliğinin doğasını yansıtır. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Sözlü kültür
  b. Yazılı kültür
  c. Toplumsal değişim
  d. Yayın organları
  e. Teknoloji
  f. Günlüğün özellikleri
  g. Anının özellikleri
  h. Günlük ve anı türlerinin benzer yönleri
  ı. Günlük ve anı türlerinin farklı yönleri
  1. Anı türünün ortaya çıkmasında etkisi olmuştur.
  2. Anı türünün ortaya çıkmasında etkisi olmuştur.
  3. Anı türünün ortaya çıkmasında etkisi olmuştur.
  4. Anı türünün ortaya çıkmasında etkisi olmuştur.
  5. Anı türünün ortaya çıkmasında etkisi olmuştur.
  6. Günlük türünün özelliklerinden biridir.
  7. Günlük türünün özelliklerinden biridir.
  8. Günlük ve anı türlerinin ortak özelliğidir.
  9. Günlük ve anı türlerinin farklı özelliklerinden biridir.
  10. Günlük ve anı türlerinin farklı özelliklerinden biridir.

 24. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca 10.sınıf TDE 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, gezi yazılarında kullanılan anlatım türlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Evliya Çelebi'nin metninden Kütahya'daki mimari yapılar hakkında bilgi edineceklerdir.

Gezi yazılarında kullanılan unsurların önemini anlama.

Görsel unsurların gezi yazısında oynadığı rolü fark etme.

Öğrenciler, metin içi kanıtları kullanarak çıkarımlar yapma becerilerini geliştirecektir.

Öğrenciler, Mülkiye Mektebi mezunlarının atanma ve maaş durumlarını öğreneceklerdir.

Anı türünün tarihsel gelişimini anlamak.

Günlük ve anı türleri arasındaki farklılıkları belirlemek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri