9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Bilimsel araştırma
  B) Haberleşme ve gözlem uydularının geliştirilmesi
  C) Ülke ekonomisine katkı
  D) Uzayda koloni kurma
  E) Uzayda yaşamı arama

 2. Cevap: E Açıklama:

  Uzay çalışmalarının amaçlarından biri uzayda yaşamı aramak olsa da, bu alan astrobiyoloji olarak ayrı bir bilim dalıdır. 3. Uzaya ilk ayak basan insan kimdir?

  A) Yuri Gagarin           B) Valentina Tereşkova   
  C) Neil Armstrong         D) Buzz Aldrin           
  E) Alan Shepard                                    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ilk ayak basan kişidir. 5. Roketi harekete geçiren güç hangisidir?

  A) Roket gövdesinin yarattığı sürtünme
  B) İtici güç
  C) Motorun çekme kuvveti
  D) Roketin uçuş dümenleri
  E) Uçuş sırasında oluşan hava akımı

 6. Cevap: B Açıklama:

  Yakıtın yanmasıyla elde edilen itici güç, roketi hareket ettirir. 7. 1981 yılında uzaya gönderilen ilk uzay mekiği hangisidir?

  A) Challenger    B) Columbia    C) Discovery    D) Atlantis    E) Endeavour    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Columbia, uzay çalışmalarına katılan ilk uzay mekidir. 9. Fermi Paradoksu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

  A) Dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin kanıtlar vardır.
  B) Dünya dışında yaşamın varlığı mümkün olsa da henüz herhangi bir kanıt bulunamamıştır.
  C) Dünya dışında yaşamın varlığı imkansızdır.
  D) Fermi Paradoksu, Dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin bir teoridir.
  E) Fermi Paradoksu, yalnızca Dünya'ya özgü bir olgudur.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Fermi Paradoksu, evrende Dünya dışı yaşamın varlığına dair olası yüksekliğe rağmen henüz herhangi bir kanıt bulunamaması arasındaki çelişkiyi ifade eder. 11. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanım amacı nedir?

  A) Uzay araştırmalarında deneyler yapmak
  B) Uzayın fiziksel özelliklerini incelemek
  C) Astronotları uzayda eğitmek
  D) Uzay araçlarını tamir etmek
  E) Uzaydaki madenciliği gerçekleştirmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Uluslararası Uzay İstasyonu, uzayda biyoloji, fizik, kimya gibi alanlarda deneyler yapılmasına imkan sağlayan bir laboratuvardır. 13. Yerel yıldız zamanı hangi referans noktası kullanılarak belirlenir?

  A) Güneş               B) Ay                 
  C) İlkbahar noktası    D) Kutup Yıldızı      
  E) Batı noktası                              

 14. Cevap: C Açıklama:

  Yerel yıldız zamanı, ilkbahar noktasının gözlemcinin öğlen çemberinden ardışık iki üst geçişi arasındaki zaman aralığıdır. 15. Ortalama güneş zamanının güneş günü uzunluğunu etkileyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş hızı
  B) Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge hızı
  C) Güneş'in yıllık görünür hareketinin gök Ekvatorunda olmaması
  D) Ay'ın Dünya çevresindeki hareketi
  E) Mevsimlerin değişimi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Güneş'in yıllık görünür hareketinin gök Ekvatorunda olmaması, ortalama güneş günü uzunluğunu etkileyen bir faktördür. 17. Aşağıdakilerden hangisi ayın Dünya çevresindeki hareketini tanımlayan terimdir?

  A) Evre    B) Dolunay    C) Kavuşum    D) Tutulma    E) Perige    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ay, Dünya çevresinde hareket ederek farklı şekillerde gözlemlenir ve bu şekillere evre denir. 19. Bir güneş yılının ortalama kaç gün sürdüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 354    B) 365    C) 366    D) 370    E) 375    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Güneş yılı, Dünya'nın Güneş çevresinde bir tam tur atması için geçen süredir ve ortalama 365 gündür. 21. Aşağıdakilerden hangisi artık bir yıldır?

  A) 2000    B) 1999    C) 2001    D) 2002    E) 2003    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Artık yıllar, 4'e tam bölünen yıllardır ve Gregoryen Takvimde şubat ayına bir gün eklenir. 2000 yılı 4'e tam bölündüğü için artık bir yıldır. 23. "Yerel yıldız zamanı" kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Güneş gününe dayanır ve sabittir.
  B) Tüm dünyada aynıdır.
  C) Boylama bağlı olarak değişir.
  D) Yalnızca geceleri ölçülür.
  E) Yılın tüm günlerinde aynıdır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Yerel yıldız zamanı, belirli bir gözlem noktasının boylamına bağlı olarak değişen yıldız gününe dayanır. 25. Güneş'in tutulum çemberindeki hareketi sonucu gök küresindeki yıldızların her gün yaptığı kayma açısı nedir?

  A) 1 derece    B) 2 derece    C) 3 derece    D) 4 derece    E) 5 derece    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi boyunca uzak gök cisimlerine göre her gün 4 derece doğuya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu hareketin sonucu olarak gök küresinde yıldızlar her gün 1 derece batıya doğru kayar. 27. Güneş'in ilkbahar ılım noktasında bulunduğu takımyıldız hangisidir?

  A) Koç    B) Yengeç    C) Terazi    D) Oğlak    E) Akrep    

 28. Cevap: A Açıklama:

  İlkbahar ılım noktasında Güneş, Koç takımyıldızında bulunur. 29. Ay'ın Dünya çevresinde izlediği yörünge hangi şekle benzer?

  A) Daire    B) Elips    C) Hiperbol    D) Parabol    E) Kare    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ay, Dünya çevresinde elips şeklinde bir yörünge izler. 31. Ay'ın günlük hareketinin nedeni nedir?

  A) Dünya'nın dönüşü          B) Ay'ın kendi dönüşü       
  C) Güneş'in çekim kuvveti    D) Manyetik kuvvetler       
  E) Merkezcil kuvvet                                      

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ay'ın günlük hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 33. Ay'ın hangi düğüm noktası, Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği noktayı ifade eder?

  A) Çıkış düğümü    B) İniş düğümü    
  C) Batış düğümü    D) Doğuş düğümü   
  E) Tepe noktası                      

 34. Cevap: A Açıklama:

  Çıkış düğümü, Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği noktayı ifade eder. 35. Ay'ın aylık hareketine ait açısal hız değeri hangi birimle ifade edilir?

  A) Metre/saniye     B) Radyan/saniye   
  C) Derece/gün       D) Radyan/gün      
  E) Metre/gün                           

 36. Cevap: D Açıklama:

  Ay'ın açısal hız değeri, derece/gün veya radyan/gün cinsinden ifade edilir. 37. Ay tutulması hangi koşullarda meydana gelir?

  A) Ay'ın Güneş ve Dünya arasında olması
  B) Dünya'nın Güneş ve Ay arasında olması
  C) Ay'ın Güneş'in arkasında olması
  D) Dünya'nın Ay'ın arkasında olması
  E) Ay'ın yarı gölge konisine girmesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ay tutulması, Ay'ın Güneş ve Dünya arasında olması ve Dünya'nın gölgesine girmesiyle meydana gelir. 39. Aşağıdakilerden hangisi Ay tutulması türü DEĞİLDİR?

  A) Gölgeli Ay tutulması         B) Parçalı Ay tutulması        
  C) Tam Ay tutulması             D) Yarı gölgeli Ay tutulması   
  E) Halkalı Ay tutulması                                        

 40. Cevap: E Açıklama:

  Halkalı Ay tutulması, Ay ve Güneş tutulmalarında değil, yalnızca Güneş tutulmalarında meydana gelir. 41. Güneş'te meydana gelen patlamalara ne ad verilir?

  A) Flare    B) Prominans    C) Koroma    D) Nokta    E) Spikül    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Paragraf 1'de Güneş'te meydana gelen patlamalara "flare" adı verildiği belirtilmektedir. 43. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş'in arkasındaki yıldızlardan gelen ışığın neye uğradığı gözlemlenmiştir?

  A) Yansıma    B) Kırılma    C) Sapma    D) Yutulma    E) Dağılma    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Paragraf 5'te Sir A. Eddington'un tam Güneş tutulması sırasında yıldızlardan gelen ışığın sapmaya uğradığını gözlemlediği belirtilmektedir. 45. Tam Ay tutulması sırasında Ay'ın tamamen gözden kaybolmamasının nedeni nedir?

  A) Güneş ışınları Dünya atmosferinde kırılır.
  B) Ay'ın kendi ışığı vardır.
  C) Ay, Güneş'in etrafında döner.
  D) Ay, Yer'in yörüngesinde döner.
  E) Ay'ın bir manyetik alanı vardır.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Paragraf 8'de tam Ay tutulması sırasında Ay'ın gözlemlenebilir olmasının nedeninin Güneş ışınlarının Dünya atmosferinde kırılması olduğu belirtilmektedir. 47. 1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulması sırasında hangi kuram gözlemsel olarak kanıtlanmıştır?

  A) Newton'un kütleçekim yasası
  B) Einstein'ın görelilik kuramı
  C) Kuantum kuramı
  D) Elektromanyetizma kuramı
  E) Darwin'in evrim teorisi

 48. Cevap: B Açıklama:

  Paragraf 5'te 1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulması sırasında Sir A. Eddington'un Einstein'ın görelilik kuramını gözlemsel olarak kanıtladığı belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Uzay çalışmalarının amaçlarını belirlemek.

Uzay çalışmalarında önemli olayları ve kişileri tanımak.

Roketlerin çalışma prensibi

Uzay mekiklerinin tarihi

Fermi Paradoksu

Uzay istasyonlarının amacı

Göksel referans noktalarının zaman ölçümündeki önemini vurgulamak.

Zaman ölçümünde hassasiyetin önemini vurgulamak.

Ay'ın evrelerini tanımlamak.

Güneş yılının süresini bilmek.

Artık yılları belirlemek.

Yerel yıldız zamanı kavramını anlamak.

Güneş sisteminin temel özellikleri

Güneş'in hareketleri ve sonuçları

Ay'ın yörünge şeklini belirleme.

Gök cisimlerinin günlük hareketinin nedenlerini belirleme.

Ay'ın yörünge düzlemleriyle ilgili kavramları belirleme.

Astronomi birimlerini tanıma.

Ay ve Güneş tutulmalarını anlar.

Ay ve Güneş tutulmalarını anlar.

Güneş'in yapısını anlamak

Görelilik kuramını anlamak

Dünya atmosferinin etkisini anlamak

Görelilik kuramının önemini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 26 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri