9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki üç önemli merkezi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: * Mekke: Kâbe'nin bulunduğu İslam'ın kutsal şehri * Medine: Peygamberimizin hicret ettiği şehir, Mescid-i Nebevî'ni barındırır * Kudüs: Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu, üç semavi din için kutsal şehir Açıklama:

  Bu üç şehir, İslam tarihinin ve kültürünün mihenk taşlarıdır. 3. İslam medeniyetinin mimarisinde hangi dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır?


 4. Cevap: Emeviler Dönemi Açıklama:

  Kubbetü's-Sahra gibi ilk İslam eserleri bu dönemde inşa edilmiştir. 5. Kuzey Afrika'da gelişen yazılı edebiyatın özelliklerinden ikisini belirtiniz.


 6. Cevap: * Başlangıçta dua ve dinî metinler içermesi * Arap harflerinin kullanılması Açıklama:

  Kuzey Afrika'daki yazılı edebiyat, İslam'ın etkisiyle ortaya çıkmıştır ve dini ve kültürel unsurlar taşır. 7. Tac Mahal'in özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Tac Mahal, Hindistan'da bulunan beyaz mermerden yapılmış bir anıt mezardır. Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmıştır. Simetrik yapısı, kubbesi ve minareleriyle ünlüdür. Açıklama:

  Tac Mahal, Moğol mimarisinin en güzel örneklerinden biridir ve Hindistan'ın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. 9. Balkanlar terimi neyi ifade eder?


 10. Cevap: Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Trakya ve Yunanistan'ı kapsayan yarımadaya verilen isimdir. Açıklama:

  Balkanlar, farklı kültürlerin kesiştiği ve tarihsel süreçlerde önemli bir rol oynayan bir coğrafyadır. 11. Kur'an-ı Kerim'deki Hucurât Suresi 13. ayet ne mesaj vermektedir?


 12. Cevap: İnsanların farklılıklarının bir tanışma vesilesi olduğunu, ancak üstünlüğün Allah'a itaat ve takvada aranması gerektiğini belirtir. Açıklama:

  Bu ayet, İslam'ın insan eşitliği ve kardeşlik vurgusunu yansıtır. 13. Değerlerin oluşumunda ailenin rolünü örneklerle açıklayınız.


 14. Cevap: * Aile, çocuğun ilk değerleri öğrendiği ortamdır. * Ebeveynlerin tutum ve davranışları, çocukların değerlerini şekillendirir. * Aile ortamındaki sevgi, saygı, özveri gibi değerler, çocuğun özümsediği temel değerler haline gelir. Açıklama:

  Aile, çocukların değerlerini şekillendiren en etkili sosyal kurumdur ve değerlerin aktarılmasında kritik bir rol oynar. 15. Örf ve âdetin tanımlarını yapınız.


 16. Cevap: * Örf: Kanun olmadığı hâlde, toplumdaki bireyler arasında ortak akla uygun ve dince iyi kabul edilen davranış, kalıp ve kurallardır. * Âdet: Toplumda öteden beri uygulanan, yazısız, gelenekle nesilden nesile geçen, hareketlerin yapılması ve yapılmaması gerekenlerini belirten kurallardır. Açıklama:

  Örf ve âdet, toplumda düzen ve uyum sağlamaya yardımcı olan yazılı olmayan kurallardır. 17. Adaletin toplumdaki önemi hakkında üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Toplumsal huzuru ve düzeni sağlar. * Hakkı gözetir ve adaletsizlikleri önler. * Güven ve itibarın artmasına katkı sağlar. Açıklama:

  Adalet, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişine ve bireylerin güven içinde yaşamalarına olanak tanır. 19. Hikmetin anlamlarını yazınız.


 20. Cevap: * Faydalı amele götüren bilgi * Bilgiye dayalı olarak ortaya konan faydalı amel * İlimde ve ameldeki sağlamlık Açıklama:

  Hikmet, bilgiyi eyleme dökerek faydalı sonuçlar elde etmek anlamına gelir. 21. İsraf ve cimriliğin tanımını yapınız.


 22. Cevap: * İsraf: Aklın ve dinin uygun gördüğü ölçünün ilerisinde veya uygun bulmadığı yollarda harcamak. * Cimrilik: Gerekli yerlere gerektiği ölçüde harcamaktan kaçınmak. Açıklama:

  İsraf ve cimrilik, aşırı harcama ve aşırı tutumluluk olarak tanımlanır. 23. Cömertliğin tanımını yapınız.


 24. Cevap: Cömertlik: Aklın ve dinin uygun gördüğü ölçülerde harcamak, hem savurganlıktan hem de cimrilikten kaçınmak. Açıklama:

  Cömertlik, erdemli bir davranış olarak kabul edilir ve aşırı harcama ile aşırı tutumluluk arasındaki orta noktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur'an'da ana babaya iyilik, Allah'a kulluktan daha önce gelmektedir.
  2. (.....) Şecaat, korkmadan gerektiğinde tedbir alarak gereken adımları atmaktır.
  3. (.....) İnfak, sadece akrabalara yapılmalıdır.
  4. (.....) Cimrilik, aşırılıktır.
  5. (.....) Şeytan, nankörlük ile bilinir.
  6. (.....) İsraf, şeytanların dostlarındandır.
  7. (.....) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çocuklukta yetiştirilmesi, ana babaya iyilik etmenin önemini göstermektedir.
  8. (.....) Yardım edemeyen kişi, güzel bir şekilde mazeretini ifade edebilir.
  9. (.....) Allah'a yönelenleri Allah bağışlayıcıdır.
  10. (.....) Allah'a kulluk, ana babaya iyilikten daha önemlidir.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. (.....) Davut Dursun
  2. (.....) 5. Ünite: Gönül Coğrafyamız
  3. (.....) Sınık Kule
  4. (.....) Hulusi Bayrak
  5. (.....) Ucarma Kale şehri
  6. (.....) İslamiyet
  7. (.....) Kafkasya İslam Ansiklopedisi
  8. (.....) Bihar Kitabı
  9. (.....) Mescid-i Muhammedi
  10. (.....) Vakıf
  a. Gürcistan'da kaya oyma manastır
  b. Osmanlı Devleti
  c. Birinci Cilt
  d. Bakü'de Selçuklu eseri
  e. Hucurât Suresi 13. ayet
  f. Türk tarihi
  g. "Gönül Coğrafyası" kitabının yazarı
  h. Dinî ve sosyal amaçlı hayır kurumu
  ı. Dede Korkut Hikayeleri
  i. Türklerin güneyden Anadolu'ya yerleşmesiyle yeni bir şekil alan kültür

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. d 4. f 5. a 6. b 7. c 8. ı 9. d 10. h Açıklama:

  Bu eşleştirme, "Gönül Coğrafyası" kitabıyla ilgili kişiler, eserler ve kavramlar hakkında bilgiyi pekiştirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin kutsal yerlerini ve önemlerini öğrenmek.

İslam mimarisinin gelişimini tarihi dönemlerle ilişkilendirmek.

Öğrenciler, Kuzey Afrika yazılı edebiyatının gelişimini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Tac Mahal'in mimari özelliklerini öğrenirler.

Balkanlar bölgesinin sınırları ve önemi hakkında bilgi edinmek.

İslam'ın temel ahlaki ilkelerini ve insan ilişkilerindeki önemini anlamak.

Öğrenciler, ailenin değerlerin oluşumundaki birincil önemini örneklerle kavrarlar.

Öğrenciler, örf ve âdetin tanımlarını anlayacaklardır.

Adaletin toplumsal faydalarını anlamak.

Hikmet kavramının farklı yönlerini kavramak.

İsraf ve cimriliğin anlamlarını kavrayabilmek.

Cömertliğin ne olduğunu anlayabilmek.

1. Ana babaya iyiliğin önemini kavramak 2. Şecaatin gerçek anlamını öğrenmek 3. İnfakın kapsamını bilmek 4. Cimriliğin bir aşırılık olduğunu anlamak 5. Şeytanın kötülüğünü algılamak 6. İsrafın zararlarını fark etmek 7. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek kişiliğini görmek 8. Yardım edemediğinde olumlu davranmanın önemini bilmek 9. Allah'ın bağışlayıcılığını kavramak 10. İbadet ve ana babaya iyiliğin Allah katındaki yerini öğrenmek

* Öğrenciler, "Gönül Coğrafyası" kitabıyla ilgili temel bilgileri hatırlar ve öğrenir. * Öğrenciler, eşleştirme yaparak kitaptaki kavramlar arasındaki ilişkileri anlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.