9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Uzay teknolojisinin günlük yaşamımıza etkilerini açıklayınız.


 2. Cevap: - Besin saklama yöntemleri (dondurma) - Tıbbi cihazlar (kanser teşhisi) - Spor malzemeleri (spor ayakkabısı) - Ulaşım teknolojileri (güvenlik olukları) Açıklama:

  Uzay teknolojisi, günlük yaşamda kullanılan birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynamıştır. 3. Uzay Bilimleri ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi belirtiniz.


 4. Cevap: Uzay Bilimleri, fizik, kimya, matematik, jeoloji gibi diğer bilim dallarıyla yakından ilişkilidir. Uzay nesnelerinin incelenmesi, bu bilim dallarının da gelişmesine katkıda bulunur. Açıklama:

  Uzay Bilimleri, çok disiplinli bir alandır ve diğer bilim dallarıyla iş birliği yaparak bilgi edinir. 5. Yapay uyduların kullanım amaçlarına göre çeşitlerini sıralayınız.


 6. Cevap: * Haberleşme uyduları * Astronomi uyduları * Meteoroloji uyduları * Keşif uyduları * Seyir uyduları * Gözlem uyduları Açıklama:

  Yapay uydular, kullanım amaçlarına göre farklı gruplara ayrılır. Haberleşme, gözlem, konum belirleme gibi çeşitli amaçlarla kullanılırlar. 7. Astrobiyoloji nedir? Üç temel amacını belirtiniz.


 8. Cevap: Astrobiyoloji, evrende yaşamın ortaya çıkış sürecini araştıran bilim dalıdır. Amaçları: * Yaşanabilir ortamların doğasını ve dağılımını anlamak * Yaşam belirtilerini araştırmak * Yaşamın nasıl meydana geldiğini incelemek Açıklama:

  Astrobiyoloji, Dünya dışındaki yaşamın varlığına odaklanan interdisipliner bir alandır. Çeşitli bilim dallarından yararlanarak evrende yaşamın kökenlerini ve evrimini araştırır. 9. Güneş günü ve ortalama güneş gününü karşılaştırınız.


 10. Cevap: * Güneş günü: Güneş'in gözlemcinin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süre. * Ortalama güneş günü: Güneş'in saat açısının ortalama değeri baz alınarak tanımlanan, sabit uzunlukta bir zaman birimi. Açıklama:

  Güneş gününün uzunluğu mevsimlere göre değişirken, ortalama güneş günü sabittir. 11. Güneş'in ve yıldızların görünür hareketlerinin zaman ölçümündeki farklılıklarını belirtiniz.


 12. Cevap: * Güneş'in görünür hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne ve Güneş çevresindeki dolanımına bağlıdır. * Yıldızların görünür hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlıdır. Açıklama:

  Güneş'in görünür hareketi, yörünge hareketi ve dolanım hızı nedeniyle farklılık gösterirken, yıldızların görünür hareketi nispeten sabittir. 13. Güneş'in tutulum çemberindeki hareketiyle ilgili üç önemli gerçek nedir?


 14. Cevap: * Güneş, tutulum çemberini 365,2564 günde tamamlar. * Güneş, tutulum çemberi üzerinde her gün yaklaşık 1 derece doğuya doğru kayar. * Güneş, tutulum çemberinin 13 farklı takımyıldızıyla kesişir. Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberindeki hareketi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinden kaynaklanır. 15. Güneş'in tutulum çemberi ile ekvator arasındaki ilişkiyi açıklayın.


 16. Cevap: Güneş'in tutulum çemberi, ekvatorun 23°27' kuzeyinde ve güneyinde iki noktada kesişir. Bu noktalara ekliptik eğikliği denir. Açıklama:

  Ekliptik eğikliği, Dünya'nın ekseninin Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesiyle yaptığı açıdan kaynaklanır. 17. Ay'ın yörüngesindeki açısal hızını hesaplayınız.


 18. Cevap: 13 ̊,17’ gün-1 Açıklama:

  Açısı hız, Ay'ın uzak bir yıldıza göre yaptığı günlük kaymadır. 19. Ay'ın çıkış düğümü ve iniş düğümü nedir?


 20. Cevap: * Çıkış düğümü: Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği nokta. * İniş düğümü: Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin kuzeyinden güneyine geçtiği nokta. Açıklama:

  Bu noktalar, Ay'ın tutulmaları ile ilgilidir. 21. Tam Güneş tutulması sırasında flare patlamasının incelenmesinin faydaları nelerdir?


 22. Cevap: * Güneş'in yapısı hakkında daha fazla bilgi elde etmek * Güneş atmosferinin bütün tabakalarını etkileyen enerjinin incelenmesi Açıklama:

  Flare patlamaları, Güneş'in yapısını ve atmosferini anlamak için önemli bilgiler sağlar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Uzay araçları sadece astronotlar tarafından kullanılabilir.
  2. (.....) Astronotlar, uzayda karşılaşacakları zorluklar için özel eğitim alırlar.
  3. (.....) Uzay kolonileri, insan ırkının geleceği için düşünülmemektedir.
  4. (.....) Su saatleri, kum saatlerine göre daha eski bir zaman ölçüm aracıdır.
  5. (.....) Sarkaç hareketi, zamanı ölçmek için geliştirilen ilk araçtır.
  6. (.....) Güneş saati, zamanı güneş ışığının yardımıyla ölçer.
  7. (.....) Yıldız günü, güneş gününden daha kısadır.
  8. (.....) Gerçek güneş günü her zaman ortalama güneş gününden daha kısadır.
  9. (.....) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı sabittir.
  10. (.....) Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesi daireseldir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 25. Eşleştirmeleri Yapın

  a. 21 Mart - 21 Nisan
  b. 22 Haziran - 23 Temmuz
  c. 24 Ağustos - 23 Eylül
  d. 23 Aralık - 20 Ocak
  e. 0sa
  f. 6sa
  g. 12sa
  h. 18sa
  ı. 0 ̊
  j. 23 ̊27'
  Eşleştirmeler:
  1. İlkbahar Ilım Noktası
  2. Yaz Güneş Dönümü
  3. Sonbahar Ilım Noktası
  4. Kış Güneş Dönümü
  5. Sağ açıklık (Koç)
  6. Sağ açıklık (Yengeç)
  7. Sağ açıklık (Terazi)
  8. Sağ açıklık (Oğlak)
  9. Dik açıklık (Koç, Terazi)
  10. Dik açıklık (Yengeç, Oğlak)

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini ve buna karşılık gelen eşlek kon sayılarını göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 9.sınıf astronomi ve uzay bilimleri sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Uzay teknolojisinin yaşamımıza yansımalarını anlar.

Uzay Bilimlerinin diğer bilim dallarıyla ilişkisini anlar.

Yapay uyduların kullanım alanları hakkında bilgi edinme.

Astrobiyoloji biliminin amacını ve kapsamını kavrama.

Güneş günü ve ortalama güneş günü arasındaki farkı anlama.

Güneş'in ve yıldızların görünür hareketlerinin zaman ölçümündeki farklılıklarını anlama. Takvimin tanımı nedir, nasıl düzenlenir?

Güneş'in tutulum çemberindeki hareketinin üç önemli gerçeğini sıralayabilmek.

Güneş'in tutulum çemberi ve ekvator arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek.

Ay'ın açısal hızını öğrenmek.

Ay'ın düğüm noktalarını tanımak.

Öğrenciler, tam Güneş tutulmaları sırasında flare patlamalarının incelenmesinin önemini kavrarlar.

1. Uzay yolculuğunun koşulları ve gereklilikleri hakkında bilgi edinmek. 2. Uzayda yaşamın zorluklarını anlamak. 3. Uzay kolonilerinin amaç ve önemini kavramak. 4. Zamanı ölçmek için kullanılan araçların tarihsel gelişimini öğrenmek. 5. Sarkaç hareketinin zaman ölçümündeki önemini anlamak. 6. Güneş saatinin çalışma prensibini kavramak. 7. Güneş günü ve yıldız gününün farklarını ayırt etmek. 8. Gerçek güneş günü ve ortalama güneş gününün arasındaki ilişkiyi anlamak. 9. Dünya'nın dönüş hızının değişkenliğini öğrenmek. 10. Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesinin şeklini anlamak.

* Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini anlamak * Güneş'in ılım noktalarında ve gündönümlerinde eşlek kon sayılarını belirlemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Sene Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri