Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının çeşitlerini yazınız.


 2. Cevap: * Bireysel ahlak (Allah ile kul arasındaki ilişki) * Sosyal ahlak (kul ile kul arasındaki ilişki) * İş ahlakı (iş hayatındaki davranışlar) Açıklama:

  İslam ahlakı, hayatın her alanını kapsayan kapsamlı bir kavramdır. Çeşitleri, mü'minlerin kişisel, sosyal ve iş hayatlarında uymaları gereken kuralları belirler. 3. Allah'a (c.c.) karşı ilk vazifemizin ne olduğunu belirtiniz.


 4. Cevap: Varlığına ve birliğine iman etmek, hiçbir şeyi O'na ortak koşmamak Açıklama:

  Allah'ı tanımak ve O'nun tek ilah olduğunu kabul etmek, bir Müslüman'ın ilk ve en önemli vazifesidir. 5. Rabb'imizi tanımak için ilk adım nedir?


 6. Cevap: Allah'a sağlam ve doğru bir şekilde iman etmek. Açıklama:

  Allah'ı tanımak (marifet), sağlam bir imanla başlar. 7. Teslimiyet ne demektir?


 8. Cevap: İçtenlikle ve gönülden boyun eğmek, itirazsız bir şekilde itaat etmek. Açıklama:

  Teslimiyet, bir kişiye veya bir olaya karşı kayıtsız şartsız kabul etmek ve itaat etmek anlamına gelir. 9. Peygamberimize hürmet etmenin önemi nedir?


 10. Cevap: Allah'ın (c.c.) Peygamber Efendimize duyulan saygının bir gereği olması ve O'nun rızasını kazanmak. Açıklama:

  Peygamberimize hürmet etmek, O'na değer vermek ve O'nun emirlerini yerine getirmekle doğrudan bağlantılıdır. 11. Hz. Muhammed'in hayat tarzını kısaca açıklayınız.


 12. Cevap: Hz. Muhammed'in hayat tarzı, sünnet olarak bilinir ve dinimizin temel kaynağıdır. Sünnet, Peygamberimizin yaşayış biçimini, sözlerini ve eylemlerini içerir. Açıklama:

  Sünneti takip etmek, Hz. Muhammed'e olan bağlılığımızı gösterir ve dinimizi doğru bir şekilde yaşamamıza yardımcı olur. 13. Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet yönünü açıklayınız.


 14. Cevap: Kur'an-ı Kerim'i okumak başlı başına bir ibadettir. Allah'ın kelamını okumak ve anlamak, kalpleri diriltip nurlandırır, iman güçlendirir, kulluk bilincini artırır ve Allah'ın mükâfatına vesile olur. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ebedi ve ezeli sözüdür. Onu okuyarak ve anlamaya çalışarak, Allah'ın mesajını kavrarız ve bu da bizi daha iyi Müslümanlar haline getirir. 15. Haram kılınmış olan fiiller hangi durumlarda mübah olabilir?


 16. Cevap: Zaruret durumlarında Açıklama:

  Normal şartlarda haram kılınmış olan fiiller, zaruret durumlarında, zaruret miktarı kadar ve geçici olarak mübah olabilir. 17. Dinimizde giyim-kuşam konusunda genel olarak hangi kurallar konulmuştur?


 18. Cevap: Temiz ve israfa kaçmadan giyinmek Açıklama:

  Dinimizde, giyim-kuşam konusunda genel olarak temiz ve israfa kaçmadan giyinmek gibi kurallar konulmuştur. Bunun dışında Kur'an'a aykırı olmadığı müddetçe insanların kültürel, coğrafi ve milli özelliklerinin gerektirdiği giyinme biçimlerine müdahale edilmemiştir. 19. Adalet mülkün temelidir sözünün anlamını açıklayınız.


 20. Cevap: Adalet, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelir ve toplumda huzur ve düzenin sağlanması için gereklidir. Açıklama:

  Herkesin haklarının korunması ve adaletsizliğin önlenmesi, toplumun refahı için önemlidir. 21. İslam hukukunun kaynaklarını açıklayınız.


 22. Cevap: Kur'an, Sünnet, İcma, Kıyas Açıklama:

  İslam hukukundaki temel kaynaklar budur ve dinin hükümlerini anlamada kullanılırlar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) İslâm hukukunda suçlar şahsidir.
  2. (D/Y) Kamu yararını gözetmek kul hakkını korumakla eşdeğerdir.
  3. (D/Y) Adalet, herkese kendi hakkı olanı vermektir.
  4. (D/Y) Nefsi müdafaa, zarardan korunmak için suç işlemeye izin verir.
  5. (D/Y) Suç ve ceza arasında mutlaka eşitlik olmalıdır.
  6. (D/Y) Kur'ân-ı Kerîm, İslâm hukukunun birinci temel kaynağıdır.
  7. (D/Y) Kişisel menfaatle kamu menfaati çatıştığında, kamu yararı tercih edilir.
  8. (D/Y) Ceza, suçun büyüklüğüne göre belirlenir.
  9. (D/Y) Müslümanlar sorunlarını çözmek için öncelikle Kur'an ve sünnete başvurmalıdır.
  10. (D/Y) Hudûd, Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırların aşılmasıyla uygulanan cezalardır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. İslâm hukukunda suçlar şahsidir, yani bir kişinin suçu nedeniyle başkaları cezalandırılamaz. 2. Kamu yararını gözetmek kul hakkını korumakla eşdeğerdir, çünkü toplumun iyiliği kul haklarının korunmasına da katkıda bulunur. 3. Adalet, herkese kendi hakkı olanı vermektir, sadece cezalandırmayı değil, hakların korunmasını da içerir. 4. Nefsi müdafaa, zarardan korunmak için suç işlemeye izin verir, ancak bu izin belirli sınırlar içindedir. 5. Suç ve ceza arasında mutlaka eşitlik olmalıdır, ancak cezanın belirlenmesinde suçun niteliği ve failin durumu gibi faktörler de göz önünde bulundurulur. 6. Kur'ân-ı Kerîm, İslâm hukukunun birinci temel kaynağıdır, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını içerir. 7. Kişisel menfaatle kamu menfaati çatıştığında, kamu yararı tercih edilir, çünkü toplumun genel çıkarları bireysel çıkarlardan daha önemlidir. 8. Ceza, suçun büyüklüğüne göre belirlenir, ancak adalet ilkesine uygun olarak orantılı olmalıdır. 9. Müslümanlar sorunlarını çözmek için öncelikle Kur'an ve sünnete başvurmalıdır, çünkü bu kaynaklar Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını içerir. 10. Hudûd, Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırların aşılmasıyla uygulanan cezalardır, bu cezalar değişmez ve ağır niteliktedir. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a. Peygamberimize iman etmek
  b. Peygamberimizin tebliğlerine teslim olmak
  c. Peygamberimize hürmet etmek
  d. Peygamberimizi diğer herkesten çok sevmek
  Eşleştirmeler:
  1. Peygamber Efendimizi son peygamber olarak tanımak
  2. Peygamber Efendimizin getirdiği dindeki hükümlere itaat etmek
  3. Peygamber Efendimizin sesinin üzerine ses çıkarmamak
  4. Peygamber Efendimizi kendi canımızdan bile çok sevmek

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Peygamberimize karşı vazifelerimiz arasında ona iman etmek, onun tebliğlerine teslim olmak, ona hürmet etmek ve onu herkesden çok sevmek yer alır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  _________, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin doğru sonuçlar vermesi için gereklidir.
  Terbiye, insanın _________, _________, _________ değişmesi ve gelişmesini ele alır.
  Terbiye, _________ kelimesinden türemiştir.
  Ahlaklı bireyler yetiştirmek, _________ amaçlarından biridir.
  Terbiyenin asıl kaynağı _________ 'dir.
  Hz. Muhammed (s.a.v.), terbiyenin _________ olduğunu vurgulamıştır.
  Terbiye ile ahlak, birbirini _________ iki kavramdır.
  Eğitim ve öğretim, terbiyeyle _________ olabilir.
  Terbiye, _________ ile verilebilir.
  Terbiyenin amacı, insanı _________ ile ahlaklandırmaktır.

 28. Cevap: 1. Terbiye 2. Zihinsel, bedensel, ahlaki 3. Rabv 4. Eğitimin 5. Yüce Allah 6. Tamalayıcısı 7. Tamamlayan 8. Taçlandırılabilir 9. Merhametle 10. Güzel Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam ahlakının farklı çeşitlerini öğreneceklerdir.

Allah'a karşı temel vazifeyi öğrenmek.

Öğrenciler, Allah'ı tanımanın temel şartını kavrar.

Öğrenciler, teslimiyet kavramının anlamını anlarlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimize hürmet etmenin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, sünnetin İslam dinindeki önemini ve Peygamberimizin hayatını örnek almamız gerektiğini öğrenirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumanın ibadet yönünü anlar, onun manevi faydalarını takdir eder.

Öğrenciler, zaruret halinde haramların mübah olabileceğini ve bunun koşullarını öğrenir.

Öğrenciler, dinimizde giyim-kuşam konusundaki temel kuralları öğrenir.

Öğrenciler, adaletin önemini ve toplum hayatındaki rolünü kavrarlar.

Öğrenciler İslam hukukunun kaynaklarını ve bunların rolünü anlayacaklardır.

* İslâm hukukunun temel ilkelerini anlama. * Suç ve ceza arasındaki ilişkiyi kavrama. * Kamu yararının önemini ve bireysel haklarla dengesini fark etme. * İslâm hukukunun kaynaklarını öğrenme. * Sorun çözmede öncelikli kaynakları belirleme kabiliyeti kazanma.

Öğrenciler, Peygamberimize karşı olan vazifeleri öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.