2021-2022 4.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki sayıların hangisinde “ 7 ” sayısının basamak değeri en büyüktür?

A) 98 697    B) 700    C) 89 670    D) 456 371

19 Ekim 2021  

Bir okuldaki öğrenci sayısı, yüzler basamağında “4” bulunan dört basamaklı en küçük tek doğal sayıya eşittir. Bu okulda kaç öğrenci vardır?

A) 1401    B) 1400    C) 1000    D) 1001

19 Ekim 2021  

726 934 doğal sayısında 2 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?

A) yüzler    B) binler    C) yüz binler    D) on binler

19 Ekim 2021  

470 510 doğal sayısındaki 7 rakamı hangi bölüktedir?

A) Birler    B) Onlar    C) Yüzler    D) Binler

19 Ekim 2021  

590 791 sayısındaki 9 rakamının bulunduğu basamakların basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 9009    B) 99    C) 90    D) 18

19 Ekim 2021  

Toplamları bir doğru açı olan iki açıdan birisinin ölçüsü 78°’dir. Buna göre diğer açı kaç derecedir?

A) 12°      B) 102°    C) 92°    D) 112°

19 Ekim 2021  

Açılarından biri 100˚ olan üçgenin diğer açılarından biri kaç derece olamaz?

A) 30˚    B) 80    C) 70˚    D) 60˚

19 Ekim 2021  

BCD üçgeninde s(B)= 60˚, s(C)= 25˚ olduğuna göre s(D) kaç derecedir?

A) 90˚      B) 95˚        C) 105˚    D) 100˚

19 Ekim 2021  

Bir açısının ölçüsü 95˚ olan bir üçgen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik açılı üçgen            B) Dar açılı üçgen
C) Geniş açılı üçgen        D) Doğru açılı üçgen

19 Ekim 2021  

DEF üçgeninde s(D) = 40˚, s(E) = 50˚ olduğuna göre bu üçgene ne ad verilir?

A) Dik açılı üçgen        B) Geniş açılı üçgen
C) Dar açılı üçgen       D) Tam açılı üçgen

19 Ekim 2021  

Bir üçgenin açıları s(P) = 60˚, s(R)= 60˚ ve s(S)= 60˚ olduğuna göre bu üçgen kenar özellikleri bakımından nasıl adlandırılır?

A) Çeşitkenar üçgen      B) İkizkenar üçgen
C) Dik üçgen                    D) Eşkenar üçgen

19 Ekim 2021  

ABC üçgeninde kenar uzunlukları AB = 8 cm, BC= 5 cm ve C= 6 cm ise bu üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eşkenar üçgen             B) Çeşitkenar üçgen
C) İkizkenar üçgen           D) Geniş açılı üçgen

19 Ekim 2021  

Doğru açı dik açıdan ne kadar fazladır?

A) 50°    B) 120°    C) 80°    D) 90°

19 Ekim 2021  

50° açıya kaç derecelik açı daha eklersek dik açı olur?

A) 40°    B) 30°    C) 45°    D) 50°

19 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi en küçük geniş açıdır?

A) 89°    B) 120°    C) 91°    D) 90°

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki açılardan hangisi en büyük dar açıdır?

A) 45°    B) 120°    C) 89°    D) 90°

19 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dik açıdır?

A) 45°    B) 120°    C) 95°    D) 90°

19 Ekim 2021  

Eş kenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü dik açının ölçüsünden ne kadar küçüktür?

A) 20    B) 30    C) 45    D) 50

19 Ekim 2021  

Günde kaç defa akrep ile yelkovan arasındaki açı dik açı olur?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

19 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?

A) 90        B) 91        C) 89        D) 180