4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir pastanın 4 eş parçaya ayrıldığında bir diliminin kesir değerini bulunuz.

  A) 1/2    B) 1/4    C) 1/8    D) 1/16    

 2. Cevap: B Açıklama:

  4 eş parçaya ayrılan bir pastanın bir dilimi 4 parçanın 1'idir, yani 1/4'tür. 3. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?

  A) 2/3    B) 5/6    C) 3/2    D) 4/5    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Payı paydasından büyük olan kesirler bileşik kesirdir. 5. 1/2 ve 3/4 kesirlerini sayı doğrusunda küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

  A) 1/2, 3/4    B) 3/4, 1/2    C) 1/4, 3/8    D) 3/8, 1/4    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sayı doğrusunda kesirler paydalarına göre karşılaştırılır ve paydası büyük olan kesir daha büyüktür. 7. Bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Öğrencilerin 2/5'i kızdır. Sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

  A) 6    B) 12    C) 15    D) 18    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Öğrencilerin 2/5'i kız ise, 2/5 x 30 = 12 kız öğrenci vardır. 9. Bir çiftçi, 60 tavuğu 4 farklı kümese eşit olarak dağıtmak istiyor. Her kümese kaç tavuk düşer?

  A) 10    B) 15    C) 20    D) 25    

 10. Cevap: B Açıklama:

  60 tavuk 4 kümese eşit olarak dağıtılırsa her kümese 60/4 = 15 tavuk düşer. 11. Bir sınıfta 24 öğrenci vardır. Öğretmen, öğrencileri 4 eşit gruba ayırır. Her grupta kaç öğrenci olur?

  A) 4    B) 6    C) 8    D) 12    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Öğrenci sayısı / Grup sayısı = Her gruptaki öğrenci sayısı 24 / 4 = 6 13. Bir sayının 3'te 2'si 12 ise, sayının tamamı kaçtır?

  A) 6    B) 8    C) 18    D) 24    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sayının tamamı = 3'te 2'si / (3/2) 12 / (3/2) = 18 15. Bir otobüs 80 km yol aldıktan sonra yolun 2/5'ini tamamlamıştır. Otobüsün gideceği toplam yol kaç km'dir?

  A) 100    B) 160    C) 200    D) 240    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Gideceği toplam yol = Alınan yol / Tamamlanan yolun oranı 80 / (2/5) = 200 km 17. Emre'nin 4 eş parçaya ayırdığı bir pastadan 1 dilim Ezgi'ye vermiştir. Ezgi, pastanın kaçta kaçını almıştır?

  A) 1/4    B) 1/3    C) 1/2    D) 1    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Emre pastayı 4 eş parçaya ayırmıştır ve 1 dilim Ezgi'ye vermiştir. Yani Ezgi, pastanın 4'te 1'ini almıştır. 19. Bileşik kesirlerden hangisi 1'den büyüktür?

  A) 3/4    B) 1/3    C) 5/2    D) 2/5    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bileşik kesirler payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Bu seçeneklerden sadece 5/2 bileşik kesirdir ve 1'den büyüktür. 21. Bir tam sayılı kesirde pay neyi gösterir?

  A) Kesrin büyüklüğünü
  B) Kesrin tamamını
  C) Kesrin kaç parçaya ayrıldığını
  D) Kesrin paydasını

 22. Cevap: B Açıklama:

  Tam sayılı kesirlerde kesrin payı, kesrin tamamını gösterir. 23. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en küçüktür?

  A) 1/2    B) 3/4    C) 2/3    D) 4/5    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Payları aynı olan kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Bu seçeneklerden 1/2 en küçük paydadır, bu nedenle en küçüktür. 25. Bir çiftlikte 96 hayvan vardır ve bunların 2/3'ü koyundur. Çiftlikte kaç koyun vardır?

  A) 32    B) 64    C) 48    D) 24    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Çiftlikte 96 hayvan varsa ve 2/3'ü koyunsa, 96 x 2/3 = 64 koyun vardır. 27. Verilen kesirleri sıralayınız: 9/6, 10/6, 0, 1/2, 10/6, 9/6

  A) 0, 1/2, 9/6, 10/6, 9/6     B) 10/6, 9/6, 0, 1/2, 9/6    
  C) 0, 1/2, 9/6, 10/6, 10/6    D) 9/6, 0, 1/2, 10/6, 10/6   
                               

 28. Cevap: A Açıklama:

  Paydaları eşit olan kesirler, paylarına göre sıralanır. 29. Aşağıdaki kesirlerin toplamı kaçtır: 1/4 + 2/4 + 3/4

  A) 5/4    B) 6/4    C) 7/4    D) 8/4    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Paydaları eşit kesirlerin toplamında, paydalar aynı kalır ve paylar toplanır. 31. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en küçüktür: 5/12, 3/12, 5/8, 2/7

  A) 5/12    B) 3/12    C) 5/8    D) 2/7    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Payı en az olan kesir en küçüktür. 33. Bir pasta 6 eşit parçaya bölünmüştür. Elif pastanın 2 parçasını, Ayşe 3 parçasını yemiştir. Pastanın kalan kısmı kaçta kaçtır:

  A) 1/6    B) 2/6    C) 3/6    D) 4/6    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Pastanın kalan kısmını bulmak için yenen parçaları toplamalı ve 6'dan çıkarmalıyız. 35. Yalçın, maaşının 1/3'ünü kiraya, 1/4'ünü faturalara harcamıştır. Geriye kalan maaşının kaçta kaçını birikim yapmıştır:

  A) 1/4    B) 1/2    C) 3/4    D) 1/1    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Birikim yapılan kısım, maaşın kalan kısmıdır ve bu kısım, maaşın 1'inden harcanan kısımlar (1/3 + 1/4) çıkarılarak bulunur. 37. Bir çiçekçi, ilk gün topladığı çiçeklerin 1/3'ünü, ikinci gün topladığı çiçeklerin 2/5'ini satmıştır. Çiçekçi kaçta kaç çiçek satmıştır?

  A) 7/15    B) 7/20    C) 11/15    D) 11/20    

 38. Cevap: A Açıklama:

  İlk gün için 1/3 = 5/15, ikinci gün için 2/5 = 6/15, toplam 5/15 + 6/15 = 11/15. 39. Müge, 160 sayfalık kitabının ilk gün 3/8'ini, ikinci gün 1/5'ini okumuştur. Müge kaç sayfa kitap okumuştur?

  A) 72    B) 80    C) 96    D) 104    

 40. Cevap: B Açıklama:

  İlk gün için 3/8 = 60 sayfa, ikinci gün için 1/5 = 32 sayfa, toplam 60 + 32 = 80 sayfa. 41. Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin 1/2'si her gün süt içtiğini söylemiştir. Öğrencilerin 1/3'ü haftada 4 gün süt içtiğini, 1/6'sı ise haftada 2 gün süt içtiğini söylemiştir. Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı kaçtır?

  A) 160    B) 180    C) 200    D) 220    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Her gün süt içenlerin sayısı 240 x 1/2 = 120, haftada 4 gün süt içenlerin sayısı 240 x 1/3 = 80, toplam 120 + 80 = 160. 43. Bir aile, bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 4/9'ünü, ertesi gün 3/10'unu pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı ne kadar mısır kaldığını bulunuz.

  A) 157    B) 168    C) 179    D) 190    

 44. Cevap: A Açıklama:

  İlk gün için 4/9 = 171 adet, ikinci gün için 3/10 = 114 adet, toplam satılan 171 + 114 = 285 adet, kalan mısır 380 - 285 = 157 adet.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 Detayları

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KESİRLERDEN ALANLARA
  1. 1 Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
  2. Bir alanı,standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder
  3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
  4. Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.
  5. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.
  6. Kesirlerle İşlemler ve Alan
  7. Kesirlerle Toplama İşlemi
  8. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri , kesrin biriminden elde ederek isimlendirir.
  9. Payı ve paydası iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
  10. Payları eşit , paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

Ayrıca 4.sınıf matematik dersi IV. ünite kesirler konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Basit kesirlerin okunması ve yazılması

Basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerin özellikleri

Kesirlerin sayı doğrusunda karşılaştırılması

Kesrin belirtilen kadar kısmının bulunması

Kesrin belirtilen kadar kısmının bulunması

Bir sayıyı eşit parçalara bölme

Bir sayının belirli bir kısmını bulma

Bir yüzdeyi sayıya dönüştürme

Kesirleri tanımlamak ve anlamlandırmak

Bileşik kesirleri tanımlamak ve karşılaştırmak

Tam sayılı kesirleri tanımlamak ve parçalarını yorumlamak

Kesirleri karşılaştırmak ve sıralamak

Kesrin belirtilen kadar kısmını bulmak

Kesirleri paylarına göre karşılaştırma

Paydaları eşit kesirlerle toplama

Paydaları farklı kesirleri karşılaştırma

Paydaları eşit kesirlerle çıkarma

Problemi anlama ve çözme becerisi

Kesirlerle işlemler yapma

Kesirlerle işlemler yapma

Kesirlerle işlemler yapma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 277 kere doğru, 20 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Matematik IV. Ünite - Kesiler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.