2021-2022 4.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

15 Mart 2022  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın –den durum ekini almıştır?

A) destan    B) fidan    C) elden    D) fistan

15 Mart 2022  

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiye göre değişen düşüncelerin anlatıldığı cümleler öznel anlatım içerir.” Verilen bu tanıma uymayan cümle hangisidir?

A) En güzel yemekleri annem yapar.
B) Korku filmlerine bayılırım.
C) Bugün hava sıcaklığı 18 derece.
D) Haberleri televizyondan izlemek çok daha güzel.

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yoktur?

A) Furkan Alp’ten daha uzun boylu bir öğrencidir.
B) Babam, bana karşı annemden daha hoşgörülü.
C) Kardeşim benim kadar hızlı koşamaz.
D) Akşam geç yattığım için çok uykusuzum.

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç anlamı yoktur?

A) Bu sabunu saçlarıma iyi geldiğinden dolayı kullanıyorum.
B) Ayakkabısı büyük geldiği için iyi yürüyemiyordu.
C) İstanbul Ankara’dan daha büyük bir şehir.
D) İlkbahar geldiği için ağaçlar çiçek açtı.

15 Mart 2022  

I. Artık uygulama çalışmalarına başlayabilirdim.
II. Görevim Mersin’de tarımı geliştirmekti.
III. Üç yıl boyunca çeşitli kitaplar okudum, kurslara katıldım.
IV. Bunun için önce bilgimi artırmaya karar verdim.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangisidir?

A) I – II – III – IV            B) II – IV – III – I
C) IV – I – II – III            D) III – II – I – IV

15 Mart 2022  
"Sınıfta öğrencilerin kimisinin boyu uzun, kimi­sinin boyu kısadır." cümlesindeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eve gitmek ve gitmemek arasında kararsız kaldım.
B) Yemeğin sıcak mı soğuk mu olduğuna bakıyor.
C) Ben uzak diyorum, o ırak diyor.
D) Çok büyük, iri bir dev gördü.

15 Mart 2022  

Atatürk ( ) daima zekasıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir ( ) ( )Şunu söylemeliyim ki zekanı unut, daima çalışkan ol.( )
Yukarıdaki ayraçların içine sırasıyla hangi noktalama İşaretleri konmalıdır?

A) (:) (;) (“) (“)            B) (,) (:) (“) (“)
C) (,) (:) (,) (.)            D) (,) (.) (“) (.)

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Söylediklerini uyguladığım için konuyu anladım.
B) Hızlı koştuğundan, yere sert düştü.
C) Dev gibi bir dalga üzerimize geliyordu.
D) Önündeki tümseği fark etmediği için yere düştü.

15 Mart 2022  

“Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Göller tek tek bulundukları gibi yan yana birden fazla da bulunabilirler. Göllerin birçok çeşidi vardır.”
Yukarıdaki metnin konusu nedir?

A) Karaların içindeki çukurlar
B) Göllerin özellikleri
C) Göllerin tek tek bulunabileceği
D) Göl ile akarsuyun farkı

15 Mart 2022  

Güneş, ona cevap vermedi. Hemen bulutların arasına saklanıverdi. Gökkuşağı artık görünmez oldu. Güneş, kendini beğenen gökkuşağını böyle cezalandırdı.
Yukarıdaki metnin ana fikri nedir?

A) Herkese saygısızlık yapmamalıyız.
B) Bize haksızlık yapanlara, bizler de haksızlık yaparak cevap vermemeliyiz.
C) Başkalarını küçümsememeli, kendini beğenmişlik yapmamalıyız.
D) Şımarıklık yapana iyilik yapmalıyız.

15 Mart 2022  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde, ünlüyle başlayan bir ek aldığı için ünlü düşmesi olmuştur?

A) bardağım    B) omzum    C) boğazım    D) ayağım

15 Mart 2022  

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlamca farklıdır?

A) ak –kara                 B) yasa – kanun
C) taze - bayat            D) kalabalık – tenha

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

A) Anlattıkları pek inandırıcı değildi.
B) Bu sabah yine geç kaldım.
C) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.
D) Gürültüden kulaklarım patladı.

15 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangi kelime yapım eki almıştır?

A) balta    B) gövde    C) sucuk    D) suluk

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur?

A) Bakkaldan sıcacık ekmekler aldım.
B) Yaşlı adam elindeki poşetleri zor taşıyordu.
C) İhtiyar, köyüne yalnız gitti.
D) Pazardan iri elmalar ve portakallar aldık.

15 Mart 2022  

1- Bir işyerinin önünde soğuktan titreyen bir köpek gördü.
2- Montunu köpeğin üstüne örttü.
3- Belediye işçisi üşüyen sokak hayvanlarının üstüne battaniye örtüyordu.
4- Battaniyesi kalmamıştı.
5- Karın çok yağdığı günlerden bir gündü.
Yukarıdaki olayın oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 – 4 – 2 – 3 - 1        B) 2 – 5 – 3 – 1 - 4
C) 5 – 3 – 1 – 4 - 2        D) 3 – 4 – 5 – 2 - 1

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Balık baştan kokar.
B) Bu olay onun söylediği gibi deyildir.
C) Teyzesi ile Ankara’ya gitti.
D) Düğüne Ali de geldi.

15 Mart 2022  

Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği sözcükte çoğul anlam ifade eder?

A) –yor    B) –cık    C) –acak    D) -lar

15 Mart 2022  

Kuşlar haber verdi bana kuşlar
Gelecekte bir şeyler olacak
Gün dilediğimiz gibi doğar
İnsan yüzümüz güler olacak

Cahit Sıtkı Tarancı
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cesaret    B) Umut    C) Hüzün    D) Şüphe

15 Mart 2022  

Dr ( ) Ahmet’in kırtasiyeden not defteri ( ) tükenmez kalem ve küçük bir çanta satın aldığını gördüm.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( ,) (;)    B) (…) (!)    C) (.) (,)    D) (?) (.)