2021-2022 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardandır?

A) Asansörle dışarı çıkmalıyız
B) Hazırladığımız deprem çantasını almalıyız
C) Kesinlikle panik yapmamalıyız
D) Pencerelerden uzak durmalıyız

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?

A) Yer altı kirliliğine neden olur.
B) Mikropların yayılmasına neden olur.
C) Enerji tasarrufu sağlar.
D) Çevreye kötü koku yayar.

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden birisidir?

A) Hayatı kolaylaştırması
B) Zaman kazandırması
C) Çevre kirliliği
D) Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılaması

04 Nisan 2022  

Zamanı yıl, ay ve gün olarak parçalara bölen çizelgeye ne denir?

A) Takvim            B) Telefon
C) Saat                D) Cep telefonu

04 Nisan 2022  

Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk milletine önderlik etti
B) İyi bir komutan ve devlet adamıydı
C) Vatanını ve milletini çok severdi
D) Padişah olmak istedi

04 Nisan 2022  

“Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için bazı şehirlerde çalışmalar yapmış, toplantılara katılmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in çalışma yaptığı şehirlerden biri değildir?

A) Sivas    B) İzmir    C) Amasya    D) Erzurum

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden değildir?

A) Bilgisayar oyunlarımız      B) Bayramlarımız
C) Düğünlerimiz                    D) Halk oyunlarımız

04 Nisan 2022  

İnsanların ihtiyaçlarını tek başına karşılaması mümkün değildir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğmasına neden olmuştur?

A) Mesleklerin        B) Arkadaşlıkların
C) Çiftçiliğin            D) Esnaflığın

04 Nisan 2022  

I. oyuncak
II. ilaç
III. sebze
IV. şapka
Yukarıda verilenlerden hangisine daha fazla ihtiyacımız vardır?

A) I – IV    B) I – III    C) III – IV    D) II – III

04 Nisan 2022  

Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.
B) Fiyat araştırması yapar.
C) Alacağı ürünün ambalajına dikkat eder.
D) Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır.

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?

A) Caddeler    B) Yaylalar    C) Dağlar    D) Göller

04 Nisan 2022  

- Güneş yılına göre hesaplanmıştır.
- Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
- Günümüzde kullandığımız takvimdir.
Yukarıda bahsedilen takvim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rumi Takvim
B) Hicri Takvim
C) On iki hayvanlı Takvim
D) Miladi Takvim

04 Nisan 2022  

Projeksiyon hangi alanda kullanılan teknolojik bir alettir?

A) Sağlık    B) Ulaşım    C) Eğitim    D) Tarım

04 Nisan 2022  

Hangisi geçmişte kullanılan saatlerden biri değildir?

A) Dijital saat            B) Güneş saati
C) Kum saati             D) Su saati

04 Nisan 2022  

-Tarlada domates yetiştirilmesi .............
-Yetiştirilen domateslerin marketlere taşınması.............
-İnsanların marketteki domatesi alması ..............
Yukarıdaki ifadelerdeki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) tüketim – üretim – dağıtım
B) üretim – dağıtım – tüketim
C) tüketim – dağıtım – üretim
D) üretim – tüketim– dağıtım

04 Nisan 2022  

Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) Reklamlar                B) İhtiyaçlarımız
C) Ürünün satıcısı        D) İsteklerimiz

04 Nisan 2022  

Meslek çalışanları ve çalıştıkları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Çiftçi -----Tarla
B) Hemşire ------- Hastane
C) Dişçi ----Eczane
D) Öğretmen ------ Okul

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez?

A) Barınma              B) Giyinme
C) Beslenme            D) Eğlenme

04 Nisan 2022  
Aldığımız havayı ısıtarak nemlendiren aynı zamanda temizleyen organımız hangisidir? A) Akciğerler
B) Burun
C) Yutak
D) Soluk borusu
04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim eski haline döner?

A) Oyun hamuru    B) Sünger    C) Cam    D) Mum