2021-2022 4.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Kasım 2021  

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.
Çocuk zeytin ağacının kesileceğine neden üzüldü?

A) Kaleleri yıkılacağı için
B) Ağaca çıkamayacakları için
C) Zeytinlerini yiyemeyecekleri için
D) Gölgesine sığınamayacakları için

10 Kasım 2021  

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.
Çocuğun korkmasının nedeni neydi?

A) Greyderin gürültüsü        B) Trenin gürültüsü
C) Çocuk gürültüsü               D) Ağacın gürültüsü

10 Kasım 2021  

‘Bağ babadan, zeytin dededen kalma’ bu cümlede hangi sözcüğün sesteşi vardır?

A) Dede    B) Zeytin    C) Baba    D) Bağ

10 Kasım 2021  

Ayağını yorganına göre uzat atasözünde bize neyi öğütlemektedir?

A) Tutumlu olmak                B) Yardımlaşmak
C) Ayağına iyi bakmak         D) Çalışmak

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘misafir’ sözcüğünün anlamdaşı vardır?

A) Eve vardığımızda konuklarımız gelmişti.
B) Okulda iyi bir dostum var.
C) Sizi akrabalarımla tanıştıracağım.
D) Arkadaşlarımla geziye çıkacağız.

10 Kasım 2021  

Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır?

A) Islak mendille elimi sildim.
B) Yaş günümde birçok hediye geldi.
C) Susuzluktan ağzım kurudu.
D) Ablam 16. yaşına bastı.

10 Kasım 2021  

“sevgi, selvi, semer, seher, sepet”
Yukarıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizilse 3. sıraya hangisi gelir?

A) semer    B) selvi    C) seher    D) sepet

10 Kasım 2021  

“Hava aniden bulutlandı, şimşekler çakmaya başladı.”
Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilemez?

A) ansızın   B) birdenbire   C) tamamen   D) birden

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) Kedicik çok acıkmıştı.
B) Bugün hava çok sıcak olacakmış.
C) Ali hasta olduğundan okula gelmedi.
D) Hasan çok hızlı koşar.

10 Kasım 2021  

’Okula gitmek istiyor ……… yaşı tutmuyor. ‘ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir?

A) ve    B) veya    C) ama    D ) öyle

10 Kasım 2021  

Annesinin yeni aldığı elbiseyi giyen Nisa’nın etekleri zil çalıyordu.
Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) çok endişelenmek    B) çok sevinmek
C) çok üzülmek             D) çok korkmak

10 Kasım 2021  

“Kara” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Kara görününce herkes sevinçle bağırdı.
B) Kara bir kuş pencerenin önüne kondu.
C) Kara gözlü kuzumu gezmeye çıkardım.
D) Kara tahtaya yazı yazdım

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bu kış hava çok soğuktu.
B) Soğuk içecekler içtiği için hastalandı.
C) Son karşılaşmamızda çok soğuk davrandı.
D) Evleri o kadar soğuktu ki otururken hep titriyorduk.

10 Kasım 2021  

“ Annem yarın çarşıya gidecek.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?

A) kim    B) nereye    C) ne zaman    D) nasıl

10 Kasım 2021  

“Ahmet’i görmeyeli aşağı yukarı beş sene oldu.” Cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki ilişki nedir?

A) karşıt anlamlı            B) mecaz
C) eş anlamlı                 D) eş sesli

10 Kasım 2021  

Öğrenci kimlik kartımı bugün ………….. yarın verecekler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?

A) ama    B) veya    C) fakat    D) ancak

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Dost uyur, düşman uyumaz
B) Çalışanla çalışmayan bir olur mu?
C) Tok, açın halinden anlamaz.
D) En arkadan ne çabuk öne geçtin?

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Halıyı salonun ortasına yayalım.
B) Mavi kilimler balkonda dursun.
C) Yayık ayranını çok seviyorum.
D) Perdeleri yıkamak için uğraştı.

10 Kasım 2021  

"Az veren candan, çok veren maldan." Yandaki atasözünde altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) büyük – küçük        B) yasa – kanun
C ) hekim – doktor      D) kötü – fena

10 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır?

A) Bu mutlu haberi herkeze duyuracağım.
B) Oraya yalnız başına gitmeni istemiyorum.
C) Şiir yarışmasında ikinci olmuşum.
D) Daha planlı çalışırsan başaracağına eminim