2021-2022 4.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Ocak 2022  

Mıknatıslar genellikle hangi şekillerde bulunmaz?

A) Çubuk mıknatıs         B) U mıknatıs
C) Yuvarlak mıknatıs     D) Dikey mıknatıs

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kullanılmaz?

A) Sandalye              B) Kapı zilleri
C) Telefonlar            D) Buzdolabı kapısı

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi hiç temas etmeden başka bir cismi hareket ettirebilir?

A) Çivi    B) Mıknatıs    C) Pense    D) Çekiç

01 Ocak 2022  

Sandalyenin vidasını sıkıştırırken kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız?

A) Hızlandırma              B) Yavaşlatma
C) Döndürme                D) Durdurma

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların kullanım alanlarından biridir?

A) Masa    B) Saat    C) Saksı    D) Hoparlör

01 Ocak 2022  

Mıknatısların aşağıdakilerden hangisini çekme özelliği yoktur?

A) Demir    B) Nikel    C) Tahta    D) Kobalt

01 Ocak 2022  

Mıknatısların farklı özelliğe sahip N ve S uçlarına ne ad verilir?

A) Kırmızı    B) Çeken uç    C) Mavi    D) Kutup

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi esnek maddelere örnek değildir?

A) Yay    B) Oyun hamuru    C) Sünger    D) Lastik

01 Ocak 2022  

1-Durdurabilir
2-Şeklini değiştirebilir
3-Rengini değiştirebilir
4-Hızlandırabilir
5-Yavaşlatabilir
6- Yönünü değiştirebilir
Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileriyle ilgili yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 5    B) 6    C) 4    D) 3

01 Ocak 2022  

Kuvveti kısaca, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlayabiliriz?

A) Taşıma            B) İtme ve çekme
C) Hızlanma        D) Yön değiştirme

01 Ocak 2022  

Aşağıdaki verilenlerden hangisi kanın vücutta dolaşmasıyla gerçekleşmez?

A) Besinin vücuda dağıtılması
B) Vücudun dik durması
C) Atık maddelerin taşınması
D) Oksijenin akciğerlerden alınarak vücuda taşınması

01 Ocak 2022  

Kapıların açılıp kapanmasını sağlayan menteşeler aşağıdakilerden hangisine benzer şekilde yapılmıştır?

A) Kemikleri hareket ettiren kaslara
B) Kemiklerin şekline
C) Kemikleri ve kasları örten deriye
D) Çok hareketli eklemlere

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?

A) Vücudumuzdaki kanı temizler.
B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
C) Vücudumuza şekil verir.
D) Vücudun hareket etmesini sağlar.

01 Ocak 2022  

Koşmaya başlayan bir kişinin soluk alıp verme hızında nasıl bir değişim olur?

A) Azalır    B) Artar    C) Değişmez    D) Durur

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili bir yapı değildir?

A) Yutak    B) Akciğer    C) Yemek borusu    D) Burun

01 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından birisi değildir?

A) Kafatası            B) Göğüs kafesi
C) Omurga            D) Damarlar

01 Ocak 2022  

Yemek tuzu – demir tozu karışımını ayırmak için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mıknatısla ayırma        B) Süzme
C) Eleme                            D) Buharlaşma

01 Ocak 2022  

Bayramlarda elimize dökülen kolonyanın kokusu odaya yayılır. Yanda verilen durumun sebebi nedir?

A) Kolonyanın erimesi
B) Kolonyanın yoğunlaşması
C) Kolonyanın buharlaşması
D) Kolonyanın donması

01 Ocak 2022  

I. Mercimek un
II. Un pirinç
III. Kum çakıl
Yukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır?

A) Eleme                           B) Süzme
C) Mıknatısla ayırma      D) Suda yüzdürme

01 Ocak 2022  

I. Metal ataş
II. Toplu iğne
III. Çivi
Aşağıdaki özelliklerden hangisi yukarıdaki maddeleri ortak olarak niteler?

A) Suyu çekme        B) Mıknatısla çekilme
C) Esneklik               D) Suda yüzme