2021-2022 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Ocak 2022  

Yerkabuğunun içerisinde bulunan çatlaklardan dolayı hareket etmesi sonucu oluşan doğal afet hangisidir?

A) Deprem    B) Sel    C) Çığ    D) Fırtına

06 Ocak 2022  

Karın büyük kütleler halinde yer değiştirmesi sonucu oluşan doğal afete ne denir?

A) Deprem    B) Sel    C) Çığ    D) Fırtına

06 Ocak 2022  

Ülkemizde hava olaylarını inceleyerek hava olayları hakkında bilgi veren kurum hangisidir?

A) Meteroloji    B) Gözlem evi    C) Tübitak    D) Tüik

06 Ocak 2022  

Mücadele döneminde İzmir'i işgale gelen devlet hangisidir?

A) İngiltere   B) Amerika  C) Yunanistan   D) Bulgaristan

06 Ocak 2022  

Kurtuluş savaşında ilk başarıyı sağlayan ve doğu cephesi komutanı ................................. 'dir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?


A) M. Kemal Atatürk        B) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir         D) Rauf Denktaş

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?

A) Tsunami    B) Trafik kazası    C) Heyelan    D) Çığ

06 Ocak 2022  

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanakkale ve İstanbul Boğazı galip devletlere açılacaktır.
B) Ordunun büyük bölümü terhis edilecektir.
C) Bütün haberleşme ve ulaşım kazanan devletlerin kontrolü altına girecektir.
D) Galip devletler güvenliklerini sağlamak amacıyla istedikleri yerleri işgal edeceklerdir.

06 Ocak 2022  

“İtalyanlar gözlerini Osmanlı topraklarına dikmişlerdi. Bugünkü Libya topraklarını işgal ettiler. Mustafa Kemal, gönüllü olarak oraya gidip orada İtalyan ordusu ile savaştı.”
Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sakarya Savaşı           B) Ankara Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı    D) İnönü Savaş

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünü satın alırken dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri değildir?

A) Garanti belgesi        B) Son kullanma tarihi
C) TSE damgası            D) Ambalaj rengi

06 Ocak 2022  

Yüzünüzü Güneş’in doğduğu yöne döndüğünüzde sol kolunuz nereyi gösterir?

A) Doğu    B) Batı    C) Kuzey     D) Güney

06 Ocak 2022  

Tekalif-i Milliye ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

A) Askerin ve ordunun ihtiyaçları karşılanmıştır.
B) Düzenli ordu kurulmuştur.
C) TBMM açılmıştır.
D) Kuva-i Milliye birlikleri kurulmuştur

06 Ocak 2022  

Milli Mücadele dönemi Türk ordusu Doğu Cephesi’nde hangisine karşı savaşmıştır?

A) Yunanlılara                B) Ermenilere
C) İtalyanlara                 D) Fransızlar

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biridir?

A) Bilgisayar             B) Fotoğraf makinesi
C) Türk kahvesi        D) Eğlenceler

06 Ocak 2022  

I. Misafirlere kahve ikram etmek
II. Bayramlarda büyüklerin elini öpmek
III. Kızlar için çeyiz hazırlamak
Yukarıdakilerden hangisi milli kültürümüze aittir?

A) Yalnız I    B) I ve II   C) I, II ve III    D) II ve III

06 Ocak 2022  

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Türk ordusunun kalabalık olması
B) Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması
C)Türk milletinin birlik ve beraberliği
D) Türk ordusunun güçlü silahlara sahip olması

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ‘’temel ihtiyaçları’’ arasında yer almaz?

A) Beslenme    B) Uyuma    C) Gezme    D) Barınma

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız?

A) Pusulayla                B) Kutup Yıldızı’na bakarak
C) Güneş’e bakarak    D) Ay’a bakarak

06 Ocak 2022  

Aşağıdaki yön belirleme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pusulanın ibresinin koyu tarafı daima kuzeyi gösterir.
B) Kutup yıldızı kuzeyi gösterir.
C) Karınca yuvalarının ağzı güneye bakar.
D) Ağaç ve kayaların yosunlu yüzeyleri güneye bakar.

06 Ocak 2022  

İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal ortamı değiştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

A) Tarlaya buğday ekmek
B) Denize girmek
C) Ormanlık alanda piknik yapmak
D) Güneş’in doğuşunu seyretmek

06 Ocak 2022  

Yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızı’ndan ne zaman yararlanabiliriz?

A) Güneşli bir günde        B) Güneş doğduğu anda
C) Bulutlu bir gecede       D) Bulutsuz bir gecede