2021-2022 4.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
ÇEŞİTKENAR – 2 – SİMETRİ – 1790 – DAR AÇILI – ON BİNLER – 0 – 4 – 512 – 9999 – 7834 – 706060 – 38 – 4743 – 24106

1) En büyük geniş açı …………..dir.
2) 4 basamaklı en büyük doğal sayı….………………..dır
3) 85293 sayısının 8 rakamı…………………………basamağındadır.
4) (7x100.000) 0 + (6x1.000) + (6x10) şeklinde çözümlenmiş sayı………………………......tır.
5) Dikdörtgenin ……. tane simetri doğrusu vardır.
6) L harfinin…………………doğrusu çizilemez.
7) Mustafa Kemal doğumundan………yıl sonra Samsun’a çıkmıştır.
8) 2, 5 ve 1 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük çift doğal sayı………..dir.
9) Yirmi dört bin yüz altı sayısının rakamla yazılışı………… …….dır.
10) Bütün kenar uzunluklar birbirinden farklı olan üçgenlere……………………………üçgen denir..
11) 1265+3478 işleminin sonucu ……………….dır.
12) 7845 < 78A6 karşılaştırmasında A’nın yerine yazılabilecek en küçük sayı………tür.
13) Tüm iç açıları 900 ‘den küçük olan üçgen çeşidi açılarına göre …………………………………..üçgendir.
14) 7 tane binlik, 8 tane yüzlük, 3 tane onluk ve 4 tane birlik ……………………..……tür.
15) En küçük doğal sayı ……….dır.

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1) (……) En küçük çift doğal sayı “2”dir.
2) (……) Komşu olmayan 2 köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir.
3) (……) 1, 3, 5, 7 ve 9 çift sayılardır.
4) (……) 12450 sayısının basamak değerleri toplamı 12450’dir.
5) (……) 1248, 1245, 12015 ve 1256 sayılarının en 1245’tir.
6) (……) Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
7) (……) Açılarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
8) (……) 5 basamaklı bir sayının binler bölüğünde iki tane rakam vardır.
9) (……) 3 hafta ile 5 günün toplamı 28 gün eder
10) (……) Karenin 2 tane simetri doğrusu vardır.
11) (……) 10’a kadar olan çift doğal sayıların toplamı 22’dir.

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 8’in basamak değeri, diğerlerinden büyüktür?

A) 820 205            B) 785 621
C) 754 845            D) 583129

08 Ocak 2022  

“Yetmiş dört bin iki yüz altı” yanda okunuşu verilen sayının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 yüz binlik + 4 on binlik + 2 yüzlük + 6 birlik
B) 7 yüz binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 onluk
C) 7 on binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 birlik
D) 7 on binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 onluk

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki seçenekte yazılan doğal sayısının okunuşu yanlış yazılmıştır?

A) 52 436 – elli iki bin dört yüz otuz altı
B) 50 603 – elli altı bin altmış üç
C) 62 546 – altmış iki bin beş yüz kırk altı
D) 60 364 – altmış bin üç yüz altmış dört

08 Ocak 2022  

56 438 sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

A) 9    B) 10    C) 11    D) 12

08 Ocak 2022  

” İki yüz on dört bin beş yüz on dört” Yanda okunuşu verilen sayının on binler basamağında hangi rakam vardır?

A) 5    B) 3    C) 2    D) 1

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını bulup yazını. Örüntüleri ilerletiniz.

a. 5 – 10 – 7 – 12 – 9 - …….. - ……… - ……….
Kural:……………………………………….
b. 2 – 4 – 8 – 16 – 32 -…….. - ……… - ………..
Kural:………………………………………..
c. 8 – 16 – 11 – 22 – 17 -…….. - ……… - ………..
Kural:………………………………………….

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.

a. 4 0 23 : ........ ............ ............... ................
b. 25 235 :........ ............ ............... ................
c. 254 870 : ........ ............ ............... ................
d. 963 253: ........ ............ ............... ................

08 Ocak 2022  

Aşağıda çözümlenişi verilen sayıları yazınız.

a. 8 binlik + 6 yüzlük + 5 onluk + 6 birlik
………………………
b. 4 on binlik + 8 binlik + 8 yüzlük + 2 onluk + 1 birlik
……………………….
c. 9 yüz binlik + 0 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 8 birlik
………………………

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazınız.

Üç bin dört yüz bir
…………………………………………………
İki yüz bin on
………………………………………………….
Beş yüz bin yüz on altı
………………………………………………….

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

6 320:........ ............ ............... ................
36 212:........ ............ ............... ................
45 008:........ ............ ............... ................
450 791:........ ............ ............... ................
601 389:........ ............ ............... ................

02 Ocak 2022  

İki basamaklı en küçük sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayının çarpımı kaçtır?

A) 7870                  B) 9870
C) 8790                  D) 9970

02 Ocak 2022  

18 Deste kalem ile 10 düzine kalemi 30 öğrenciye eşit şekilde paylaştırmak istiyoruz. Her bir öğrenciye kaç kalem düşer?

A) 100      B) 104      C) 120     D) 130

02 Ocak 2022  

809 123 doğal sayısının, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 23     B) 6     C) 17     D) 10

02 Ocak 2022  

Bir okulda 20 tane sınıf bulunmaktadır. Her sınıfta 28 öğrenci vardır. Bu okulda 293 tane kız öğrenci varsa erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

A) 560      B) 267      C) 277      D) 295

02 Ocak 2022  


4.sınıf matematik sorusu
Yukarıdaki ifadenin eşit olabilmesi için yukarıda verilen şekillerinin yerine  hangi sayı yazılamaz?

A) 22      B) 15      C) 27     D) 32

02 Ocak 2022  

Bir okuldaki 1200 öğrenciden 371 kişi mezun olmuştur. Bu okulda kaç öğrenci kalmıştır?

A) 810        B) 829        C) 854     D) 901

02 Ocak 2022  

Bir bölme işleminde bölen 11 ise kalan en fazla kaç olabilir?

A) 0      B) 12      C) 11      D) 10

02 Ocak 2022  

"10 502" sayısının binler bölüğünde hangi sayı bulunur?

A) 100      B) 10      C) 500      D) 502