2021-2022 4.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait İngilizce dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf İngilizce dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf İngilizce dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Kasım 2021  

______ are Yasemin and Tuğba.

A) They        B) I        C) He        D) She

10 Kasım 2021  

My name _____ Ayşen. I ___ Ayşen.

A) is / am   B) is / are   C) is / is   D) am / is

10 Kasım 2021  

_______ your books!

A) Listen    B) Read    C) Stay    D) Join

10 Kasım 2021  

_______ name is Nehir.

A) His    B) Her    C) It    D) Their

10 Kasım 2021  

A: What is _______ name?
B: _______ name is Serkan.

A) he / is                B) his / he
C) his / his             D) he / he

10 Kasım 2021  

_______ am Mehmet.

A) He    B) I    C) She    D) It

10 Kasım 2021  

20 + 20 = _______ İşlemin sonucu hangi seçenektir?

A) twenty                B) thirty
C) forty                    D) fourteen

10 Kasım 2021  

Suudi Arabistan’da Yaşayan Ahmad, Jet’e nasıl teşekkür etmiştir.
Ahmad: Can you give me a bag?
Jet: Of course.
Ahmad:……………………………..

A) Arigato                        B) Shukran
C) Teşekkür ederim       D) Gracias

10 Kasım 2021  

Şahin: May I turn on the lights?
Süleyman:………………………

A) Yes,you may        B) Sorry,not right now
C) Of course             D) Ok

10 Kasım 2021  

Where are you from?

A) I’m Turkish                B) I’m 8.
C) I’m from Paris.          D) I’m Kaan.

10 Kasım 2021  

How old are you?

A) I’m fine,thank, you?    B) I’m five years old.
C) My name is Ahmet.    D) I’m from Turkey.

10 Kasım 2021  

“How old is she?” yandaki resme göre bu sorunun cevabı nedir?

A) I’m fifteen.            B) He is fifteen.
C) She is fifteen.       D) My is fifteen

10 Kasım 2021  

“Can you give me two red scissors?” Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bana iki makas ver.
B) Bana iki makas verir misin?
C) Bana kırmızı makas verir misin?
D) Bana iki kırmızı makas verir misin?

10 Kasım 2021  

May I take a book? Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yes, you may.         B) Clean the bag.
C) Not right now.        D) No, I may.

10 Kasım 2021  

Aşağıda İngilizce karşılıkları verilen sayıları yazınız

Forty : …...
Thirty-three: ……
Ninety-six: ……
Fifty-eight: ……

10 Kasım 2021  

İngilizce’de “İngiltere” ülkesinin iki değişik yazılışı vardır. Bunlardan bir tanesi “England” ise diğeri nedir?

A) British                     B) Britain
C) Britannica              D) the USA

10 Kasım 2021  

Keloğlan: ………..?
John: I’m from the USA.
Noktalı yere hangi ifade gelmelidir?

A) What is your name?
B) Where are you from?
C) The United States of America
D) Turn off the lights.

10 Kasım 2021  

Türk bayrağında bulunan renkler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Red – Yellow        B) Red – White
C) White – Blue        D) White – Pink

10 Kasım 2021  

“Afedersin” ifadesinin İngilizce’deki karşılığı nedir?

A) Excuse me?            B) Sure
C) Of course               D) Countries

10 Kasım 2021  

“Sixty, Fifty, Forty, ……., Twenty” Noktalı yere ne gelmelidir?

A) Threeten                B) Threety
C) Thirteen                 D) Thirty