4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Haziran 2022  

Bir ulusun, toplumun yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk olarak hangisine ihtiyaçları vardır?

A) Evlere    B) Vatana    C) Orduya    D) Ormanlara

07 Haziran 2022  

I. İnsan haklarına saygı vardır.
II. İnsanlar özgürdür.
III. Adalet herkes için vardır.
Demokratik bir toplum için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

07 Haziran 2022  

İnsanın en önemli ve en temel hakkı …………… ……………. dır. cümlesindeki boşluğu en doğru şekilde nasıl tamamlarız?

A) eğitim hakkı           B) sağlık hakkı
C) dilekçe hakkı          D) yaşama hakkı

07 Haziran 2022  

Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı, bir kısmı da………………korumak içindir. ifadesindeki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) düzeni    B) zenginleri    C) fakirleri     D) ormanları

07 Haziran 2022  

Aşağıdaki kurallardan hangisini çocuklar koymuş olabilir?

A) Kapalı alanlarda sigara içilmemesi
B) 18 yaşını dolduran kişilerin oy kullanabilmesi
C) Büyüklere karşı saygılı olunması
D) Körebe oynarken gözlerin açılmaması

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi adaletin sağlanmadığı bir yerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Adaletsizlik               B) Çatışma
C) Anlaşmazlık              D) Güven

07 Haziran 2022  

Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir?

A) Ekonomik ve siyasi güç
B) Aile içi şiddet
C) Eşitlik ve adalet
D) Belediyenin olması

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir?

A) Şiddetten uzaktırlar.
B) Barış içinde yaşarlar.
C) Bencildirler.
D) Birbirine karşı saygılıdırlar.

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?

A) Uzlaşıcı olmak               B) Yasalara uymak
C) Hoşgörülü olmak         D) Ayrımcı olmak

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan birisi değildir?

A) Farklılıklara saygı göstermek
B) Hoşgörülü olmak
C) Adaletli olmak
D) Ön yargılı olmak

07 Haziran 2022  

Badi oyuna girmişken çocuklar:
–Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! Diye bağırmışlar.
Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş.
Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır?

A) Engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeliyiz.
B) Engelliler oyun oynayamazlar.
C) Engelliler kendi aralarında oynamalıdır.
D) Badi diğer çocuklarla oynamamalıdır.

07 Haziran 2022  

Aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamazsak sorunu nasıl çözeriz?

A) Mahkemeye veririz.
B) Satıcıdan değiştirmesini isteriz.
C) Tüketici Hakem Heyetine başvururuz.
D) Polise şikâyet ederiz.

07 Haziran 2022  

Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?

A) Devlete     B) Ailesine     C) Topluma     D) Kendine

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz?

A) Uzlaşıcı (anlaşmacı) olma       B) Yasalara uyma
C) Hoşgörülü olmak                     D) Ayrımcı olmak

07 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz?

A) Çevredeki kişilerle olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar.
B) Kişinin bencil davranışlar sergilemesini sağlar.
C) Kişinin kendisini mutlu etmesini sağlar.
D) İnsanlar arası ilişkilerin devamlılığını sağlar.

07 Haziran 2022  

Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi ve saygı yoksa hangi seçenekteki değerden söz edilemez?

A) Kıskançlık                      B) Adil olma
C) Anlaşmazlık                  D) Bencillik

07 Haziran 2022  

“Uzlaşı” ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Düşüncelerin uyuşmamasıdır.
B) Mahkemeler haricinde uygulanan çözüm yoludur.
C) Anlaşmazlık durumunda ortaya çıkar.
D) Birlik sağlanmasıdır.

07 Haziran 2022  

Uzlaşmanın önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön yargılı olmak           B) Hoşgörülü olmak
C) Anlayışlı olmak             D) Saygılı olmak

07 Haziran 2022  

Sınıfta düşüncelerini paylaşmasakta herkes istediğini söylemekte serbesttir. Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?

A) Basın özgürlüğü
B) Düşünce özgürlüğü
C) Eğitim hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü

07 Haziran 2022  

Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?

A) Seçilme hakkı         B) Ulaşım hakkı
C) Eğitim hakkı            D) Seçme hakkı