2021-2022 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi Müslümana yakışmayan bir davranıştır?

A) Büyüklerine ve küçüklerine saygılıdır.
B) Küçüklerine karşı kibirlidir.
C) Manevi ve maddi temizliğine önem verir.
D) İbadetlerini zamanında yapar.

01 Nisan 2022  

Allah (c.c.) emirlerini ve yasaklarını insanlara bildirmek için ve gönderdiği dinleri insanlara tanıtıp onları doğru yola iletmek için aşağıdakilerden hangisini göndermiştir?

A) Peygamberler            B) Melekler
C) Cinler                         D) Padişahlar

01 Nisan 2022  

Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğumuz zaman Allah tarafında bize verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emir    B) Günah    C) Sevap    D) İyilik

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi peygamber efendimizin alile büyükleri arasında değildir?

A) Abdullah             B) Ebu Talip
C) Halime                D) Hz. Ali

01 Nisan 2022  

İnsanların dinimizce yasak olan davranışlar yaptığında Allah tarafından karşılığında ne alacaklardır?

A) Sevap    B) Günah    C) Uyarı    D) İyilik

01 Nisan 2022  

Mekke müşriklerinin baskısından dolayı peygamber efendimizin ve müminlerin Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir?

A) Hürmet    B) Hicret    C) Kıyamet    D) Yolculuk

01 Nisan 2022  

Peygamber efendimize çocukluğundan beri doğruyu söyler, emanete sahip çıkar, hiç yalan söylemezdi. Bu sebeple peygamber efendimize söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah'ın resulü                 B) Allah'ın sevgilisi
C) Muhammedü'l emin       D) Doğru söyleyen

01 Nisan 2022  

Peygamber efendimize 40 yaşına kadar peygamberlik gelmemiştir. Bu süreçte peygamber efendimiz hangi meslekte çalışıyordu?

A) Çiftçi    B) Öğretmen    C) Ticaret    D) Marangoz

01 Nisan 2022  

Kur’an’ı Kerim ile aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğrudur?

A) Kur’an’ı Kerim’in mesajları belirli insanlara yöneliktir
B) Kur’an’ı Kerim bütün olarak bir gecede inmiştir
C) Allah tarafından gönderilen tek kutsal kitaptır
D) Kur’an’ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiştir

01 Nisan 2022  

Kur’an’ı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’ e nerede indirilmeye başlanmıştır?

A) Hira Mağrası         B) Hira Dağı
C) Nur Mağarası        D) Medine

01 Nisan 2022  

Kur’an’ı Kerim peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e hangi yıl indirilmeye başlanmıştır?

A) 611    B) 610    C) 620    D) 612

01 Nisan 2022  

Kur’an’ı Kerim’in indirilmesi kaç yıl sürmüştür?

A) Yaklaşık 20        B) Yaklaşık 21
C) Yaklaşık 22        D) Yaklaşık 23

01 Nisan 2022  

Aşağıda, sevgi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sevmek bizim için bir ihtiyaçtır
B) Sevildiğini hissetmek bizi mutlu eder
C) Sevilen insanlar arkadaşlık kurmakta zorluk çeker
D) Sevginin egemen olduğu toplumlarda barış ve huzur olur.

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki sevginin oluşmasını engelleyen bir tutumdur?

A) Hastaları ziyaret etmek.
B) İnsanlara yardım etmek.
C) İnsanlarla selamlaşmak.
D) Yalan söylemek.

01 Nisan 2022  

Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi?

A) Hz Ebu Bekir            B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman               D) Hz. Ali

01 Nisan 2022  

Kur’an-Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kur’an-Kerim’in mesajları evrenseldir.
B) Kur’an-Kerim’in mesajları yereldir, sadece Arabistan’da yaşayanlar içindir.
C) Kur’an-Kerim Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
D) Kur’an-Kerim bölümler halinde değil, bir bütün olarak bir kerede indirilmiştir.

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresindeki “ kevser ” kelimesinin anlamlarından biridir?

A) Bolluk  B) Dürüstük  C) Güven  D) Sonsuzluk

01 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.
C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

01 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim hangi hicri ayda inmiştir?

A) Recep    B) Şaban  C) Ramazan  D) Şevval

01 Nisan 2022  

Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?

A) Tevrat                      B) Zebur
C) İncil                          D) Kuran-ı Kerim