2021-2022 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Hak ve özgürlüklerimizin sınırı yoktur.
B) Özgürlüğümüzü kullanırken başkalarının özgürlüklerine müdehale etmememiz gerekmektedir.
C) Bazı haklarımızı doğuştan kazanırken bazılarını sonradan kazanırız.
D) Kendi hakkımızı koruduğumuz gibi başkalarının da haklarına saygı göstermemiz gerekmektedir.

05 Ocak 2022  

I. Yaşama hakkı
II. Sağlık hakkı
III. Düşünce hakkı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğuştan kazanılan haklar arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A) Düzenli beslenmek
B) Kitap okumak
C) Kıyafetlerimizi temiz tutmak
D) Yerlere çöp atmamak.

05 Ocak 2022  

İnsanlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan akıllı bir varlıktır
B) İnsanlar özgürdürler
C) İnsanlar her istediklerini yapabilirler
D) İnsanlar düşünebilen varlıklardır.

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan değildir?

A) Eğitim hakkı
B) Seçilme hakkı
C) Başkasının eşyasını izinsiz alma hakkı
D) Boş zamanlarda oyun oynama hakkı

05 Ocak 2022  

Bilge öğretmen sınıfında başkan seçecektir. Bunun için öğrencilerden başkanlık için aday olanların tahtaya çıkmasını istemiş ve sınıfın geri kalanına seçecekleri kişinin ismini yazmasını istemiştir.
Buna göre aday olan öğrenciler hangi hakkını kullanmıştır?

A) Eğitim hakkı            B) Yaşama hakkı
C) Çalışma hakkı        D) Seçilme hakkı

05 Ocak 2022  

Ali harçlıklarını biriktirerek çok sevdiği oyuncağını almıştır. Ancak oyuncağı eve getirip baktığında kırıldığını görmüştür.
Buna göre Ali'nin oyuncağı geri götürü değiştirmesi hangisi ile daha iyi açıklanır?

A) Sorumluluk        B) Zorunluluk
C) Hakkı                 D) İsteksizliği

05 Ocak 2022  

Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece Amerika ve Avrupa’ da yaşayan çocukların hakları önemlidir.
B) Çocukların eğitim görme hakkı vardır.
C) Çocuk işçi çalıştırmak yasaktır.
D) Bütün çocukların hakları eşittir

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk Hakları Sözleşmesine” göre “çocuk” tanımına uyar?

A) Okula giden herkes
B) İnsan yavrusu
C)18 yaşından küçük insanlar
D) 11 yaşından küçük insanlar

05 Ocak 2022  

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?

A) Su İhtiyacı
B) Yaşlanmak
C) Dinlenmek
D) Akıl ve vicdan sahibi olmak

05 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yasal olarak çocuklar askere gitmek zorundadırlar.
B) İnsanın bilgi edinmesi için eğitime ihtiyacı vardır.
C) Devletin hakları iyileştirme sorumluluğu yoktur.
D) İnsan düşünen bir varlık değildir.

05 Ocak 2022  

Kişi dokunulmazlığı hakkı ne zaman ortadan kalkar?

A) Doktora gidince            B) Hırsızlık yapınca
C ) Sinemaya gidince        D) Okula gelince

05 Ocak 2022  

‘Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmektir.’ Yanda tanımı verilen kavram hangisi hangisidir?

A) Adalet   B) Sorumluluk   C) Özgürlük   D) Dayanışma

05 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir.
B) Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.
C) Hak aramak için her yolu kullanmalıyız.
D) Her insan hakkını kendine göre belirler

05 Ocak 2022  

Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?

A) Bir yaşından itibaren        B) Doğuştan itibaren
C) Anne karnında                  D) Okula başlayınca

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi insani değerler arasında yer almaz?

A) Hoşgörü    B) Ön yargı    C) Kardeşlik    D) Adalet

05 Ocak 2022  

İnsanların bir arada yaşamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Devlet kurar            B) Eğlenir
C) Kurallar koyar         D) Kurallara uyar

05 Ocak 2022  

"İki şeyin her yönden denk olması, yasalar önünde ayırım yapılmamasıdır." cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Eşitlik    B) Adalet    C) Hak    D) Sorumluluk

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

A) Eğitim hakkı.
B) Otomobil kullanma hakkı.
C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
D) Seçimlere katılma hakkı.

05 Ocak 2022  

Hak deyince aklınıza ne geliyor?

A) Bir şeyi yapma yetkisi
B) İsteğine göre hareket etme yetkisi
C) Zamanımızı en güzel şekilde geçirme yetkisi
D) Sorumluluk sahibi olma yetkisi