2021-2022 4.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

15 Mart 2022  

Aşağıdaki cümleleri oku. İmkansız ise (İ), Olası ise (O), Kesin ise (K) harfleri ile gösteriniz.

a- Birkaç gün önce Elazığ’da deprem oldu.( )
b- Horozun dört ayağı vardır. ( )
c- Öğretmen performans ödevi verebilir. ( )
d- 9 X 8 = 55 ‘ tir. ( )
e - Balıklar suda yaşar. ( )
f - Köpeğim Boncuk’un kütlesi 10 kg gelebilir. ( )

15 Mart 2022  

Aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız.

a) 57 x 10 =
.............. ................... ......................
b) 61 x 100 =
.............. ................... ......................
c) 28 x 1000 =
.............. ................... ......................
d) 5900 ÷ 100 =
.............. ................... ......................
e) 4320 ÷ 10 =
.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız.

853: .............. ................... ......................
2365: .............. ................... ......................
421: .............. ................... ......................
1249: .............. ................... ......................
687: .............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.

10 kg=…………… g
5 ton= ……….kg
2350 g = ……. kg ……. g
5740 mg = ……. g ……….mg
12480 kg = ……. t ……….kg

15 Mart 2022  

Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.

4 saat =………………….. dakika
360 dakika =………… saat
3 yıl = ………….. ay
6 hafta =……………. gün
180 saniye =………….. dakika

15 Mart 2022  

Aşağıda bölme işlemlerini kısa yoldan yapıp sonucunu noktalı yerlere yazınız.

25 000 : 100 = ………………
9 800 : 10 = ……………..
2 400 : 40 = ……………...
2 4000 : 2000 = ……………....

15 Mart 2022  

Aşağıda verilen kısa yoldan çarpma işlemlerinin sonucunu noktalı yerlere yazınız.

2000 x 7 = ……………..
55 x 1000 = ……………..
202 x 10 = ………………
40 x 30 =……………….

15 Mart 2022  

Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.

1820 kg = ……. t………… kg
38 250 mL = ……… L …………mL
25 t = ……………….kg
3275 mL = ………L ……..…..mL

15 Mart 2022  

Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.

16 kg = …………… g
8 L = …………….mL
2750 g = ……… kg ……..…g
7 L 50 mL = ………………mL

15 Mart 2022  

Aşağıdaki sayı örüntülerinde verilmeyen sayıları bulun.

* 15, 24, 34, 45, 56,
.............. ................... ......................
* 4, 8, 9, 18, 19, 38, 39,
.............. ................... ......................
* 30, 32, 36, 42, 50,
.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıdaki kesirlere birer örnek yazınız.

a) Basit kesir:…………….
b) Bileşik kesir:…………..
c) Tam sayılı kesir:…………
d) Birim kesir:…………
e) Yarım kesir:…………

15 Mart 2022  

Aşağıdaki noktalı yerleri istenilen birimden yazınız.

a) çeyrek saat:…………….dk
b) Bir yıl …………………haftadır.
c) 6 dakika :……………..saniyedir.
d) 7hafta 5 gün:…………….gündür.
e) 240 dakika :……………….saattir.

15 Mart 2022  

Aşağıdaki üç basamaklı sayıları onluğa dört basamaklı sayıları yüzlüğe yuvarlayınız.

376:……………….
284……………….
961:……………..
6975:………………… 
5827:………………… 

15 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

A. Üçgenin iç açılarının toplamı …………………. .derecedir .
B. Dört kenarı eşit , bütün açıları 90 derece olan geometrik şekle …………………….. denir.
C. Payı paydasına eşit olan kesirlere ………………………… kesir denir.
Ç. Bir yıl ………………. gün …………… saattir .
D. Payı paydasından küçük olan kesirlere …………………….. kesir denir.
E. Dakikanın altmışta birine …………………….. denir.
F. Bir yıl ……….. haftadır.
G. Bir bütünün eş parçalarından birini veya bir kaçını gösteren sayıya ……………. denir.
Ğ. 15 dakikalık zaman dilimine ……………… saat denir.
H. Bir gün …………. saattir.

15 Mart 2022  

Aşağıda yazı ile verilen kesirleri rakamla yazınız.

Dokuzda altı=
.............. ................... ......................
Dört tam üçte iki=
.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıda verilen doğal sayıyı ile yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıları tabloya yazınız.
6, 0, 8, 7

En Küçük Sayı
.............. ................... ......................
En Büyük Sayı
.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.

a) 57 X 10 = …….…..……
b) 60 X 100 = ……………..
c) 18 X 1000 = ………….…

15 Mart 2022  

420 öğrencisi olan bir okuldaki öğrencilerin 2 / 6‘si erkek öğrencidir. Buna göre bu okulda kaç kız öğrenci vardır? (Şekil çizerek çözün)

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Seda’nın 80 TL parası var. 3/5’ini harcadı. Kaç TL parası kaldı? (Şekil çizerek çözün)

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

.............. ................... ......................

15 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız.

(……….) Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür.
(……….) Bileşik kesirlerin payı paydasından büyüktür.
(……….) 1 L = 100 mL
(……….) Bir yılda; 365 gün, 52 hafta, 12 ay ve 4 mevsim vardır.
(……….) 1 ton= 100 kg
(……….) Sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanırken sayının son iki basamağına bakılır.
(……….) Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürer, buna “artık yıl” denir.
(……….) Fillerin kütlesi gram cinsinden tartılır.
(……….) Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılan kesirlere, tam sayılı kesir denir.