2021-2022 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Mayıs 2022  

I. Ülkenin kalkınmasını sağlamak
II. Türkiye’yi çağdaş ülkeler konumuna yükseltmek
III. Türkiye’nin modernleşmesini sağlamak
Hangileri Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemin nedenleri arasında gösterilebilir?

A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III   D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

“Bilim adamının bizlerden farklı bazı yanları vardır. Bir iş yaptığımızda sıkılıp yapmayabiliriz.”
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir?

A) Sabırlıdırlar             B) Azimlidirler
C) Bencildirler             D) Araştırmacıdırlar

17 Mayıs 2022  

Ali, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ahmet hangisiyle karşılaşır?

A) Trafik cezası alır.
B) Toplum tarafından kınanır.
C) Para cezası alır.
D) Okul müdürü tarafından cezalandırılır.

17 Mayıs 2022  

Geçen hafta Yılmaz’ın bir kardeşi doğdu. Babası ………………Müdürlüğüne giderek kardeşi adına düzenlenmiş bir ……………  aldı. Bu cümlelerde eksik bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?

A) Emniyet – ehliyet             B) Okul – diploma
C) Nüfus – nüfus cüzdanı    D) Sağlık – sağlık karnesi

17 Mayıs 2022  

I. Milletvekili
II. Kaymakam
III. Vali
IV. Belediye Başkanı
V. Muhtar
Yukarıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?

A) I, II ve V             B) II, III ve V
C) II ve III               D) IV ve V

17 Mayıs 2022  

Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ……………………………. adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) ticaret     B) ithalat    C) ihracat     D) satım

17 Mayıs 2022  

* İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumludur.
* İldeki resmi kurum ve kuruluşlar ona bağlıdır.
Yukarıdaki görevler hangi yönetici ile ilgilidir?

A) Bakan             B) Belediye başkanı
C) Vali                  D) Kaymakam

17 Mayıs 2022  

Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisinin etkinlikte bulunduğu alan yanlış verilmiştir?

A) Lösemili Çocuklar Vakfı - Sağlık
B) Milli Eğitim Vakfı – Eğitimin desteklenmesi
C) TEMA Vakfı - Doğal Çevrenin Korunması
D) Kızılay – İçki, sigara ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan alışkanlıklarla mücadele etmek

17 Mayıs 2022  

Toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan resmi kurumlara ne ad verilir?

A) Hastane   B) Muhtarlık   C) Okul   D) Adliye

17 Mayıs 2022  

Serkan Bey temel amacı, toplumda aileye, bireye zararı olan sigara, içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak hizmet vermektedir.
Buna göre, Serkan Bey’in hizmet verdiği sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşilay                           B) Kızılay
C) Türk Böbrek Vakfı        D) AÇEV

17 Mayıs 2022  

Demiryolu yapımı hangi bakanlığın görevidir?

A) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
B) Ulaştırma bakanlığı
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) M.E.B

17 Mayıs 2022  

Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden satın almaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomi   B) İhracat   C) Ticaret   D) İthalat

17 Mayıs 2022  

Bazı bakanlıklar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlık Bakanlığı – Gıda maddelerini sağlık açısından denetlemek.
B) Milli Eğitim Bakanlığı – Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak.
C) Dış İşleri Bakanlığı – Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
D) Adalet Bakanlığı – Mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak

17 Mayıs 2022  

Ülkemiz hangi kıtalarda bulunmaktadır?

A) Asya-Avrupa              B) Asya-Afrika
C) Avrupa-Afrika            D) Asya-Amerika

17 Mayıs 2022  

Anayasamıza göre yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üniversiteler             B) Mahkemeler
C) Bakanlıklar                D) Partiler

17 Mayıs 2022  

Depremden sonra vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarına katılması neyi gösterir?

A) Dayanışma             B) Çalışkanlık
C) Telaş                       D) Cesaret

17 Mayıs 2022  

Hayvancılığın yoğun olarak görüldüğü bir bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç vardır?

A) Bilgisayar mühendisliği     B) Turizm rehberliği
C) Veterinerlik                          D) Terzilik

17 Mayıs 2022  

I.Tsunami
II. Çığ
III.Trafik kazası
IV.Toprak kayması
Yukarıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A) II     B) I     C) IV     D) III

17 Mayıs 2022  

Tuz Gölü,Peribacaları ve Akşehir Gölü hangi bölgemizde yer alır?

A) Marmara Bölgesi        B) İç Anadolu Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi          D) Ege Bölges

17 Mayıs 2022  

Kültürel zenginliğimizin en önemli kişilerinden biri olan,insanları güldüren,güldürürken de düşündüren kimdir?

A) Nasreddin Hoca         B) Dadaloğlu
C) Karacaoğlan                D) Keloğlan