2021-2022 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır?

A) Yemek yemek ve su içmek    B) Uyumak
C) Oyun oynamak                      D) İbadet etmek

10 Ocak 2022  

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşması
B) Hayvanlardan faydalanması
C) Akıllı olması ve düşünmesi
D) Kış uykusuna yatması

10 Ocak 2022  

“O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever” (Al-i İmran 134)
Yukarıda yer alan ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir?

A) Affedicidirler, affetmeyi severler.
B) Allah için harcamayı severler infak, sadaka ve zekat vermekten kaçınmazlar.
C) Güzel davranmayanları çok severler.
D) Öfkelerini kontrol ederler.

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

A) Hasta olanların oturarak veya yatarak da namaz kılabilmesi
B) Abdest için su bulunmadığında teyemmüm
alınabilmesi
C) Uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin orucunu sonra da tutabilmesi
D) Parası olmayanların hacca gitmekle sorumlu olmaları

10 Ocak 2022  

Peygamberimizin mescidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi – Medine  B) Mescidi Aksa – Kudüs
C) Kabe – Mekke                  D) Alaaddin Cami - Muş

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir?

A) İbadetlerde kolaylık sağlaması
B) İnsanlarla iyi geçinmeyi emretmesi
C) Akla önem vermesi
D) Sadece Araplara değil tüm insanlar için gönderilmesi

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzene örnek olarak gösterilemez?

A) Aynı topraktan farklı bitkiler çıkması
B) Dünyanın güneş etrafında dönmesi
C) Bizleri en güzel bir biçimde yaratıp el, dil, göz kulak vermesi
D) Gezegenlerin birbirlerine çarpmadan dönmesi

10 Ocak 2022  

İslam dininden olanlara ne denir?

A) Münafık                B) Müslüman
C) Müşrik                  D) Kafir

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki namazın şartlarından hangisini kadınlar da erkekler de aynı şekilde yaparlar?

A) İftitah Tekbiri   B) Rüku   C) Secde   D) Kıraat

10 Ocak 2022  

Namazın aşağıdaki şartlarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Necasetten Taharet    B) İstikbal-i Kıble
C) Kaide-i Ahire               D) Setr-i Avret

10 Ocak 2022  

Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Hadesten Taharet      B) Necasetten Taharet
C) Niyet                            D) Vakit

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki namaz ikililerinden hangisi vacip namazlardır?

A) Cuma-Bayram        B) Bayram-Vitir
C) Teravih-Vitir            D) Cuma-Teravih

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır?

A) Cuma namazı         B) Bayram namazı
C) Teravih namazı      D) Vitir namazı

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?

A) Cuma namazı        B) Bayram namazı
C) Teravih namazı      D) Vitir namazı

10 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir?

A) Sabah    B) Akşam    C) İkindi    D) Vitir

10 Ocak 2022  

I. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.
II. Namaz dinin direğidir
Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz?

A) Dini hayatımızı ayakta tutan şey namazdır
B) Namazsız da Müslümanlık olur.
C) Namaz en temel ibadetlerdendir
D) Kişi ahirette namazdan hesaba çekilecektir.

10 Ocak 2022  

İnsanoğlunun anne karnındaki bir çiğnemlik et parçası haline ne denir?

A) Nutfe    B) Mudga    C) Alaka    D) Bebek

10 Ocak 2022  

İnsanoğlu Kur’an-ı Kerim’in ifadesine göre “bir damla sıvıdan” meydana gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ………….. adı verilen bu madde, insanın anne karnındaki ilk hâline verilen isimdir.
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alaka    B) Nutfe    C) Bebek    D) Mudga

10 Ocak 2022  

Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
B) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
C) Şeytan Hz. Adem’e secde etmemiştir.
D) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler

10 Ocak 2022  

Yatsı namazı kaç rekattır?

A) 13    B) 8    C) 4    D) 5