2021-2022 5.Sınıf Arapça Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Arapça dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Arapça dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Arapça dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Arapça 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Ekim 2021  

Arapçası verilen harflerin altındaki kutucuğa örnekteki gibi okunuşunu yazınız.

ذ        ......................... ش : ......................... 
ق        ......................... ظ : ......................... 
ث        .........................س : ......................... 
ب      ......................... ص : ......................... 
ح        ......................... ن : ......................... 

19 Ekim 2021  

Aşağıda verilen harekeli harflerin okunuşlarını örnekteki gibi yazınız.

اَصْ         ......................... مٍ : ......................... 
اِنَّ         ......................... اِمْ : ......................... 
اَبَّ        ......................... ساً : ......................... 

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki kelimelerin doğru yazılışını örnekteki gibi yazınız.

دُرْرٌ     ......................... فَرْرَ : ......................... 
سَلْلَةٌ       .........................غَيْيَرَ : ......................... 
عَلْلَمَ        .........................ثُمْمَ  : ......................... 

19 Ekim 2021  

Aşağıda Arapça olarak verilen harflerin Türkçe okunuşlarını karşılarına yazınız.

ا       ......................... ت : ......................... 
غ       ......................... ظ : ......................... 
ك     ......................... س : ......................... 
ي       ........................ ر : ......................... 
د      .........................ب : ......................... 

19 Ekim 2021  

Aşağıda isimleri Türkçe olarak verilen harflerin Arapçalarını yanlarına yazınız.

KEF: .........................      YA: ......................... 
BE: .........................        CİM: ......................... 
NUN: .........................     VAV: ......................... 
SAD: .........................      GAF: ......................... 
AYIN: .........................     TI: ......................... 

19 Ekim 2021  

Ayın harfinin ortada yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ع    B) ـع    C) ـعـ    D) عـ

19 Ekim 2021  

د harfi aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A) دُسْتُورٌ    B) مَ دْرَسَةٌ    C) مِصْعَ دٌ    D )ـدَخَلَ

19 Ekim 2021  

خ harfi aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A) خَيْمَةٌ    B) ةٌ مَخَ دَّ    C) مَطْبَخٌـ    D) خُ بْزٌ

19 Ekim 2021  

مَ كْ تَ بَ ةٌ harflerinin bitişmiş hâli aşağıdaki kelimelerden hangisinde doğru yazılmıştır?

A) مَكْتَبَةٌ    B) مَكْتَ بَةٌ    C) مَ كْتَبَةٌ    D) مَكْ تَبَةٌ

19 Ekim 2021  

Se harfinin ortada yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ث    B) ــثـ    C- ـث    D) ثــ

19 Ekim 2021  

Cim harfinin sonda yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ﺝ        B) ﺞ        C-) ﺟــ        D) ـجـ

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki harflerin hangisinde fetha vardır?

A) سْ        B) عُ        C) قِ        D) لَ

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ب harfi yanlış yazılmıştır?

A) قلب        B) جب ل        C) خبز    D) بدلة

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ا harfi yanlış yazılmıştır?

A) اخت        B) ها تف    C) مرفا    D) لخت

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ج harfi doğru yazılmıştır?

A) ج بل    B) شج رة    C) ثل ج    D) شجرة

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki harflerden hangisi hem önündeki (solundaki) harfle hem de arkasındaki (sağındaki) harfle birleşir? (Çift kollu)

A) ض    B) و    C) ر    D) ز

19 Ekim 2021  

Aşağıdaki harflerden hangisi önündeki (solundaki) harfle birleşmeyen harflerden birisidir. (Tek kollu)

A) ل    B) ق    C) غ    D) و

05 Ekim 2021  

Aşağıdaki Arapça zamirlerle ilgili bilgilerden doğru olana ‘D’ yanlış olana ‘Y’ işareti koyunuz.

[......]  هُنَّ: erkek için kullanılır anlamı onlardır
[......]  نَااَ: Ben manasına gelir 
[......]  اَنْتَ: kızlar için kullanılır anlamı sen demektir 
[......]  نَحْنُ: Biz manasına gelir
[......]  هُوَ: Erkek için kullanılır o anlamındadır  
[......]  هُماَ: O ikisi manasına gelir  
[......]  هُمْ: Erkek için kullanılır anlamı onlardır  
[......]  اَنْتِ: Kızlar için kullanılır anlamı sen demektir 
[......]  هِيَ: Erkek için kullanılır o anlamındadır 
[......]  Arap alfabesi ünsüzlerden oluşur
[......]  İki esre; ince harflere en sesi, kalın harflere an sesi verir
[......]  Şedde; bir harfi 2 kere okutmaya yarar
[......]  Peltek harfler ﺙ , ذ , ﺾ‎ olmak üzere üç tanedir
[......]  Arapça soldan sağa doğru yazılır

05 Ekim 2021  

Aşağıdaki Arapça metnin anlamını yazınız?

قُومُوشْ دَرْوِشْ مُعَلِّيمِي اَناَ. كِتَابِي هَذَا. تَلْمِيذُ اَنَا.سَلِيمْ اِسْمِي.مَرْحَابَا

.......................... .........................  ....................

.......................... .........................  ....................

05 Ekim 2021  

Kısa ünlüler kaç tanedir ve nelerdir aşağıdaki boşluğa açıklayınız?

.......................... .........................  ....................

.......................... .........................  ....................

.......................... .........................  ....................