5.Sınıf Zekâ Oyunları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Nisan 2022  

Aşağıda verilen şekilde starttan başlayarak hayaletin boş mezara ulaşa bilmesi için bazı mezar taşları üzerinde sayılar yazılmış bazılarının üzerinde is bu sayılar yazılmamıştır.
Hayaletin boş mezara ulaşabilmesi için boş mezar taşlarını doldurunuz.
zeka oyunları sorusu

05 Nisan 2022  

Aşağıda verilen labirentten çıkışı şeklin üzerinde çizerek tamamlayınız.
labirent sorusu

05 Nisan 2022  

Aşağıda verilen 9X9 sudokuyu uygun şekilde doldurunuz.
sudoku sorusu

05 Nisan 2022  

Aşağıda verilen şekilleri 21 ile 29 arasındaki sayıları kullanarak tamamlayınız. 
Not: Her şekil ayrı olarak doldurulacaktır.
Ayrıca her sayı her şekilde yalnızca bir kez kullanılacaktır.
zeka oyunları sorusu

05 Nisan 2022  

Bir hırsız dükkana gidip dükkan sahibinin haberi olmadan 200 lira kasan çalmıştır. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan 150 liralık alış veriş yapıp çaldığı 200 lirayı dükkancıya vermiştir. Dükkancı 50 lira para üstünü hırsıza verip göndermiştir.
Buna göre dükkancı kaç lira zarara girmiştir?

A) 150    B) 200    C) 350    D) 400

05 Nisan 2022  

Bir tüccar üç çuval elmaya sahiptir. Her çuvalda 30 tane elma bulunmaktadır. Bir çuval 30 dan fazla elma alamaz. Bu tüccar seyehat ederken 30 ayrı köyden geçecek ve her geçtiği köye her çuvaldan birer tane elma verecektir.
Buna göre tüccarın, tüm bu köyleri geçtikten sonra geriye kaç tane elması kalmıştır?

A) 50    B) 40    C) 35    D) 25

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Mangala oyununun özelliklerinden değildir?

A) İki kişiyle oynanır
B) 48 adet taş ile oynanır
C) Her kuyuya 5’er adet taş konur
D)Tahta üzerinde 12 küçük kuyu ve 2 tane de büyük hazine vardır

05 Nisan 2022  

İlk olarak Atalarımızın bulduğu, bir adı da “Kuyu Oyunu” demek olan yüzyıllardır topraklarımızda oynanan Türklere ait zekâ ve strateji oyununun adı nedir?

A) Satranç    B) Tavla    C) Dama    D) Mangala

05 Nisan 2022  

Satranç yarışmalarında oyuncuların yaptığı hamlelerin bir kâğıda yazılı olarak aktarılması sonucu ortaya çıkan, böylelikle oynanan oyunun kaydının tutulmasını sağlayan ve aynı zamanda ‘satrancın dili’ olarak da isimlendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kotasyon            B) Nütasyon
C) Rotasyon            D) Notasyon

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi MEB zekâ oyunları dersi öğretim programındaki öğrenme alanları içinde yer alan Strateji Oyunu türlerinden biri değildir?

A) Sudoku    B) Mangala    C) Dama    D) Satranç

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilde starttan başlayarak toplam 10 olacak şekilde finishe doğru aşağı ve sola doğru şeklinde üzerinde çizerek tamamlayınız.
matematiksel bulmaca

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilden yola çıkarak istenilen işlemleri yapınız.
işlem tablosu

a) Toplamları 10 yapan iki sayıyı aşağıya yazınız. ( 6 adet)
* ..... + ......
* ..... + ......
* ..... + ......
* ..... + ......
* ..... + ......
* ..... + ......
b) Toplamları 10 yapan üç sayıyı aşağıya yazınız. ( 3 adet)
* ..... + ......
* ..... + ......
* ..... + ......

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekillerde örüntüyü bularak boş bırakılan kareleri doldurunuz.
Not: Her iki şekil birbirinden ayrıdır.
işlem üçgeni

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilleri örnekteki gibi doldurunuz.
Not: Her iki şekil birbirinden ayrıdır.
işlem piramiti

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilden yola çıkarak hangi kertenkelenin hangi sayıyı temsil ettiğini bulunuz.
Not: Her sütun sonundaki sayı o sütundaki kertenkelelerin toplamını göstermektedir.
şekil örüntüsü sorusu

17 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilleri örnekteki gibi doldurunuz.
işlem karesi sorusu

17 Mart 2022  

Bir kümes ile ilgili aşağıdakiler verilmektedir:
* Kümeste papağan ve tavşan bulunmaktadır.
* Kümeste toplam 72 tane baş gözükmektedir.
* Kümeste toplam 200 tane ayak gözükmektedir.
Buna göre bu kümesteki toplam papağan ve tavşan sayısı sırasıyla hangisidir?

A) 44 - 28    B) 28 - 44    C) 50 - 34    D) 34 - 50

17 Mart 2022  

Arda 6 yaşındadır. Ardanın kardeşi Ayşe ise Ardanın yaşının yarısı kadardır. Buna göre 50 yıl sonra Ayşe kaç yaşında olur?

A) 40    B) 45    C) 50    D) 53

17 Mart 2022  

Türk daması her insanın kolay öğrenebileceği bir oyundur. Aynı zamanda pek çok yararları olan bir spordur. Aşağıdakilerden hangisi Damanın yararlarından değildir?

A) Türk daması hafızayı güçlendirir
B) Türk damasında tek hedef kazanmaktır
C) Türk daması planlı olmayı öğretir
D) Türk daması başkalarına karşı saygılı ve dürüst olmayı öğretir

17 Mart 2022  

Satranç ve Damada oyuncular taşları sırayla hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla göre hareket ettirilmesine ne denir?

A) Hamle    B) Dama    C) Mat    D) Şah