2021-2022 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?

A) Kurban Bayramı        B) Cumhuriyet Bayramı
C) Zafer Bayramı           D) Nevruz Bayramı

09 Kasım 2021  

Karadeniz Bölgesine ait geleneksel oyunun adı nedir?

A) Halay    B) Zeybek    C) Misket    D) Horon

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangileri bir kalabalık oluşturur?
I. Okul korosu
II. Parkta gezinen insanlar
III. Tiyatro topluluğu
IV. Banka kuyruğundaki insanlar

A) I – II – III    B) I – II    C) II – IV    D) I – III

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?

A) Otobüsteki yolcular      B) 5- A sınıfı öğrencileri
C) Durakta bekleyenler    D) Pazarda alışveriş yapanlar

09 Kasım 2021  

1. Ortaokul müdürü → Rol
3. Ortaokul → Rol
2. Sivil Savunma Kulübü → Grup
4. Devlet Hastanesi → Kurum
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

09 Kasım 2021  

”Öğretmen olmak isteyen Kader, babası tarafından 5.sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Kader’in tarlada çalışarak para kazanmasını istemektedir.’’ Kader’in hangi hakkı elinden alınmaktadır?

A) Eğitim  B) Giyinme  C) Barınma  D) Tedavi olma

09 Kasım 2021  

Bir insanın evde baba, iş yerinde memur, bir derneğe üye olması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Toplum içinde rollerimizin değişmediği
B) Farklı gruplarda farklı rollerimiz olduğunun
C) Rollerimizin her zaman aynı kaldığı
D) Rollerin yere ve zamana göre değişmediği

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerimizden biri değildir?

A) Yemekler                    B) Türküler
C) Millî Bayramlar          D) Halk oyunları

09 Kasım 2021  

Önceleri kişileri birbirinden ayırmak için çeşitli ağa, bey, paşa vb .lakaplar kullanılırmış. Bu da toplum içinde karışıklara neden oluyormuş.
Bu karışıklık hangi yenilikle ortadan kaldırılmıştır?

A) Yeni Türk alfabesinin kabulü ile
B) Türk Medeni Kanunun kabulü ile
C) Soyadı Kanununun kabulü ile
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen bölge – halk oyunu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Karadeniz bölgesi – Karşılama
B) Ege Bölgesi- Zeybek
C) Marmara bölgesi – Kaşık oyunu
D) Güneydoğu Anadolu bölgesi- Kafkas oyunu

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir öge olamaz?

A) Dil                             B) Gelenekler
C) Fabrikalar                D) Halk Oyunları

09 Kasım 2021  

- Gölge oyunudur.
- Kuklalarla canlandırılır
Yukarıda özellikleri verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dede Korkut Hikâyeleri   B) Orta Oyunu
C) Karagöz – Hacivat            D) Meddah

09 Kasım 2021  

Hangisi Atatürk ilkesi değildir?

A) Laiklik                    B) Çağdaşlık
C) Devletçilik             D) Cumhuriyetçilik

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A) Çevreyi temiz tutmak
B) Oy kullanmak
C) Ödevlerimizi zamanında yapmak
D) Alışverişlerde fiş almak

09 Kasım 2021  

“Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ………… denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Grup    B) Birey    C) Hak    D) Sorumluluk

09 Kasım 2021  

Ünzile 8 yaşında bir kız çocuğudur. Çok istediği ve okul çağına geldiği halde babası tarafından okula gönderilmemektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ünzile’nin evde sorumlulukları vardır.
B) Babası, Ünzile’nin eğitim hakkını elinden almaktadır.
C) Ünzile, okula gitmediği için sorumluluğunu yerine getirmeyen bir öğrencidir.
D) Ünzile’nin babası, babalık rolünün gerektirdiği gibi davranmaktadır.

09 Kasım 2021  

-Ders içeriği gereği sınıfta gerekli bilgileri öğrencilere vermek
-Otel duvarlarını boyamak
-Yönetmekte olduğu trenle insanların ulaşımını sağlamak
Yukarıda belirtilen sorumluluklar verilen seçeneklerdeki rollerle eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır?

A) Boyacı  B) Öğretmen  C) Makinist  D) Polis

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

A) Gazete okumak            B) Geziye gitmek
C) Voleybol oynamak       D) Yardım derneği kurmak

09 Kasım 2021  

Birey hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kendine has düşünceleri vardır.
B) Bireyler bir araya gelerek grupları ya da kurumları oluşturur.
C) Tüm bireyler aynı yeteneklere sahiptir.
D) Toplumun en temelinde birey vardır.

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortamı değiştirmelerine kanıt olarak gösterilemez?

A) Baraj    B) Tünel     C) Köprü    D) Vadi