Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının günlük hayattaki uygulamaları nelerdir? Üç örnek veriniz.


 2. Cevap: * Doktorlar, hastaların iç organlarını muayene etmek için stetoskop kullanırlar. Stetoskop, sesin katı ortamlarda daha hızlı yayılması prensibine dayanır. * Denizaltılar, su altında ses dalgaları kullanarak iletişim kurarlar. Ses dalgaları, suda havadan daha hızlı yayılır. * Depremler, yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan ses dalgalarıdır. Ses dalgaları, yer kabuğunda katı ortamlarda daha hızlı yayılır ve depremlerin merkez üssü bu şekilde belirlenir. Açıklama:

  Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının günlük hayatta birçok uygulaması vardır. Bu uygulamalar, sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda farklı hızlarda yayılması prensibine dayanmaktadır. 3. Sesin frekansı ve genliği nedir? Her birinin günlük hayattaki örneklerini veriniz.


 4. Cevap: * Sesin frekansı, bir saniyede oluşan ses titreşimlerinin sayısıdır. Sesin frekansı, sesin perdesini belirler. * Sesin genliği, ses titreşimlerinin en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki farktır. Sesin genliği, sesin şiddetini belirler. Günlük hayattaki örnekler: * Yüksek sesle konuşan bir kişinin sesinin frekansı, düşük sesle konuşan bir kişinin sesinin frekansından daha yüksektir. * Bir davulun sesi, bir gitarın sesinden daha yüksek şiddettedir. Bunun nedeni, davulun sesinin genliğinin gitarın sesinin genliğinden daha fazla olmasıdır. Açıklama:

  Sesin frekansı ve genliği, sesin iki temel özelliğidir. Sesin frekansı, sesin perdesini, genliği ise sesin şiddetini belirler. 5. Maddenin sıkıştırılabilmesinde etkili olan iki faktör nedir?


 6. Cevap: * Maddenin fiziksel hâli * Tanecikler arası boşluk miktarı Açıklama:

  Maddenin sıkıştırılabilmesi, maddenin fiziksel hâline ve tanecikler arası boşluk miktarına bağlıdır. Genel olarak, gaz hâldeki maddeler sıvı hâldeki maddelerden, sıvı hâldeki maddeler ise katı hâldeki maddelerden daha kolay sıkıştırılabilir. Ayrıca, tanecikler arası boşluk miktarı fazla olan maddeler daha kolay sıkıştırılabilir. 7. Suyun üç farklı hâlini (katı, sıvı ve gaz) açıklayınız.


 8. Cevap: * Katı su: Tanecikleri sıkıca paketlenmiş ve titreşim hareketi yapan su hâlidir. Katı suyun belirli bir şekli ve hacmi vardır ve akışkan değildir. * Sıvı su: Tanecikleri daha hareketli ve titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapan su hâlidir. Sıvı suyun belirli bir hacmi vardır ancak belirli bir şekli yoktur ve akışkandır. * Gaz su: Tanecikleri çok hareketli ve bağımsız hareket eden su hâlidir. Gaz suyun belirli bir şekli veya hacmi yoktur ve akışkandır. Açıklama:

  Suyun hâl değişimleri, sıcaklık ve basınç gibi faktörlerle kontrol edilir. Sıcaklık arttıkça, suyun tanecikleri daha hareketli hale gelir ve hâl değişimi meydana gelir. Basınç arttıkça, suyun tanecikleri daha sıkı bir şekilde paketlenir ve hâl değişimi zorlaşır. 9. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunlukları farklı olduğunda kapta nasıl konumlanırlar?


 10. Cevap: Açıklama: Yoğunluğu en fazla olan sıvı en dibe çökerken daha az yoğunluğa sahip sıvı yukarı çıkar. Kazanım: Yoğunluğu farklı sıvıların kapta konumlanışını açıklayabilmek. Isı yalıtım malzemeleri nelerdir?ama: Yoğunluğu en fazla olan sıvı en dibe çökerken daha az yoğunluğa sahip sıvı yukarı çıkar. Kazanım: Yoğunluğu farklı sıvıların kapta konumlanışını açıklayabilmek. Isı yalıtım malzemeleri nelerdir? Açıklama:

  Yoğunluğu en fazla olan sıvı en dibe çökerken daha az yoğunluğa sahip sıvı yukarı çıkar. 11. Metal eşyalar neden ısıyı daha iyi iletir?


 12. Cevap: Metal eşyalar, ısıyı daha iyi iletir çünkü metal atomları arasındaki boşluklar azdır. Bu sayede ısı enerjisi metal atomları arasında daha hızlı yayılır. Açıklama:

  Metal eşyalar, ısı iletkenliği yüksek olan malzemelerdir. Isı iletkenliği, bir malzemenin ısıyı iletme yeteneğidir. Metal atomları arasındaki boşluklar az olduğu için ısı enerjisi metal atomları arasında daha hızlı yayılır. Bu nedenle metal eşyalar ısıyı daha iyi iletir. 13. Türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağı nedir?


 14. Cevap: Hidroelektrik enerji Açıklama:

  Hidroelektrik enerji, barajlı santraller sayesinde üretilebileceği gibi doğrudan akarsu üzerine yerleştirilen türbinlerle de üretilebilir. 15. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 16. Cevap: Hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle, hidrojen ve dalga enerjisi. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçler sonucunda oluştuğu ve kullanıldığında yerine konulabildiği için “yenilenebilir” olarak nitelendirilir. 17. Dengelenmiş ve dengesiz kuvvetler nelerdir? Örnekler veriniz.


 18. Cevap: Dengelenmiş kuvvetler, bir cismin üzerine etki eden ve birbirini yok eden kuvvetlerdir. Dengesiz kuvvetler ise, bir cismin üzerine etki eden ve birbirini yok etmeyen kuvvetlerdir. Açıklama:

  Dengelenmiş kuvvetler altında cisim hareketsiz kalır veya sabit hızla hareket etmeye devam eder. Dengesiz kuvvetler altında cisim ivmelenir. Örneğin, bir masanın üzerinde duran kitap üzerine etki eden yerçekimi kuvveti ve masanın tepki kuvveti dengelenmiş kuvvetlerdir. Bir arabayı iten kuvvet ve sürtünme kuvveti dengesiz kuvvetlerdir. 19. Sürat nedir? Sabit süratli hareket nedir?


 20. Cevap: Sürat, bir cismin birim zamanda aldığı yoldur. Sabit süratli hareket, bir cismin eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığı harekettir. Açıklama:

  Sürat, cismin hareketinin hızını belirler. Sabit süratli hareket, cismin hareketinin ivmesinin sıfır olduğu harekettir. Örneğin, bir otomobilin saatte 50 kilometre hızla seyretmesi sabit süratli bir harekettir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Bir ses kaynağından çıkan ses dalgası, bir engeli gördüğün de durmaz ve engeli geçen ses dalgası, engelin ardında ulaşamayacağı alan oluşmuyor.
  2. ( ) Zil sesi gibi ses dalgaları, çevresindeki nesneleri titreterek sesin yön değiştirerek gelmesine ve sesin yansımasına sebep olmaktadır.
  3. ( ) Konferans salonlarında, tiyatro salonlarında ve sinema salonlarındaki koltukların ön küzmelerde oturmak ses dalgalarının yansımasının fazlalığından dolayı sesi daha net ve anlaşılır bir şekilde dinlemememize sebep olur.
  4. ( ) Gürültülü bir ortama sahip bir yerde konuşurken sesi yükseltmek, o ortamın daha az gürültülü olmasını sağlayacaktır.
  5. ( ) Nesneler, ses dalgalarının yansımasını önlemesinden dolayı ses izolasyonu malzemesi olarak kullanılabilirler.
  6. ( ) Karlı bir ortama sahip bir yerde ses dalgalarının yansıması azalır.
  7. ( ) Yaklaşık 340 metre/saniye hızla suda yayınlanan ses dalgasının yansıması, sudaki nesnelere çarparak gerçekleşir.
  8. ( ) Yankıyı engellemek için, sert ve düz yüzeyli duvarların üzerine yumuşak halı, perde gibi sesin emilimini sağlayacak nesneler asılır.
  9. ( ) Eşyalı salonlar, ses dalgalarını yansıtan sert yüzeylerinin sayısının fazla olması sebebiyle sesin yankılanmasına sebep olur.
  10. ( ) Şehir içindeki otomobillerin egzozundan çıkan ses dalgaları, çevresindeki binalara çarparak sesin yansımasına sebep olur.

 22. Cevap: 1.D, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.Y, 6.Y, 7.D, 8.Y, 9.D, 10.D Açıklama:

  1. Zil sesi gibi ses dalgaları, çevresindeki nesneleri titreterek sesin yön değiştirerek gelmesine ve sesin yansımasına sebep olmaktadır. 2. Nesneler, ses dalgalarının yansımasını önlemesinden dolayı ses izolasyonu malzemesi olarak kullanılabilirler. 3. Karlı bir ortama sahip bir yerde ses dalgalarının yansıması azalır. 4. Şehir içindeki otomobillerin egzozundan çıkan ses dalgaları, çevresindeki binalara çarparak sesin yansımasına sebep olur. 5. Konferans salonlarında, tiyatro salonlarında ve sinema salonlarındaki koltukların ön küzmelerde oturmak ses dalgalarının yansımasının fazlalığından dolayı sesi daha net ve anlaşılır bir şekilde dinlemememize sebep olur. 6. Yankıyı engellemek için, sert ve düz yüzeyli duvarların üzerine yumuşak halı, perde gibi sesin emilimini sağlayacak nesneler asılır. 7. Eşyalı salonlar, ses dalgalarını yansıtan sert yüzeylerinin sayısının fazla olması sebebiyle sesin yankılanmasına sebep olur. 8. Yaklaşık 340 metre/saniye hızla suda yayınlanan ses dalgasının yansıması, sudaki nesnelere çarparak gerçekleşir. 9. Bir ses kaynağından çıkan ses dalgası, bir engeli gördüğün de durmaz ve engeli geçen ses dalgası, engelin ardında ulaşamayacağı alan oluşmuyor. 10. Gürültülü bir ortama sahip bir yerde konuşurken sesi yükseltmek, o ortamın daha az gürültülü olmasını sağlayacaktır. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Yakıldığında çevresine enerji veren maddelere ....... denir.
  2. Fosil yakıtlar, cansızların kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca yer altındaki basınç ve sıcaklığın etkisiyle dönüşerek oluşmasıyla meydana gelir. Buna ..... denir.
  3. Karbon, Hidrojen ve Oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan maddeler ...... olarak adlandırılır.
  4. Metan ve Etan gibi moleküllerin başında C, ortasında H ve sonunda C olmak üzere birleşmesiyle oluşan yapıya ...... denir.
  5. İçerisinde oksijen bulunan bileşik ....... olarak adlandırılır.
  6. ........, karbon ve hidrojen elementlerinin birleşimiyle oluşur.
  7. Üründe biriken hidrojen atomu miktarına göre gazların ..... denir.
  8. Hidrokarbonlar, yakıldığında ........ yaymaz.
  9. Günlük hayatta kullanılan temizlik ürünlerinde .............. bulunur.
  10. Yakıtların, yanma sırasında değişen sıcaklık ve hızına bağlı olarak sınıflandırılması ....... türlerine göre sınıflandırma olarak adlandırılır.

 24. Cevap: 1. Yakıt 2. Fosilleşme 3. Hidrokarbonlar 4. Alkan 5. Oksijenli Hidrokarbonlar 6. Karbonhidratlar 7. Doygun, Doymamış, Yarı Doymamış 8. Oksijensiz Hidrokarbonlar 9. Alkoller 10. Fiziki Açıklama: 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Yer altından çıkan sıcak sulardan elde edilen enerji ............. denir.
  2. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ............. / ............. örnek olarak verilebilir.
  3. Yakıtların ısı amaçlı kullanımının insan ve çevre açısından etkileri ............. / ............. yoktur.
  4. Gaz yakıtlara ............. / ............. örnektir.
  5. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine genellikle ............. / ............. sebep olmaktadır.
  6. Lodoslu havalarda soba ............. / ............. yakılmamalıdır.
  7. Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan gazlar kullanılabilir su kaynaklarının ............. / ............. artmasına yol açar.
  8. Yenilenemez enerji kaynaklarına ............. / .............. örnektir.

 26. Cevap: 1. Jeotermal 2. Biyogaz / Hava gazı 3. Vardır / yoktur 4. Gaz yağı / Doğal gaz 5. Karbonmonoksit / LPG 6. Yakılmamalıdır / yakılmalıdır 7. Azalmasına / artmasına 8. Biyokütle / Fuel-oil Açıklama:

  1- Jeotermal enerji yer altından çıkan sıcak suyun enerjisinden faydalanılmasıyla elde edilen enerjidir. 2- Biyogaz ve hava gazı yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 3- Yakıtların ısı amaçlı kullanımı insan ve çevre açısından olumsuz etkilere sahiptir. 4- Gaz yağı ve doğal gaz gaz yakıtlarındandır. 5- Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine genellikle karbonmonoksit sebep olur. 6- Lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. 7- Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan gazlar kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına yol açar. 8- Biyokütle ve fuel-oil yenilenemez enerji kaynaklarındandır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
  1. Canlıları Tanıyalım
  2. İnsan ve Çevre İlişkisi

Ayrıca Fen bilimleri dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının günlük hayattaki uygulamalarını örneklerle açıklayabilirler.

Öğrenciler, sesin frekansı ve genliğinin ne olduğunu ve günlük hayattaki örneklerini verebilirler. Sesin yansımasının günlük hayattaki örnekleri nelerdir?

Öğrenciler, maddenin sıkıştırılabilmesinde etkili olan faktörleri öğrenirler.

Öğrenciler, suyun üç farklı hâlini ve hâl değişimlerini açıklayabileceklerdir.

Yoğunluğu farklı sıvıların kapta konumlanışını açıklayabilmek. Isı yalıtım malzemeleri nelerdir? Cevap: Isı yalıtım malzemeleri, farklı sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı akışını azaltmak amacıyla kullanılan malzemelerdir. Açıklama: Isı yalıtım malzemeleri, ısı iletkenliği düşük olan malzemelerdir. Örneğin; strafor, cam yünü, taş yünü, selüloz ve perlit gibi malzemeler ısı yalıtım malzemeleri olarak kullanılır. Kazanım: Öğrenciler, ısı yalıtım malzemelerinin neler olduğunu ve günlük hayattaki kullanım alanlarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, metal eşyaların ısıyı daha iyi ilettiğini açıklayabilirler ve bunun günlük hayattaki önemini örneklendirebilirler.

Hidroelektrik enerjinin türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağladığını öğrenmek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmek.

Dengelenmiş ve dengesiz kuvvet kavramlarını açıklayabilme ve bu tür kuvvetlere örnekler verebilme.

Sürat ve sabit süratli hareket kavramlarını açıklayabilme ve bu tür hareketlere örnekler verebilme. Kardan adamı taşımak için hangi yöntem kullanılmıştır? Açıklama: Kardan adamı taşımak için kızak kullanılmıştır. Kazanım: Öğrenciler, kuvvetin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayabilirler.

1. Öğrenciler, ses dalgalarının yansımasına sebep olan faktörleri açıklayabileceklerdir 2. Öğrenciler, sesin yansımasının günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabileceklerdir. 3. Öğrenciler, sesin yansımasını engellemek için yapılabilecekleri açıklayabileceklerdir. 4. Öğrenciler, ses yansımasının ses kalitesini etkileyeceğini açıklayabileceklerdir. 5. Öğrenciler, ses dalgalarının yansımasının günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabileceklerdir. 6. Öğrenciler, sesin yansımasının günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabileceklerdir. 7. Öğrenciler, ses yansımasının ses kalitesini etkileyeceğini açıklayabileceklerdir. 8. Öğrenciler, sesin yansımasının günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabileceklerdir. 9. Öğrenciler, ses yansımasının ses kalitesini etkileyeceğini açıklayabileceklerdir. 10. Öğrenciler, sesin yansımasının günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabileceklerdir.

- Öğrenciler, enerji kaynaklarını ve çeşitlerini tanıyabilecektir. - Öğrenciler, yakıtların ısı amaçlı kullanımının insan ve çevre üzerindeki etkilerini anlayabilecektir. - Öğrenciler, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ayırt edebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fen Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri