5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 CEVAPLARI

 1. Maddenin hangi fiziksel hâlinde tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazladır?

  A) Katı             B) Sıvı            
  C) Gaz              D) Hepsi aynıdır   
                     

 2. Cevap: C Açıklama:

  Gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katı ve sıvılara göre daha fazladır. 3. Aşağıdakilerden hangisi maddenin tanecikli yapısının bir özelliğidir?

  A) Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı
  B) Taneciklerinin hareket hızı
  C) Taneciklerinin yapısı
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Maddenin tanecikli yapısı, tanecikleri arasındaki boşluk miktarı, taneciklerinin hareket hızı ve taneciklerinin yapısı olmak üzere üç özellikten oluşur. 5. Maddenin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en az olan fiziksel hâl hangisidir?

  A) Katı             B) Sıvı            
  C) Gaz              D) Hepsi aynıdır   
                     

 6. Cevap: A Açıklama:

  Katı maddeler, tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için sıkıştırılamaz. 7. Maddenin fiziksel hâli, tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareket hızları ile belirlenir. Bir maddenin ısı alarak veya vererek bir fiziksel hâlden diğerine geçmesine ne denir?

  A) Hâl değişimi    B) Erime          
  C) Donma           D) Buharlaşma     
                    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bir maddenin ısı alarak veya vererek bir fiziksel hâlden diğerine geçmesine hâl değişimi denir. 9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğunluğu en büyüktür?

  A) Su    B) Demir    C) Alüminyum    D) Plastik    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Demir, su, alüminyum ve plastikten daha yoğun bir maddedir. Yoğunluk, bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Demir, diğer maddelerden daha fazla kütleye sahip olduğundan yoğunluğu da daha büyüktür. 11. Bir sıvının yoğunluğu nasıl ölçülür?

  A) Eşit kollu terazi ile    B) Dereceli silindir ile   
  C) Ölçüm kabı ile           D) Pipet ile               
                             

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sıvının yoğunluğu, dereceli silindir kullanılarak ölçülür. Önce dereceli silindire bir miktar su konularak ilk hacim belirlenir. Daha sonra sıvı, dereceli silindire eklenir ve ikinci hacim belirlenir. Sıvının yoğunluğu, ikinci hacimden birinci hacim çıkarılarak bulunur. 13. Aynı hacme sahip iki madde aynı yoğunluğa sahip midir?

  A) Evet            B) Hayır          
  C) Bazen           D) Hiçbir zaman   
                    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Aynı hacme sahip iki madde aynı yoğunluğa sahip olmak zorunda değildir. Yoğunluk, bir maddenin birim hacminin kütlesidir. İki madde aynı hacme sahip olsa bile kütleleri farklı olabilir. Bu nedenle yoğunlukları da farklı olacaktır. 15. Suyun katı hâli olan buzun yoğunluğu, sıvı hâline göre daha mı büyüktür, daha mı küçüktür?

  A) Daha büyüktür    B) Daha küçüktür   
  C) Eşittir          D) Belirsizdir     
                     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Suyun katı hâli olan buzun yoğunluğu, sıvı hâline göre daha büyüktür. Bunun nedeni, buzun moleküllerinin sıvı suyun moleküllerine göre daha sıkı bir şekilde paketlenmiş olmasıdır. Bu nedenle buzun hacmi sıvı suya göre daha küçüktür ve yoğunluğu daha büyüktür. 17. Aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerinden daha yoğun bir yapıya sahiptir?

  A) Bakır    B) Alüminyum    C) Su    D) Demir    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bakır, diğer maddelere göre daha yoğun bir yapıya sahiptir. Yoğunluk, bir maddenin birim hacme düşen kütlesidir. Bakırın yoğunluğu 8,9 g/cm³ iken alüminyumun yoğunluğu 2,7 g/cm³, suyun yoğunluğu 1 g/cm³ ve demirin yoğunluğu 7,8 g/cm³'tür. 19. Birbirleri içerisinde çözünmeyen A, B ve C sıvılarının yoğunlukları sırasıyla 1 g/cm³, 2 g/cm³ ve 3 g/cm³'tür. Bu sıvılar aynı kaba konulduklarında en üstte hangi sıvı yer alır?

  A) A                           B) B                          
  C) C                           D) Hepsi aynı seviyede olur   
                                

 20. Cevap: A Açıklama:

  Yoğunluğu en düşük olan sıvı en üstte yer alır. A sıvısının yoğunluğu 1 g/cm³ iken B sıvısının yoğunluğu 2 g/cm³ ve C sıvısının yoğunluğu 3 g/cm³'tür. Bu nedenle, A sıvısı en üstte, B sıvısı ortada ve C sıvısı en altta yer alır. 21. Bir maddeye ısı verildiğinde hacmi ne olur?

  A) Artar                      B) Azalır                    
  C) Değişmez                   D) Önce artar sonra azalır   
                               

 22. Cevap: A Açıklama:

  Genel olarak sıcaklığı artan maddelerin hacimleri de artar. Isıtma sırasında maddeye verilen enerji, taneciklerin maddeyi bir arada tutan kuvvetleri kısmen de olsa yenmesini ve taneciklerin birbirinden uzaklaşmasını sağlar. Bu nedenle, hacimleri artar. 23. Bir katı madde suya atıldığında batarsa, bu maddenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan ne kadar fazladır?

  A) Eşittir                   B) Küçüktür                 
  C) Büyüktür                  D) Bu bilgi verilmemiştir   
                              

 24. Cevap: C Açıklama:

  Batma, bir cismin yoğunluğunun bulunduğu ortama göre daha fazla olmasıdır. Yoğunluğu sudan fazla olan cisimler suya atıldığında batarlar. 25. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelerden hangisi yanmaz özelliğe sahiptir?

  A) Plastik köpük    B) Cam yünü        
  C) Seramik yünü     D) Ahşap yünü      
                     

 26. Cevap: C Açıklama:

  Seramik yünü, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir. 27. Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımı sağlayan bir malzemedir?

  A) Metal    B) Plastik    C) Cam    D) Ahşap    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Ahşap, düşük ısı iletkenliğine sahip bir malzemedir ve ısı yalıtımında kullanılır. 29. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelerden hangisi en ekonomiktir?

  A) Genleştirilmiş polistren (EPS)
  B) Taş yünü
  C) Cam yünü
  D) Seramik yünü

 30. Cevap: A Açıklama:

  Genleştirilmiş polistren (EPS), diğer ısı yalıtım malzemelerine göre daha ekonomiktir. 31. Isı yalıtımı için kullanılacak malzemenin hangi özelliği önemlidir?

  A) Isı iletkenliği    B) Yoğunluğu         
  C) Sertliği           D) Esnekliği         
                       

 32. Cevap: A Açıklama:

  Isı yalıtımı için kullanılacak malzemenin ısı iletkenliği düşük olmalıdır. 33. Aşağıdakilerden hangisi suyun kaynama sıcaklığını etkilemez?

  A) Suyun içinde çözünen maddeler miktarı
  B) Suyun sıvı, katı ya da gaz hâlde olması
  C) Suyun içinde bulunan hava miktarı
  D) Suyun bulunduğu kabın cinsi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Suyun içinde bulunan hava miktarı, suyun kaynama sıcaklığını etkilemez. Suyun kaynama sıcaklığı, suyun içinde çözünen maddeler miktarına, suyun sıvı, katı ya da gaz hâlde olmasına ve suyun bulunduğu kabın cinsine bağlı olarak değişir. 35. Bir maddenin yoğunluğu, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?

  A) Maddenin hacmi        B) Maddenin kütlesi     
  C) Maddenin sıcaklığı    D) Maddenin basıncı     
                          

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bir maddenin yoğunluğu, maddenin kütlesine ve hacmine bağlı olarak değişir. Maddenin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar, maddenin hacmi arttıkça yoğunluğu da azalır. Maddenin sıcaklığı ve basıncı ise yoğunluğunu etkilemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal değişim örneğidir?

  A) Buzun erimesi
  B) Suyun buharlaşması
  C) Demir çivi üzerinde görülen paslanma
  D) Çayın demlenmesi

 38. Cevap: C Açıklama:

  Demir çivi üzerinde görülen paslanma, bir kimyasal değişim örneğidir. Paslanma, demirin oksijenle reaksiyona girerek demir oksit oluşturmasıdır. Buzun erimesi, suyun buharlaşması ve çayın demlenmesi ise fiziksel değişim örnekleridir. 39. Aşağıdakilerden hangisi bir alternatif yakıt türü değildir?

  A) Hidrojen          B) Doğal gaz        
  C) Jöle              D) Güneş enerjisi   
                      

 40. Cevap: C Açıklama:

  Jöle, bir alternatif yakıt türü değildir. Hidrojen, doğal gaz ve güneş enerjisi ise alternatif yakıt türleridir. 41. Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerjisi içeren bir yakıt değildir?

  A) Biyodizel    B) Biyoetanol    C) Katı pelet    D) Fuel-oil    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Fuel-oil, fosil yakıtlar sınıfına giren bir yakıt türüdür ve biyokütle enerjisi içermez. 43. Yakıtların ısı amaçlı kullanımı, insan ve çevre üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi yakıtların ısı amaçlı kullanımının olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Küresel ısınma
  B) Hava kirliliği
  C) Su kaynaklarının azalması
  D) Kullanılabilir su kaynaklarının artması

 44. Cevap: D Açıklama:

  Yakıtların ısı amaçlı kullanımı, küresel ısınma, hava kirliliği ve su kaynaklarının azalması gibi olumsuz etkilere neden olur. Kullanılabilir su kaynaklarının artması, yakıtların ısı amaçlı kullanımının olumsuz etkilerinden biri değildir. 45. Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirlerden biri, bacaların standartlara uygun ve yalıtımlı olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bacaların standartlara uygunluğunu sağlamak için alınması gereken bir tedbir değildir?

  A) Baca şapkası takılması
  B) Bacaların düzenli temizlenmesi
  C) Bacaların çatıdan daha yüksekte olması
  D) Bacaların kısa olması

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bacaların kısa olması, bacaların standartlara uygunluğunu sağlamak için alınması gereken bir tedbir değildir. Bacalar, çatıdan daha yüksekte olmalı ve baca şapkası takılmalıdır. Ayrıca, bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. 47. Yenilenebilir enerji kaynakları, ülkemizde 2022 yılı Mart ayı itibarıyla elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarının yaklaşık %54’ünü oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz?

  A) Hidroelektrik    B) Rüzgâr          
  C) Nükleer          D) Jeotermal       
                     

 48. Cevap: C Açıklama:

  Nükleer enerji, yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Hidroelektrik, rüzgâr ve jeotermal enerji ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
  1. Canlıları Tanıyalım
  2. İnsan ve Çevre İlişkisi

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri dersi IV. ünite - madde ve ısı - konusu test soruları 1; mebsinvlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısını açıklar.

Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısını açıklar.

Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısını açıklar.

Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısını açıklar.

Maddenin yoğunluğunu tanımlayabilme.

Maddenin yoğunluğunu ölçebilme.

Maddenin yoğunluğunu tanımlayabilme.

Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırabilme.

Öğrenciler, farklı maddelerin yoğunluklarını karşılaştırabilirler.

Öğrenciler, birbirleri içerisinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarına göre sıralanmasını açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıcaklığın hacim üzerindeki etkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, bir maddenin yoğunluğunun suya göre daha fazla olması durumunda maddenin suya atıldığında batacağını açıklayabilirler.

Öğrenciler, ısı yalıtımı için kullanılan farklı malzemelerin özelliklerini karşılaştırıp değerlendirebilirler.

Öğrenciler, ısı yalıtımının önemini ve kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, ısı yalıtım malzemelerinin maliyetlerini karşılaştırabilir ve ekonomik seçim yapabilirler.

Öğrenciler, ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini ve seçim kriterlerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, suyun kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, yoğunluk kavramını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, kimyasal değişim ve fiziksel değişim arasındaki farkı açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, alternatif yakıt türlerini açıklayabileceklerdir.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle enerjisi, canlıların fosilleşmemiş atık ve kalıntılarından elde edilir.

Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ve biyokütle enerjisini örnekleriyle birlikte tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, yakıtların ısı amaçlı kullanımının insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirleri açıklayabilecektir.

Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yenilenemez enerji kaynaklarını örnekleriyle birlikte tanımlayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 3 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Isı - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri