2021-2022 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) erkek çocuklarından birisidir?

A) Mustafa    B) Ali    C) Ebu Bekir    D) Kasım

05 Nisan 2022  

Nemrut döneminde yaşamış, Azer’in oğlu olan, düşünerek Allah’ın varlığına ulaşan ve kendisine daha sonra peygamberlik görevi verilen peygamber kimdir?

A) Hz. İbrahim         B) Hz. Yakup
C) Hz. Lokman         D) Hz. Lut

05 Nisan 2022  

Peygamberimiz (s.a.v.) amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?

A) Annesinin vefatı         B) Babasının vefatı
C) Dedesinin vefatı        D) Sütannesinin vefatı

05 Nisan 2022  

Peygamberimiz'in (sav) farz ve vaciplerin dışında yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlara ne ad verilir?

A) Farz    B) Sünnet    C) Vacip    D) Sevap

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in (sav) ailesinin özelliklerinden değildir?

A) Misafire cömert davranılırdı
B) Komşuluk ilişkilerine önem verilirdi
C) İsraftan kaçınılırdı
D) Yapılan iyilikler başa kakılırdı.

05 Nisan 2022  

Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çevirmiştir.
Peygamberimiz bu davranışı aşağıdakilerden hangisi konusunda bizlere örnek olmuştur?

A) Cömert olmak          B) Lüks yaşamak
C) İsraftan kaçınmak    D) Misafirperver olmak

05 Nisan 2022  

Ramazan Ayının 27. Gecesinde kutlanmaktadır. Hz. Muhammed’e peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir. Bu gecenin değeri Kur’an – ı Kerim’in o gece indirilmeye başlanmasından dolayıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Aynı isimle Kur’an – ı Kerimde de bir sure de vardır. “
Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç gecesi             B) Beraat Kandili
C) Mevlit Kandili            D) Kadir Gecesi

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'in (sav) danışarak iş yaptığını gösteren bir örnek değildir?

A) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması
B) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi
C) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması
D) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması

05 Nisan 2022  

Hz Muhammed (sav) ev işlerinde nasıl davranırdı?

A) Karışmazdı
B) Yanlış yapıldığında kızardı
C) Umursamazdı
D) Yardım ederdi

05 Nisan 2022  

Peygamberimizin doğduğu gecenin yıl dönümüdür. Kelime anlamı; doğmak, doğum demektir. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır. O gece Hz. Muhammed (sav) için Kur’an-ı Kerim okunur ve dualar edilir.
Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç gecesi             B) Beraat Kandili
C) Mevlit Kandili            D) Kadir Gecesi

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan değildir?

A) Ramazan Bayramı        B) Cuma Günü
C) Kurban Bayramı           D) Cumhuriyet Bayramı

05 Nisan 2022  

Bayramlarda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Evde oturmalıyız
B) Küsleri barıştırmalıyız
C) Tatile gitmeliyiz
D) Telefon-Bilgisayar oynamalıyız

05 Nisan 2022  

Kurtuluş savaşının kazanıldığı, büyük taarruzun sona erdiği gün hangi bayramı kutlarız?

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı
D) Mevlit Kandili

05 Nisan 2022  

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” NAHL-90
Yukardaki ayet Kuran-ı Kerimin temel konularından hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Ahlak    B) İnanç    C) Abdest    D) Kıssalar

05 Nisan 2022  

Kuran bizlere Allaha, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete, cennet ve cehenneme vb. şeylere inanmamızı ister ve bu konularda bilgi verir. Aşağıdakilerden hangisi Kuranın bu konusunu ifade eder?

A) Ahlak    B) İnanç    C) Abdest    D) Kıssalar

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin temel konularından biri değildir?

A) Ahlak    B) İnanç    C) Abdest    D) Kıssalar

05 Nisan 2022  

Aşağıdaki davranışlardan hangisi Salih amel olarak değerlendirilemez?

A) Ders çalışmak için arkadaşına yardım etmek
B) Yolda karşılaştığımız insanlara selam vermek
C) Fakir ve kimsesizleri görmezlikten gelmek
D) Biriktirdiği parasının bir bölümünü yardım kuruluşuna bağışlamak

05 Nisan 2022  

“Ant olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak en güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21. ayet.)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberimizi örnek almamız gerekir.
B) Peygamberimiz bizim için en güzel örnektir.
C) Peygamberimizi örnek alırsak Allah tarafından seviliriz.
D) Peygamberimizi örnek almasak da dinimizi yaşayabiliriz.

05 Nisan 2022  

Fil suresinde bahsedilen ve Kabe’yi yıkmaya gelen Yemen valisinin adı nedir?

A) Ebrehe    B) Nemrut    C) Firavun    D) Karun

05 Nisan 2022  

Hz. Muhammed torunlarını çok sever, onlarla oynar ve şakalaşırdı. Onları kucağına alıp sever, onlara değer verirdi. Bu örneğe göre aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşılabilir?

A) Hz. Muhammed cömert biriydi
B) Hz. Muhammed cesaretli biriydi
C) Hz. Muhammed insanları severdi
D) Hz. Muhammed yardımseverdi