2021-2022 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Kasım 2021  

İnsanları diğer canlılardan ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlılık    B) Hareket     C) Akıl    D) Beslenme

03 Kasım 2021  

Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?

A) Ya Allah                    B) Hayırlısı   
C) Allah’a şükür            D) Maşallah

03 Kasım 2021  

Tevekkül kavramını doğru anlamış bir öğrencinin ertesi gün gireceği önemli bir sınav öncesi aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Anlayamadığı yerleri bilen bir yakınına sorması
B) Sınav olacağı dersle ilgili sorular çözmesi
C) Sınava hazırlanmayıp uyuması
D) Eski konuları tekrar gözden geçirmesi

03 Kasım 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir konudan söz etmektedir?

A) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer suresi, 9. ayet)
B) “Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bak­mıyorlar mı nasıl yayılmıştır?” (Gaşiye suresi, 18- 20. ayetler)
C) “En güzel isimler Allah’ındır. O’na güzel isimleriyle dua edin” (Araf suresi, 180. ayet)
D) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz

03 Kasım 2021  

“Çevremizdeki varlıklara baktığımızda hepsi çeşit çeşit sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında mü kemmel uyum vardır.” Tüm bunlar bize neyi gösterir?

A)Allah’ın var ve bir olduğu    B) Güneşin doğuşu
C)Dünyanın dönüşü                D)Evrenin oluşumu

03 Kasım 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir?

A) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”
B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
C) “O (Allah) geceyi-gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
D) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”

03 Kasım 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın yaratılmışlara benzemediği vurgulanmaktadır?

A) ”De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
B) ”Onun benzeri hiçbir şey yoktur.”
C) ”O, her şeyi hakkıyla bilendir.”
D) “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınız görür.”

03 Kasım 2021  

Dünya üzerinde tüm varlıklar dengeli ve düzenli uyumludur. Soluduğumuz havadan içtiğimiz sulara değin her şeyde ölçü ve uyum vardır.
Tüm bunlar bize neyi gösterir?

A) Evrende bir düzen olduğunu
B) İnsanın yaşamının kolaylaştığını
C) Allah'ın insanlara daha fazla özen gösterdiği
D) Evrendeki ahengin bir gün bozulacağın

03 Kasım 2021  

“Kararını verdiğin zamanda artık Allaha dayanıp güven Çünkü Allah dayanıp güvenenleri sever.” (Ali İmran suresi, 159.ayet)
Bu ayete göre Allaha güvenmek için ilk önce ne yapmalıyız?

A) Gayret göstermek            B) Oturmak
C) Tembellik yapmak            D) Dua etmek

03 Kasım 2021  

Hırsızlık yapan ve “nasıl olsa kimse beni görmüyor. diyen bir kişi, Allah’ın hangi sıfatını bilmiyor olabilir?

A) Semi (İşitir)               B) Basar (Görür)
C) Âlim (Bilir)                 D) Kelam (Konuşur)

03 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi aklın insana kazandırdıklarından değildir?

A) İnsan aklıyla nelerin iyi veya kötü olduğunu kavrar.
B) İnsanın doğru karar vermesi için aklını kullanması gerekir.
C) Akıl yaşta değil baştadır.
D) Akıl insanın Allah’ın yarattığı şeyleri anlamasını sağlar.

03 Kasım 2021  
“Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz.” Yukarıdaki ayetten hare ketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? a)Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır
c)Allah’ın gücü sınırsızdır
b) Allah her şeyi bilmektedir.
d) Allah’ın her şeye gücü yeter
03 Kasım 2021  
“Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışın da bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…”
Bu ayetten yola çıkarak aşağıdakiler hanginse ulaşılamaz? a) Geleceği Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği
b) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
c) Allah’ın Evrende var olan her şeyi bileceğine
d) Hiçbir şeyin Allah’ın bilgisinin dışında kalamayacağı
03 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan bir ibadettir?

A) Cuma namazı kılmak    B) Vitir namazı kılmak
C) Dişleri misvaklamak      D) Kurban kesmek

03 Kasım 2021  

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya ,22)
Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

A) Evrenin kendiliğinden var olmadığı
B) Allah’ın her şeyi bildiği
C) Allah’ın dualarımızı işittiği
D) Allah’tan başka ilah olmadığı

03 Kasım 2021  

Yağmurun ve karın yağması da belli bir sistem içerisinde olmaktadır.
Gezegenlerin her biri de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
Dünya, kendi etrafında 24 saatte döner. Bunun sonucunda gece ve gündüz meydana gelir.
Yukarıda anlatılan olaylar da vurgulanan temel husus nedir?

A) Bir günün 24 saat olduğu
B) Dünyanın döndüğü
C) Evrende bir düzenin olduğu
D) Yağmur ve Karın ne şekilde yağdığı

03 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu oluşmuştur
B) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
C) Allah yaptığımız her şeyi bilir.
D) Allah’ın her şeye gücü yeter

03 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir?

A) Allaha teşekkür etmek 
B) Allaha kulluk etmek
C) Gösteriş yapmak
D) Allah’ın rızasını kazanmak.

03 Kasım 2021  

“Allah’ın yaratma sıfatıdır. Yaratmak, bir varlığı yoktan meydana getirmektir. Bu sıfat sadece Allah’a özgüdür.”
Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

A) Tekvin    B) İrade    C) Vucud    D) Beka

03 Kasım 2021  

Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?

A) Zati Sıfatlar            B) Vahdaniyet
C) Subuti Sıfatlar       D) Muhalefetül lil Havadis