2021-2022 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanın başına D yanlış olana Y yazınız.

(  )Kur’an’ı Kerimde bazı peygamber olmayan şahısların kıssalarına da yer verilmiştir.
(  )Hz.Lokman Kur’an’da geçen isimlerden biridir.
(  )Şedde( ) işareti ile okunan harfde aslında iki harf vardır.
(  )Kur’an’ın okunması ibadettir.
(  )Ad kavmi kasırga ile helak olmuştur.
(  )Hamd Allah’a ve peygamberlerine edilir.
(  )Kur’an alfabesi 26 harften oluşur.
(  )B ve vav dudak harflerindendir.
(  )Üç çeşit tenvin vardır.
(  )Kur’an Allah’ın bize gönderdiği bir mektuptur.

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
(Hamd-Şükür-İhlas-Rahmet-Riya)

1.Sevgiyle Allah’a yönelen her türlü şükür ve övgüye……………..denir.
2.İnsanın kendisine verilen nimetlerin değerini bilmesi ve Allah’a bunlar için teşekkür etmesine………..….denir.
3.………….…Allah’ın kullarına acıması,onlara sevgi,şefkat ve merhametle muamele etmesidir.
4.İbadetlerde sadece Allah rızasını gözetmek,samimi ve içten olmaya …………...denir.
5…………….….ibadetleri insanlar görsünler diye gösteriş için yapmaya denir.

31 Aralık 2021  

Kuran-Kerim, ………….. zamanında kitap haline getirilmiş, ……………… zamanında çoğaltılmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Osman-Hz. Ali
B) Hz. Ömer-Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir-Hz. Ömer
D) Hz. Ebubekir-Hz. Osman

31 Aralık 2021  

Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf med harfi(Uzatma harfi)olur?

A) ا        B) و        C) ى        D) ء

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri ü sesi ile okutur.
B) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
C) Şedde harfleri uzatarak okutur.
D) Tenvin, kelimelerin son harekesinde olur.

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?

A) م        B) س        C) ق        D) ف

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki boşluk doldurmaları doldurunuz.

1.)Harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlayan, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarete ….............denir.
2.) Kur’an-ı Kerim’de .................... tane peygamber adı geçmektedir.
3.) …………………… ʺİnsanlığın ikinci atası" denir.
4.)İlk insan ve ilk peygamber………………………….
5.) Arap alfabesinde…………………….. harf bulunmaktadır.

31 Aralık 2021  

Aşağıda birinci bölümde verilenleri ikinci bölümdeki uygun olanları eşleştiriniz.
Med - Ramazan - Sizin en hayırlınız - Mahreç - Tecvid

Harflerin çıkış yeridir.
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilindir.
Uzatmak demektir.
Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.
Kur’an’ın inmeye başladığı aydır.

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz

( …....) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapmasına ihlas denir.
(…....) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.
(…....) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
( ….. ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.
(..……) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde cezim vardır?

A) اَمُوتُ    B) اَنَّ    C) اِنْ     D) اَنَا

31 Aralık 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?

A) كُتُبٌ    C) بَعْدَ    B) مَلِكِ    D) قَوْلاً

31 Aralık 2021  

Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A) ﺙ - ﺬ - ﻇ    B) ﻇ - ﺶ- ﺬ    C) ﺰ - ﺱ - ﺹ    D) ض - ص - ذ

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?

A) م        B) س        C) ق        D) ف

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?

A) ح  خ ر  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ق
B) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق  ل
C) خ  ق  غ  ل  ض  ص  ط  ظ
D) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق ذ

13 Aralık 2021  

Hangi cevap şıkkında peltek harfler doğru olarak verilmiştir?

A) ل –غ    B) ذ - ث    C) س – و    D) ي - م

13 Aralık 2021  

Hangisi kalın sesli harflerden biridir?

A) ك– Kef    B) س -Sin    C) ي– Ye    D) خ -Hı

13 Aralık 2021  
Hangi harfin yazımı yanlışverilmiştir ? a)ج-Cim
b) ن-vav
c)د-Dal
d)ل-Lam
13 Aralık 2021  

Kur’ân-ı Kerîm’in usulüne uygun olarak ve güzel bir şekilde okunmasını sağlayan ilim dalına ne ad verilir?

A) Fıkıh    B) Tefsir    C) Tecvit    D) Siyer

13 Aralık 2021  

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

A) Hz. Ömer   B) Hz. Ali  C) Hz. Osman  D) Hz. Ebû Bekir

13 Aralık 2021  

Kur’ân ilk kez hangi yılda indirilmeye başlanmıştır?

A) 571    B) 610    C) 622    D) 632